Toimitsijalisensseihin uutta potkua - kysely tulossa

21.6.2016, AKK

Harrasteurheilu

AKK-Motorsport ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 7.–8.6. toimitsijalisenssiuudistuksen suunta­viivat koulutustyöryhmän tekemän esityksen pohjalta. Suunnitteilla on siirtyminen kolmiportaiseen toimitsijapätevyys- ja lisenssirakenteeseen, jonka tavoitteena on luoda edellytykset motivoivalle toimitsijapolulle ja yhä parempien kilpailujen järjestämiseen.

Toimitsija­lisenssin voimassaolo olisi edelleen viisi vuotta lajista ja lisenssityypistä riippumatta. Seuraavat suuntaviivat tulevat vielä tarkentumaan - nyt on olemassa uudistuksen runko, josta ruvetaan työstämään tarkennettu versio eri lajien tarpeet huomioiden.

Perustoimitsijalisenssi

Perustoimitsijalisenssin saisi voimaan käymällä alueen järjestämän perustoimitsijakoulutuksen. Kun perustoimitsijakoulutus merkitään Kitissä suoritetuksi, peruslisenssi tulisi automaattisesti voimaan. Tekniikalle ja kartingin tekniikalle olisi omat perustoimitsijakoulutukset.

Päätoimitsijalisenssi 2-taso

Kakkostason päätoimitsijalisenssiä varten vaadittaisiin perustoimitsijalisenssi, joka on ollut voimassa vähintään vuoden. Lisäksi vaatimuksena olisi viisi perustason tehtävää kolmesta eri tehtävä­nimikkeestä ja osallistuminen teoriapainotteiseen kakkostason päätoimitsija­koulutuk­seen, jota käytyään voisi hakea kakkostason päätoimitsijalisenssiä. Tämä lisenssi oikeuttaisi toimi­maan määrätyissä tehtävissä (esim. apulaiskilpailunjohtaja, kilpailunsihteeri, lippupiste­päällikkö/ratatuomarien päällikkö jne. lajista riippuen).

Kakkostason päätoimitsijalisenssi säilyy voimassa, kun kakkostason tehtäviä on kertynyt vähin­tään kolme lisenssin voimassaoloaikana. Jos tehtäviä ei jostain syystä ole ollut mahdollista tehdä, voi vaihtoehtoisesti käydä päätoimitsijakoulutuksen.

Päätoimitsijalisenssi 1-taso

Ykköstason päätoimitsijalisenssiä varten vaadittaisiin kakkostason päätoimitsijalisenssi, joka on ollut voimassa vähintään vuoden. Tehtävävaatimuksena olisi viisi kakkostason tehtävää ja osallistuminen erikoistuvaan lajikohtaiseen ykköstason päätoimitsijakoulutukseen.

Ykköstason päätoimitsijalisenssi säilyisi voimassa, kun ykköstason tehtäviä kertyisi vähintään kolme lisenssin voimassaoloaikana. Tai vaihtoehtoisesti voisi käydä päätoimitsijakoulutuksen.

Kuten nytkin, ykköstason päätoimitsijalisenssi oikeuttaisi ilmaiseen sisäänpääsyyn ao. lajin kansalli­siin kilpailuihin.

Laskutusjärjestelmä olisi sama kuin nyt, eli koulutusmaksut laskutettaisiin seuroilta osallistu­misen perusteella.

Miten homma etenee?

Edellisestä uudistuksesta on jo muutama vuosi vierähtänyt ja täsmennyksiä on kaivattu eri lajeissa. Esimerkiksi nopeuden päätoimitsijalisenssin edellyttämä tehtäväkortti ei ole käytän­nössä osoittautunut niin toimivaksi kuin toivottiin.

Uudistusprosessi jatkuu nyt siten, että koulutustyöryhmä yhdessä lajiryhmien kanssa selvittää lajikohtaisia vaatimuksia ja mahdollisia muutostarpeita. Voimassa olevan toimitsijalisenssin omaaville lähete­tään lähiaikoina aihetta koskeva kysely. Kysely lähetetään sähköpostitse, joten tarkistathan, että olet merkinnyt Kitiin voimassaolevan sähköpostiosoitteesi. Koulutustyöryhmä toivoo, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn.

Toimitsijalisenssiuudistus tulee perustumaan näihin suuntaviivoihin, lajien tarpeisiin ja toimitsijoiden kokemuksiin. Siispä kannattaa nykäistä koulutustyöryhmäläisiä hihasta tai lähestyä heitä lyhyellä sähköpostiviestillä. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus. Asiaa käsitellään seuraavan kerran AKK:n hallituksen toimesta elokuun kokouksessa.

Teksti: Margot From, AKK:n koulutustyöryhmä

 

 

 

« Takaisin