AKK - Media

Mediakorttihaku vuodelle 2017 on käynnissä

AKK-Motorsport ry:n mediakortti eli kausiakkreditointi on tarkoitettu viestinnän ammattilaisille, jotka työskentelevät kauden aikana vähintään yhdessä AKK-Motorsportin luvalla järjestettävässä arvosarjassa. AKK myöntää hakuehdot täyttäville hakijoille vuosittaisen mediakortin, jonka tarkoituksena on tunnistaa toimija ja taata hänelle pääsy AKK:n alaisiin kansallisiin tapahtumiin sekä tarjota mahdollisimman turvalliset työskentelyolosuhteet.

Tarvittaessa AKK ja/tai kilpailunjärjestäjä myöntää myös tehtäväkohtaisesti medialiivin (still- ja liikkuvan kuvan kuvaajat). Medialiivien haku tapahtuu pääsääntöisesti suoraan kilpailukohtaisilta järjestäjiltä, jotka antavat lisätietoja medialiivien hakuun liittyen.

Ystävällisesti huomioithan nämä seikat ennen hakemista

Tutustuthan huolellisesti alta löytyviin yleisiin ehtoihin ja hakuohjeisiin ennen varsinaisen hakulomakkeen täyttämistä. Hakulomakkeeseen pääset sivun alareunasta.

Hakijalle voidaan myöntää mediakortti, mikäli hänellä on jonkin median tai sellaiseksi katsottavan toimituksellisen toimijan/palvelun/sivuston kirjallinen toimeksianto, joka liitetään hakemukseen.

Jos hakija edustaa itseään tai omaa yritystään, hänen on ilmoitettava hakemuksessa yhteisötunnuksensa ja osoitettava toimintansa olevan ammattimaista, jatkuvaa sekä sen tavoittavan merkittävän yleisön.

Hakemusaika päättyy 30.4.2017. Hakemusten käsittelyaika on noin kymmenen arkipäivää. 

AKK:n mediakortti 2017 - yleiset ehdot ja hakeminen

AKK-Motorsport ry:n tarkoituksena on levittää autourheilu-uutisointia ja -sisältöä mahdollisimman laajasti. AKK omistaa kaikki sen alaisten kansallisten tapahtumien mediaoikeudet, joita se voi luovuttaa esimerkiksi kilpailun järjestäjälle, kilpailijoille, median edustajille, kuvatoimistoille tai videopalveluiden tarjoajille.

Ehdot

1. AKK myöntää valitsemilleen viestinnän ammattilaisille vuosittaisen mediakortin ja tarvittaessa AKK ja/tai kilpailunjärjestäjä myöntää tehtäväkohtaisen medialiivin (still- ja liikkuvan kuvan kuvaajat), joiden tarkoituksena on tunnistaa toimija ja taata hänelle pääsy AKK:n alaisiin kansallisiin tapahtumiin sekä tarjota mahdollisimman turvalliset työskentelyolosuhteet.

2. Mediakortti ei oikeuta haltijaa toimimaan AKK:n hallitsemissa kansainvälisissä tapahtumissa, joihin on akkreditoiduttava aina erikseen. Kortin myöntäminen ei velvoita AKK:ta tai muuta tahoa myöntämään haltijalle akkreditointia kansainvälisiin tapahtumiiin.

3. Vastaanottamalla mediakortin hakija sitoutuu noudattamaan tässä määritettyjä ja kilpailunjärjestäjän asettamia ehtoja sekä FIA:n ja AKK:n sääntöjä.

4. Kortinhaltijalla on oltava kortti ja tarvittaessa hänelle myönnetty liivi mukanaan kilpailuissa ja hänen on ilmoitettava etukäteen kilpailun mediahenkilölle saapumisestaan. Jos hänellä ei ole korttia tai henkilökohtaista liiviä mukanaan, kilpailunjärjestäjällä ja AKK:lla on oikeus evätä tai rajoittaa hänen akkreditointinsa kilpailuun.

