AKK-Motorsport ry

AKK-Motorsport ry on suomalaisen autourheilun kattojärjestö, joka edustaa Suomea Kansainvälisessä Autoliitto FIA:ssa. Liiton tehtävä on mahdollistaa autourheilun harrastaminen Suomessa.

Autourheiluseurat

AKK-Motorsport ry koostuu noin 320 jäsenyhdistyksestä ympäri maata. Jäsenyhdistykset ovat autourheilua harrastavien ja siitä kiinnostuneiden ihmisten yhdessä perustamia yhdistyksiä. Jäseniä autourheiluseuroissa on yhteensä n. 32 000.

Alueet

AKK-Motorsportissa Suomi on jaettu maantieteellisesti kahdeksaan alueeseen, jotta yksittäiset seurat saavuttaisivat liiton palvelut helpommin. Kullakin alueella on oma aluetyöryhmä. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat erilaisten koulutusten ja tutkintojen järjestäminen. Aluetoimintaa koordinoi liiton toimistolla alue- ja koulutuspäällikkö. Alueiden toiminnasta kerrotaan tarkemmin aluesivuilla.

AKK-Motorsport ry:n hallitus ja liittovaltuusto

Liiton jäsenyhdistysten edustajat valitsevat joka toinen vuosi liittokokouksessa AKK-Motorsport ry:lle liittovaltuuston sekä liiton puheenjohtajan. Liittovaltuusto koostuu liittokokouksen valitsemista autourheiluseurojen edustajista. Liittovaltuuston toimikausi kestää kaksi vuotta. Liittovaltuuston jäsenet löydät täältä.

Liittovaltuusto valitsee vuosittain liitolle kuusihenkisen hallituksen, joka luo liitolle strategian ja seuraa sen toteutumista. Hallitus vastaa myös liiton talouden hoidosta. Päätökset eri lajien sääntöasioista kuuluvat myös hallitukselle. Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä.

Laji- ja sarjatyöryhmät

AKK-Motorsport ry:n alaisia lajeja on yhteensä 15. Lajiasioita hoitavat laji- ja sarjatyöryhmät, jotka koostuvat lajeja hyvin tuntevista edustajista. Lajiryhmät valmistelevat sääntöasiat hallituksen päätettäviksi sekä tekevät lajien kehitystyötä. Lajiasioista löydät lisätietoa lajisivuilta.

Laji- ja sarjatyöryhmien työtä valmistelevat ja toteuttavat lajipäälliköt.

Toimisto

Käytännön työtä varten AKK-Motorsport ry:llä on toimisto Vantaalla yhdessä markkinointiyhtiön, AKK Sports Oy:n kanssa. Liiton toimintaa johtavat pääsihteeri ja toimitusjohtaja. Heidän alaisuudessaan toimistolla työskentelevät lajipäälliköt sekä muut liiton toimihenkilöt. Toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy