Työkaluja toiminnan tueksi

Urheiluseurojen kehittämisen tueksi on tehty useita materiaaleja ja työkaluja. Tälle sivulle on koottu kuvaukset näistä materiaaleista ja alasivuille tietoja seuroille suunnatuista hankkeista. Materiaalipankista voit ladata aineistoja omalle koneellesi.


Reilun kilpailun käsikirja seuroille

Käsikirjassa painotetaan ennalta ehkäisevää toimintaa niin, että seurat voivat suunnitella, kehittää ja toteuttaa omaa toimintaansa huomioiden eri toimijoiden oikeudet ja vastuut eettisten asioiden ja reilun urheilun edistäjinä.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut käsikirjan, joka tukee urheiluseurojen toimijoiden työtä reilun kilpailun edistämiseksi osana urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaa. Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja toimintamalleineen halutaan osaksi seura-arkea.

Julkaisija SUEK 2024. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>


Lainsäädännön tietopankki: päätä oikein -aineisto

Aineistoon on koottu yhteistyössä seurojen kanssa lainsäädäntöön liittyviä urheiluseuratoiminnassa huomioitavia tärkeitä asioita.

Päätä oikein –aineistoa on päivitetty vuodesta 1995 alkaen ja vuosien varrella aineistoa on kertynyt melkoisesti. Viimeisin päivitys aineistoon on tehty syksyllä 2019.

Julkaisija Olympiakomitea ry 2020. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>


Seuran toimintakäsikirja: Opas toimintakäsikirjan tekemiseen

Toimintakäsikirja on julkinen dokumentti siitä, miten seurassa toimitaan. Toimintakäsikirja ei ole koskaan täysin valmis vaan se kehittyy seuran toiminnan ja toimintaympäristön mukana. 

Jokaisen seuran toimintakäsikirja on oman näköinen. Sen sisältö ja kattavuus voi vaihdella paljonkin. Tärkeintä on, että seura kerää toimintakäsikirjaan oman seuran toiminnan kannalta oleellisimmat tiedot! Käsikirjapohja on luotu apuvälineeksi seuran omaa toimintakäsikirjaa luotaessa. 

Julkaisija Olympiakomitea ry 2020. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>


Viestintäopas

Viestintäoppaaseen on koottu konkreettisia, seuran arkea helpottavia vinkkejä. Opas sisältää seura-, media- ja kriisiviestinnän osa-alueet.

Oppaan ensimmäisessä osassa keskitytään laajasti seuraviestintään, etenkin sisäisen viestinnän näkökulmasta. Oppaan toinen osa keskittyy mediaviestintään, jonka kuumin vihje on ja pysyy: tiedota aktiivisemmin. Oppaan kolmannessa osassa tutustutaan puolestaan kriisiviestinnän lainalaisuuksiin.

Julkaisija Valo ry 2014. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>


Fyysisen turvallisuuden opas yhdistyksille

Oppaassa linjataan yleisluontoisia lakeihin ja muihin ohjeistuksiin perustuvia reunaehtoja.

Oppaan tarkoituksena on lisätä liikuntatoimijoiden ja urheilutapahtumien järjestäjien tietoutta turvallisuusvaatimuksista ja selkeyttää tapahtumien järjestäjiltä vaadittuja turvallisuusmääräyksiä – ja siten helpottaa toiminnan ja tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Toiminnan tai tapahtuman koko ja luonne asettavat turvallisuussuunnittelulle yksilöllisiä raameja.

Julkaisija Olympiakomitea ry 2023. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>


Strategiaopas

Strategiassa on kyse unelmasta, mutta se on myös johtamisen työkalu, ja siksi yhdistyksen johdon on päätettävä siitä ja sitouduttava siihen. 

Testaa tarvitseeko yhdistyksesi strategiaa ja vastaa seuraavin kysymyksiin:

  • Toimintaympäristössämme tapahtuu muutoksia, jotka mietityttävät ja kummastuttavat.
  • Toimintamme perusajatus on hämärtynyt.
  • Jäsenemme kaipaavat innostavia kehitysideoita.
  • Olemme siirtymässä kohti palvelutoimintaa.
  • Yhdistyksemme johtaminen on hapuilevaa.
  • Käytännön toimenpiteemme ovat tempoilevia ja sattumanvaraisia.

Jos vastasit yhteenkään kohtaan ”kyllä”, on seura strategian tarpeessa!

Julkaisija Valo ry 2014. Kts. linkki julkaisuun Materiaalipankissa >>

Design Mainostoimisto Ajaton Oy