5. Kortinhaltija ymmärtää, että autourheilussa on riskitekijöitä ja siksi hänen on toimittava aina kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen ja AKK:n sääntöjen mukaisesti. Kilpailunjärjestäjällä tai AKK:lla on oikeus evätä haltijan akkreditointi mikäli haltija ei toimi ohjeistuksen ja sääntöjen mukaisesti.  Haltija hyväksyy ettei kilpailunjärjestäjällä ja AKK:lla ole kilpailussa haltijalle tai hänen omaisuudelleen tapahtuneissa, tai haltijan kolmansille osapuolille aiheuttamissa vahingoissa mitään korvausvelvollisuutta sääntömääräisten vakuutusten lisäksi, joiden mahdollisista korvauksista päättää vakuutusyhtiö.

6. Kortinhaltijalla ei ole tuottamaansa liikkuvaan kuvaan yksinoikeutta, vaan AKK:lla on oikeus saada kortinhaltijan tuottamaa kuvamateriaalia, videomateriaalia tai valmiita tuotantoja veloituksetta markkinointikäyttöön tai uutislevitykseen. AKK voi edellyttää kortinhaltijaa luovuttamaan tuottamaansa liikkuvaa kuvaa veloituksetta AKK:n osoittamalle taholle, joka vastaa luovutuksen järjestelyistä.

7. Kortinhaltija ei voi luovuttaa liikkuvaa kuvaa televisio- tai verkko-ohjelmiin tai verkkopalveluihin poislukien uutislähetykset ilman AKK:n kirjallista lupaa.

8. Kaupallisen levitysoikeuden haltijan on pyydettäessä toimitettava AKK:n arvosarjoista (kuten SM, Cup, Trophy tai vastaavat) tallentamastaan videomateriaalista veloituksetta kolmen minuutin kooste AKK:n osoittamalle yhteyshenkilölle, joka toimittaa materiaalin kolmannelle osapuolelle esimerkiksi ohjelmatuotantoa varten. AKK pyrkii mahdollisuuksien mukaan liittämään materiaalin käytön yhteyteen haltijan/yrityksen nimen.

9. Kortinhaltija ei voi luovuttaa liikkuvaa kuvaa televisio- tai verkko-ohjelmiin tai verkkopalveluihin poislukien uutislähetykset ilman AKK:n kirjallista lupaa.

10. Korttihaun yhteyshenkilö AKK:ssa on Rita Pasanen, 044 5459919, rita. pasanen@autourheilu.fi. Liikkuvan kuvan AKK-yhteyshenkilö on: Jyrki Kari, 040 5476377, jyrki.kari@autourheilu.fi.

Hakemukset

1. Hakijalle voidaan myöntää mediakortti ja tarvittaessa (kuvaajille tarkoitettu) medialiivi, mikäli hänellä on jonkin median tai sellaiseksi katsottavan toimituksellisen toimijan/palvelun/sivuston kirjallinen toimeksianto, joka liitetään hakemukseen.

2. Jos hakija edustaa itseään tai omaa yritystään, hänen on ilmoitettava hakemuksessa yhteisötunnuksensa ja osoitettava toimintansa olevan ammattimaista, jatkuvaa sekä sen tavoittavan merkittävän yleisön.

3. AKK voi rajoittaa samalle yhteisöhakijalle myönnettävien korttien määrää harkintansa mukaan.

4. Mikäli hakija haluaa myydä kuvia tai videota, on se ilmoitetettava hakemuksessa ja siitä tehdään kirjallinen sopimus AKK:n kanssa. Kortinhaltijalla on oikeus itse tuotetun materiaalin levitykseen vain tässä ja sopimuksessa määritetyllä tavalla. AKK:lla ei ole velvollisuutta tehdä em. sopimusta hakijan kanssa.

5. Mikäli kortin haltija ei työskentele hakemuksensa mukaisesti, AKK:lla on oikeus periä myönnetty kortti ja liivi takaisin sekä vaatia korvausta taloudellisesta vahingosta.

Mediakortin hakulomake 2017

Siirry AKK:n mediakorttihakemukseen täältä.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy