Lisenssit 2018 - Lisenssivakuutus (Sporttiturva)

AKK-Motorsport Ry
Kellokukantie 7, 01300 Vantaa
www.autourheilu.fi
450880f OP Vakuutus Oy
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki


AKK-Motorsport Ry  Sporttiturva 1.1.2018 - 31.12.2018  Vakuutusnumero 06-215711


Sporttiturva lyhyesti


Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena. Esimerkiksi akillesjänne repeää ja polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa.
• Hoitokorvaus 15 000 €
• Haittakorvaus 30 000 €
• Kuolinkorvaus 8 500 €

OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Lisätietoja sivulta op.fi ja OPn palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L1801.

 

Vakuutuksen voimaantulo


Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06-215711 tulee voimaan uusinturvin kauden alusta 1.1.2018, mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2018. Tutustumislisenssiin sisältyvä vakuutus tulee voimaan kunkin lisenssin lunastaneelle kilpailijalle klo 24.00 sinä päivänä, jona vakuutusmaksu on maksettu tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutusmaksu tulee suorittaa ennen kilpailun alkua. Vakuutus päättyy kilpailun päätyttyä. VIP-ohjaajille vakuutus on voimassa, mikäli kilpailun järjestäjä on AKK:lta kilpailulupaa hakiessaan ilmoittanut VIP-ohjaajina ajavien lukumäärän AKK:lle.


Vakuutetut


Vakuutetut jaetaan vakuutuksen voimassaolon perusteella kolmeenryhmään.

Ryhmä I

• AKK:n kilpailu- ja harrastajalisenssien haltijat
• VIP-ohjaajat
• AKK:n järjestämien tutkintotilaisuuksien ajo-osuuksiin osallistuvat
henkilöt.


Ryhmä II

• Huoltaja- ja ilmoittajatehtävissä (yksityishenkilö) toimivat henkilöt
sekä AKK:n koulutustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt.


Ryhmä III

• AKK:n tutustumislisenssin lunastaneet ohjaajat.


3. Vakuutuksen voimassaolo

Ryhmällä I ja III vakuutus on voimassa
• AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa
• kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa
• harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia
• valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
• kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan
• edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
• tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla)
• Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla
• Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa


VIP-ohjaajilla vakuutus on voimassa edellä olevan lisäksi AKK:n alaisten seurojen eri autourheilulajien kilpailunomaisessa näytösajossa. Tutustumislisenssin lunastaneilla vakuutus on edellä mainitusta poiketen voimassa ainoastaan kilpailuissa ja niiden yhteydessä järjestetyissä harjoituksissa.


Ryhmällä II vakuutus on voimassa


• AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa
• kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa
• huoltajan tehtävissä
• kilpailumatkoilla, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan
• koulutustilaisuuksissa
• edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
• tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla)
• Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla
• Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa


Vahinko sattui - Voiko huippuortopedi hoitaa sinua?

1. Hakeudu Kelakortti mukanasi hoitoon.

OPn lääkärikumppanit löydätsivulta vahinkoapu.op.fi. Suosittelemme ortopedisiin vammoihin erikoistunutta Pohjola Sairaalaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa (2018 myös Turussa).


2. Pohjola Sairaalassa korvaushakemuksen tekeminen onnistuu sairaalan korvauspisteellä sen aukioloaikana. Saat korvauspäätöksen saman tien. Jos vahinko on korvattava, maksat käynnistä ainoastaan vakuutukseen mahdollisesti kuuluvan hoitokorvauksen omavastuuosuuden.


3. Muilla kumppanilääkäreillä maksa lääkärikulut ensin itse ja tee korvaushakemus OPn verkkopalvelussa tai OP-mobiilissa. Tarvitset hakemuksen tekemiseen OPn tai muun pankin verkkopankkitunnukset ja tiedot korvattavista kuluista. Sinun ei tarvitse lähettää kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden ajan - kysymme niitä tarvittaessa. Saat korvauspäätöksen postitse.
 

Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan?

Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään kolmen vuoden ajan:
• lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
• sairaalan hoitopäivämaksut
• maksut hammasvamman tutkimuksesta ja hoidoista, ei enimmäiskorvausaikaa
• maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta
• maksut murtumasta tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti.
• maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta
• matkakulun lähimpään hoitolaitokseen.


Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja korvattavan vamman kannalta välttämättömiä. Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että tutkimus ja hoito aloitetaan Suomessa.
Kilpailu-, huoltaja- ja tutustumislisenssin hoitokuluista korvataan lisäksi ulkomailla vammautuneen tai kuolleen kotiinkuljetus enintään 850 euroon asti.


Sporttiturvasta ei korvata

• rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi penikkatautia, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien tulehduksiaa
• vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia. Edellä mainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma tai sen esiaste.
• sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia taikka sydän tai muita sairauskohtauksia.
• nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä
• ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä
• jalka-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan tai näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamaa tutkimusta ja hoitoa
• psykoterapiaa tai siihen rinnastettavaa hoitoa
• lääkinnällisiä välineitä, apuvälineitä, tarvikkeita tai tekojäseniä, paitsi edellä mainitut ortopedinen tuki tai sidos ja kyynär- tai kainalosauvan vuokra
• silmälaseja, kuulokojetta tai hammasproteesia, vaikka ne olisivat  rikkoutuneet äkillisen tapahtuman yhteydessä
• välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja.

Edunsaaja

Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle. Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset. Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti urheiluvakuutukset@op.fi.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy