Vastuullisuus - Turvallisesti autourheilussa

Turvallisesti autourheilussa - epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

AKK-Motorsport ry kunnioittaa toiminnassaan jokaisen mahdollisuutta harrastaa ja olla mukana toiminnassa omana itsenään. AKK-Motorsport ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai tapahtumissaan. Jokaisella tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa.

Tämä dokumentti toimii käsikirjana sille, kuinka autourheilussa puututaan ja käsitellään epäasiallisen käytöksen tapauksia. Turvallinen autourheilu edellyttää toimia kaikilla tasoilla. Myös jokaisessa seurassa, erityisesti sellaisessa, missä on nuorisotoimintaa, on hyvä olla oma malli epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, josta selviää esimerkiksi kehen voi olla yhteydessä ja kuinka prosessi etenee seurassa.

Harjoituksiin, kisoihin, kisamatkoille ja koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Myöskään autourheilun nimissä käytävään sosiaalisen median keskusteluun ei kuulu epäasiallinen käytös, vaikka keskustelua käytäisiin epävirallisissa kanavissa. Jokaisen toimijan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle tai liitolle.

Kaikki autourheilussa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan urheilun yhteisiä eettisiä periaatteita ja liiton vastuullisuuteen liittyviä sääntöjä.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa, jokainen voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.
SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömästä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy