AKK - Vastuullisuus

AKK-Motorsportin vastuullisuusohjelma nojautuu OK:n ja FIA:n ohjelmiin nostaen esiin erityisesti AKK:n toiminnan kannalta tärkeimpiä asioita; hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. 

Suomen Olympiakomitea on luonut urheiluyhteisölle yhteisen vastuullisuusohjelman sekä siihen keskeisesti liittyvän Reilu peli – eettiset periaatteet ja FIA (Federation Internationale de L`Automobile) vastaavan autourheilun vastuullisuusohjelman. Molemmat ohjelmat pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan.

AKK-Motorsport ry toteuttaa kattavaa kotimaisen autourheilun vastuullisuus- ja edunvalvontatyötä kansallisesti Suomessa ja kansainvälisesti autourheilun kattojärjestö FIA:ssa. Työn tavoitteena on autourheilutoiminnan mahdollistaminen ja edistäminen ympäröivässä yhteiskunnassa sekä urheilujärjestökentässä – kestävällä ja vastuullisella tavalla lajin olosuhteiden ja ympäristötekijöiden kannalta. Kattava vastuullisuus- ja edunvalvontatyö edellyttää yhteydenpitoa, jatkuvaa kanssakäymistä ja aloitteiden tekemistä muun muassa toimintaan liittyvien ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy