Lajit - PienoisautoiluYksi laji - monta vaihtoehtoa. Pienoisautoilussa ajetaan nopeuskilpailuja suljetulla radalla autoilla, jotka ovat niin pieniä, että kuljettajan pitää ohjata autoa kauko-ohjauksella. Kaikki ovat määrätyssä suhteessa pienennöksiä oikeista tai ”kuvitelluista” autoista.

Pienoisautoilu jaetaan kahteen osaan: ura-autoihin ja radio-ohjattaviin eli RC (Radio Controlled)-autoihin

Ura-autoja ajetaan nimensä mukaisesti uritetulla radalla. Autossa oleva ohjuri kulkee urassa ja ura hoitaa ohjauksen, jos vauhti on sopiva. Kuljettajalla on käsisäädin, jolla uran molemmin puolin kulkeviin virtakiskoihin menevää jännitettä muutetaan. Ohjuriin on kiinnitetty laahaimet joilla sähkö siirtyy radan virtakiskoista laahaimien kautta auton sähkömoottorille. Ajaminen tapahtuu niin sanotusti kaasua, eli auton sähkömoottorin jännitteen määrää säätelemällä.

Ura-autoradat ovat puurakenteisia ja isoja. Radat ovat yli 30 metriä pitkiä ja 6-8 uraisia. Radan virtalähteenä on iso 12V akku tai hakkurivirtalähde. Radoilla on useimmiten valokenno ohjattu kierroslaskentatietokone. Tuhannesosien tarkkuutta tarvitaan, sillä kierrosajat ovat tyypillisesti 1,5 - 6 sekunnin luokkaa. Uusin rata löytyy Kotkasta ja se on valmistunut vuonna 2014.

Ura-autot on rakennettu yleisimmin mittakaavaan 1/24, eli autot ovat noin 10-15cm pitkiä. Autot jakaantuvat kahteen eri kategoriaan, skaala- ja siipiautoihin, molemmissa ajetaan useassa eri luokassa. Skaala-autoissa esikuvan mallia seurataan korin muodon ja värityksen osalta, mutta rungot poikkeavat esikuvista ja ovat luokkakohtaisia. Siipiautoissa on sivuilla läpinäkyvät siivet ja takana spoileri. Siivet ovat kaksi kertaa auton koria korkeammat.

Radio-ohjattavien autojen eli RC-autojen yleisimmät kokoluokat Suomessa ovat 1:12, 1:10 ja 1:8. RC on lyhennys englanninkielisistä "radio control" -sanoista. RC-autoja saa sekä taka- että nelivetoisina sekä sähkö- että polttomoottorilla monissa eri mittakaavoissa. Useimmat RC-autot kootaan itse rakennussarjasta, mutta osa myytävistä RC-autoista on koottu osittain valmiiksi. RC-autoissa säätöjen määrä on lähes yhtä suuri kuin 1:1 autoissakin.

RC-autoradat jakaantuvat tyypiltään sisäratoihin ja ulkoratoihin. Sisäratojen pinta on kokolattiamattoa (mattorata) ja ulkoratojen joko asfalttia (asfalttirata-autot) tai maa-ainesta (maastoautot). Ratapaikka muodostuu itse radasta, ajajakorokkeesta, varikosta ja oheistiloista, kuten katsomo, sosiaalitilat, pysäköintipaikat jne.

Suomen maine kansainvälistenkilpailujen järjestäjänä on huippuluokkaa. Myös menestys itse kisoissa kansainvälisellätasolla on ollut erinomaista.

Lajin luonne tuo säännöllisesti uusia luokkia tarjolle ja harrastustoiminta on, ja tulee olemaan pienoisautoilun tärkein elementti.

Harrastuksen voi aloittaa jo hyvin nuorella iällä, joten pienoisautoilu on erinomainen tapa ottaa perheen pienimmätkin mukaan lajin pariin!

Design Mainostoimisto Ajaton Oy