Valtionapu - mysteerinen mesenaatti?

21.6.2016, Anssi Kannas

Talous

Urheilujärjestöjen valtionavustukset ovat olleet lähiaikoina otsikoissa Olympiakomitean ja Valo ry:n rahankäytön jälkiselvittelyn myötä. Kyseisillä organisaatioilla valtionapu muodostaa merkittävän osan järjestöjen vuosittaisesta budjetista ja rahoituksesta. Mitä se valtionapu sitten oikein on ja mihin sitä käytetään? Myös AKK-Motorsport on valtionapua saava urheilujärjestö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella. Valtionavun saaminen edellyttää, että järjestö on hyväksytty valtionapukelpoiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Liikunnan lajiliitoista voidaan hyväksyä vain yksi valtakunnallinen liitto kustakin lajista.

Liikuntalain 12 § ja Liikunta-asetus 10§ mukaisesti valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, järjestön toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa ehdotetun lain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, miten järjestö noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Paljonko on paljon?

AKK:n saama valtionapu vuonna 2016 on 250 000€ eli n. 10 % vuosibudjetistamme. Tuki on hieman suurempi aikaisempaan vuoteen verrattuna – vuonna 2015 saimme valtionapua 240 000€. Suuruusluokka on pysynyt kutakuinkin samana jo pitkään. Onko tämä sitten paljon vai vähän ja miten saamamme tukisumma suhteutuu muiden liikuntajärjestöjen saamiin toiminta-avustuksiin?

Vuonna 2016 lajiliitoista suurimman toiminta-avustuksen sai Palloliitto (2 025 000€), hyvänä kakkosena Suomen Voimisteluliitto (1 690 000€) ja Jääkiekkoliitto (1 480 000€). Muita yli miljoonan euron toimita-avustuksen saajia olivat Salibandyliitto ja Hiihtoliitto. AKK:n kanssa toiminta-avustuksen summaa katsottaessa samalla viivalla ovat mm. Keilailuliitto (250 000€), Käsipalloliitto (270 000€) ja Karateliitto (245 000€) muutamina poimintoina.OKM julkaisee vuosittain myöntämänsä toiminta-avustukset sivuillaan.

Mihin sitä voi käyttää?

Valtionapua saavat järjestöt raportoivat opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain avustuksen käytöstä. Hyväksyttäviä toimintamenoja ovat varsinaisesta toiminnasta aiheutuneet todelliset menot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot. Valtionavun ulkopuolelle jääviä menoja ovat mm. kilpailujen järjestämisestä ja julkaisutoiminnasta aiheutuvat menot mahdollista hyväksyttävää tappiota lukuun ottamatta, välitystoiminnasta aiheutuvat menot (esim. tarvike- ja palveluvälitys) sekä varainhankinnasta yms. tulonhankinnasta aiheutuvat menot (esim. ilmoitushankintakulut). Toiminta-avustus on nimensä mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi liikuntajärjestön varsinaisen toiminnan kuluihin. AKK:n osalta toiminta-avustuksen osuus budjetista on melko pieni verrattuna muihin urheilujärjestöihin. Autourheilun edunvalvonnassa riittää edelleen hommia myös tällä saralla.

« Takaisin