Nuorisotoiminta

Liiton nuorisotoiminta elää voimakasta kehitysvaihetta, ja mukaan sitä vahvistamaan on palkattu kesäkuussa 2018 uuden viran perustamisen myötä nuorisopäällikkö. Seura- ja nuorisotoiminnan kartoitus tehtiin viime vuoden (2018) aikana, missä hyödynnettiin muun muassa 5/2018 tehdyn seurakyselyn tuloksia. Kartoitusta jatkettiin syys- lokakuussa tarkennetulla seurakyselyllä.Vastausaika päättyi 29.10.2018.

Kyselyssä pääpaino on seuran valmennus- ja nuorisotoiminnassa sekä seurakehityksessä. Kartoituksen avulla nuorisotoiminnalle luodaan kehityssuunnitelma ja yhtenäinen tavoite yhteistyössä seurojen kanssa. Seurat ovat merkittävässä roolissa lasten ja nuorten autourheiluharrastuksen pariin saattamisessa, ja ovat monesti alusta asti mukana nuoren kehityskaaressa aloittelijasta ammattilaiseksi.

Nuorisotoiminta on osa AKK:n nuorisopolkua eli Flying Finn -kokonaisuutta. Nuorisotoiminta näkyy polun ruohonjuuritasolta eli kokeilun ilosta ja harrastamisen hauskuudesta aina huipulla kilpailemiseen asti. Polulta löytyy myös yksittäisiä huippuohjelmia (alasivuilla näistä lisää), jotka mahdollistavat nuorille pääsyn kilpailemaan yhä korkeammille tasoille ja systemaattisen etenemisen kohti maailman huippua.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy