Nuorisotoiminta

Liiton nuorisotoiminta elää murrosvaihetta ja tehtävää varten on luotu uusi virka, johon on palkattu 25/6/2018 alkaen nuorisopäällikkö. Tällä hetkellä nuorisotoiminnan kartoitus on käynnissä, missä hyödynnetään muun muassa 5/2018 tehtyä seurakyselyn tuloksia. Kartoitusta jatketaan tarkennetulla seurakyselyllä. Tässä kyselyssä pääpaino on seuran valmennus- ja nuorisotoiminnassa sekä seurakehityksessä. Kartoituksen avulla nuorisotoiminnalle luodaan kehityssuunnitelma ja yhtenäinen tavoite yhteistyössä seurojen kanssa. Sillä seurat ovat merkittävässä roolissa lasten ja nuorten moottoriurheiluharrastuksen pariin tulemisessa ja ovat monesti alusta asti mukana nuoren kehityskaaressa aloittelijasta ammattilaiseksi.

Nuorisotoiminta on osa Flying Finn kokonaisuutta. Nuorisotoiminta näkyy autourheilupolun ruohonjuuritasolla eli harrastamisen kokeilusta ja hauskuudesta aina huipulla kilpailemiseen asti. Polulta löytyy myös yksittäisiä huippuohjelmia (alasivuista näistä lisää), jotka mahdollistavat nuorille pääsyn kilpailemaan jopa maailman kärkeä vastaan.

Nuorisotoimintaan liittyvät kysymykset ja ideat voi kertoa suoraan nuorisopäällikkö Rosa Pietikäiselle rosa.pietikainen@autourheilu.fi / 050 476 5463

Design Mainostoimisto Ajaton Oy