Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen.

  • Haluamme, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus tulla autourheilun lajien pariin ja osallistua tapahtumiin, sekä kilpailuihin.
  • Haluamme, että yhdenvertainen lajimme on auki jokaiselle toimintaan mukaan haluavalle.
  • Haluamme myös, että liiton työntekijöillä sekä toimielimillä on tasavertainen mahdollisuus asettua ehdolle tai hakea työpaikkaa. 
  • Haluamme, että AKK ja sen toimielimet ovat turvallisia, syrjinnästä vapaita alueita.
  • Haluamme toimia liittona tasavertaisesti, sekä huomioida liikuntalakiin kirjatun velvoitteen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassamme kuvataan, miten autourheilun lajiliitossa edistetään yhdenvertaisuutta ja puututaan syrjintään.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy