AKK onnistui vaikuttamaan uuteen liikennevakuutuslakiin

8.9.2016, Anssi Kannas

Edunvalvonta

Eduskunta on saanut lainvalmistelun päätökseen ja on hyväksynyt esityksen uudeksi liikennevakuutuslaiksi, joka astuu voimaan 1.1.2017.

Keväällä, kun julkaisimme edellisen liikennevakuutuslakia koskevan artikkelin Autourheilija –verkkolehdessä, oli lain valmistelu loppusuoralla ja kuulemiskierrokset eri asianosaisten tahojen kanssa käyty. Lain mahdollisesta voimaantulosta ja sen tarkassta aikataulusta ei kuitenkaan tuolloin ollut täyttä varmuutta, koska prosessi oli osittain vielä kesken. Tasavallan Presidentti vahvisti liikennevakuutuslain 17.6.2016 ja laki tulee voimaan 1.1.2017.

Lakiin esitettiin rajausta, jossa moottoriurheilukilpailuissa tai harjoituksissa ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. Tämä olisi heikentänyt merkittävästi autourheilijoiden vakuutusturvaa. Lausuntokierrosten aikana AKK esitti kyseisen pykälän poistamista lakiesityksestä. Eduskuntakäsittelyssä rajauksesta luovuttiin ja kilpailussa kuljettajille aiheutuneet vahingot korvataan myös uudessa liikennevakuutuslaissa.

Muiltakin autourheilua koskevilta osin liikennevakuutuslaki säilyy samankaltaisena kuin se on aikaisemminkin ollut. Liikennevakuutus on edelleen lain nojalla pakollinen myös kilpailukäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa, kuten kilpa-autoissa. Laissa säilyi ennallaan niin ikään määritelmä, jonka mukaan moottoriajoneuvo ei ole laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Ensi vuoden tammikuussa voimaan astuvaan lakiin voi tutustua Finlexin sivuilla täältä.

 

 

« Takaisin

Uusimmat jutut

Tässä numerossa