Lisenssit 2017 - Kilpailijalisenssit 2017

Kansainvälinen lisenssi / International licence (153€)

Lisenssissä voi olla lajirajoituksia (restriction), jolloin lisenssi on voimassa vain rajoituslajissa. Vaaditaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä luokissa. Lisenssi on lisäksi voimassa muiden maiden kansallisissa kilpailuissa, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii.

Jokaisen, joka hankkii kansainvälisen lisenssin, on käytävä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa. Kaikkien alle 45-vuotiaiden KV-lisenssinhakijoiden tulee suorittaa lepoEKG-testi ja yli 45-vuotiaiden tulee suorittaa laajennettu EKG-rasitustesti. Testit ovat voimassa kaksi vuotta niiden suorituspäivästä. Lisenssiä haettaessa KITI:ssä tulee täytettäväksi terveysselvitys. Lisenssin hakijan on toimitettava lääkärinlausunto AKK:lle vuosittain (lomake on voimassa 3 kk sen allekirjoituspäivästä). AKK toimittaa sen jälkeen henkilölle kansainvälisen lisenssikortin, johon sisältyy KV-lääkäritiedot (Medical Certificate of Aptitude).

Alimman tason (grade C) KV-lisenssin myöntämiseen liittyy vähimmäisikäraja sekä KV-säännöillä määritelty vähimmäiskokemus. Tämä kokemus on osoitettava kilpailujen virallisten tulosten kopioina edellisen kahden vuoden ajalta. Kartingin KV grade B -lisenssi korvaa tämän nk. isoilla autoilla hankitun kilpailukokemuksen. Hakijan tulee huomioida myös lajikohtaiset tutkintovaatimukset. Ikäraja tämän KV grade C-tason lisenssille on 17 vuotta. Hakijan tulee täyttää ko. vähimmäisikä lisenssin voimassaolovuotena. Vain FIA voi päättää poikkeuksista tähän KV-sääntöön ikärajan osalta yksilöllisten hakemusten perusteella. Kartingissa ja rata-ajossa on käytössä myös erityiset FIA:n ja CIK-FIA:n määräämillä edellytyksillä myönnettävät Grade B, Grade A ja Grade A Super -lisenssit.

 

Kansallinen lisenssi (100€)

Lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suoritetut tutkinnot huomioiden osallistua kansallisiin kilpailuihin rallissa, rata-ajossa, jäärata-ajossa, rallisprintissä, jokamiesluokassa, rallicrossissa, endurancessa ja drag racessa. Mikäli lisenssissä on lajirajoitus, lisenssi oikeuttaa kilpailemiseen vain ko. lajin kilpailuissa. Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin historic-kilpailuihin voi osallistua myös AKK:n myöntämällä kansallisella lisenssillä. Osallistuminen kansallisella lisenssillä ei oikeuta ko. kilpailussa mahdollisesti jaettaviin sarjapisteisiin.

 

Peruslisenssi (79€, AS-T 50€, Karting 42€, Pienoisautoilu 27€)

Lisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailuihin autoslalomissa, autosuunnistuksessa, crosskartissa, off roadissa, pienoisautoilussa, taloudellisuus- ja tasa- nopeusajossa, driftingissä ja kartingissa. Karting-rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan karting-kilpailuihin. Kartingin lisenssivaatimukset on tarkemmin esitetty kartingin sääntöjen yhteydessä. Pienoisautoilu-rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan pienoisautoilukilpailuihin. AS-T-rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan autosuunnistus-, taloudellisuus- ja tasanopeuskilpailuihin.

 

National-lisäkortti (40€)

Kansallisen lisenssin ja AS-T-rajoitteisen peruslisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Tällöin kilpailijan tulee tilata erillinen lisenssikortti (National Licence) liiton toimistosta. Kansainvälinen lisenssi tarvitaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä luokissa.

 

Huoltaja-Mekaanikkolisenssi (21€)

Kaikissa lajeissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huoltaja-mekaanikkolisenssi.  Huoltajalisenssinä käy myös muu AKK:n lisenssi (toimitsijalisenssi ja yritykselle/yhteisölle tarkoitettu ilmoittajalisenssi eivät kuitenkaan kelpaa). Katso myös ko. lajisäännöt huoltajalisenssin tarpeellisuudesta. Huoltaja vastaa täysimääräisesti huollettavan menettelystä tai laiminlyönnistä AKK:lle, kilpailun järjestäjälle tai muulle osapuolelle aiheutetusta vahingosta, huoltajan tuottamuksesta riippumatta.

 

Tutustumislisenssi (25€)

Lisenssi on käytettävissä seurojen jäsentenvälisissä kilpailuissa ja harjoitustapahtumissa autosuunnistuksessa, autoslalomissa, taloudellisuusajossa, pienoisautoilussa, off roadissa, jokamiehenluokassa, kartingissa, driftingissä sekä rallissa seurakilpailuissa ja rallispecial- ja rallisprint-kilpailuissa II-ohjaajalla. Tutustumislisenssi on voimassa myös kansallisissa autosuunnistuskilpailuissa B- ja C-luokissa, driftingin tulokasluokissa sekä nopeuslajeissa endurancessa ja rata-ajossa V1600-luokassa (ei arvokilpailut). Muissa kilpailuissa kaikissa lajeissa kilpailijoilla on oltava tarkoituksenmukainen kilpailijalisenssi mahdollisine lajikohtaisine tutkintoineen.

Tämän ”tutustumislisenssimaksun” suorittajan nimi ja henkilötunnus merkitään kilpailutoimistossa AKK:n kilpailujen järjestäjille lähettämään lomakkeeseen, jonka maksun suorittaja nimikirjoituksellaan kuittaa. Lomakkeet ja tilitys maksun suorittamisesta on tuomariston puheenjohtajan vahvistamana lähetettävä AKK:lle viikon kuluessa kilpailupäivästä. Tyhjäkin lomake on palautettava AKK:lle siinä olevien ohjeiden ja sitoumuksien mukaisesti.

 

Ilmoittajalisenssi/Competitor’s Licence
(Yritys/yhteisö 400€, yksityinen 26€)

Ilmoittajalisenssejä myönnetään sekä juridisille (yritykset yms.) että yksityisille henkilöille, jotka ovat valmiita kantamaan ilmoittajan vastuun autourheilukilpailuissa. Mikäli AKK:lle ilmoitettu juridinen henkilö ei ole olemassa, kantaa vastuun AKK:lle ilmoitettu vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Yhteisölle myönnetty ilmoittajalisenssi ei sisällä vakuutusta. Katso myös ko. lajisäännöt ilmoittajalisenssin tarpeellisuudesta.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy