Terveysselvitys ja lääkärinlausunto

Täältä löydät terveysselvitykseen ja lääkärinlausuntoon liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Lääkärinlausuntolomakkeen yhteydessä oleva lääkärinlausunnon täyttämisohje sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa lääkärinlausunnon täyttämisestä.

 

TERVEYSSELVITYS

Jokaisen kilpailijalisenssin hakijan, pois lukien lajit autosuunnistus, autoslalom, ecorun, tasanopeusajo, digitaalinen autourheilu, pienoisautoilu sekä lisenssityypin huoltaja-mekaanikkolisenssi ja Kansallinen lisenssi (yli 70 vuotta, JM-ostotarjous, ei kilpailuoikeutta), on vastattava todenmukaisesti AKK:n terveysselvityskyselyyn lisenssinoston yhteydessä. Terveysselvitykseen vastataan KITI-järjestelmässä osana lisenssinostoprosessia tai sen voi tarvittaessa pyytää suomen- tai englanninkielisenä lomakkeena Liiton toimistosta.

Mikäli terveysselvityksessä on mainittu jokin sairaus, joka voi olla este kilpailijalisenssin saamiselle, on Liittoon toimitettava lääkärinlausunto tai hoitopalaute sairautta hoitavalta lääkäriltä varmistuaksemme siitä, ettei sairaus ole este autourheilun harrastamiselle. Listaus kilpailijalisenssin myöntämisen mahdollisesti estävistä sairauksista löytyy terveysselvityskyselystä.


KANSAINVÄLINEN LISENSSI JA LÄÄKÄRINLAUSUNTO

Kansainvälisen lisenssin hakijan on toimitettava FIA:n sääntöjen mukainen lääkärinlausunto Liittoon vuosittain. Lausuntopohjana on käytettävä AKK:n lääkärinlausuntopohjaa, joka on ladattavissa tarkempine ohjeineen, suomeksi ja englanniksi sivun alaosasta.

Kaiken ikäisille lisenssin hakijoille verenpaineen mittaus tulee tehdä vuosittain

59-vuotiaiden ja sitä nuorempien lisenssinhakijoiden tulee suorittaa lepo-EKG-tutkimus kolmen vuoden välein. EKG-tutkimus saa olla enintään 36 kk vanha lisenssin hakupäivämäärästä lukien.

50 vuotta täyttäneiden lisenssin hakijoiden tulee toimittaa kardiologin lausunto kolmen vuoden välein kansainvälisen lisenssin saadakseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kardiologi (sydänlääkäri) täyttää Liiton lääkärinlausuntopohjan lääkärikäynnin yhteydessä. Erillistä käyntiä yleislääkärille ei tarvita.

60 vuotta täyttäneiden lisenssin hakijoiden tulee suorittaa lepo-EKG-tutkimus ja rasituskoe em. iän täyttämisen jälkeen ensimmäistä KV-lisenssiä haettaessa. Em. tutkimukset saavat olla enintään 12 kk vanhat lisenssiä haettaessa. Tämän jälkeen lepo-EKG tulee suorittaa vuosittain ja rasituskoe joka toinen vuosi. 60-vuotta täyttäneiden tulee toimittaa kardiologin lausunto joka toinen vuosi.

Kansainvälinen lisenssi on voimassa kansallisena lisenssinä aikavälin lisenssiostosta lääkärinlausunnon toimittamiseen Liitolle - edellyttäen, että lisenssin haltijan yleinen terveydentila ei vaadi lausuntoa.


KANSALLINEN LISENSSI JA LÄÄKÄRINLAUSUNTO

Lääkärinlausunto tarvitaan, mikäli terveysselvityksessä käy ilmi jokin sairaus, joka voi olla esteenä autourheilun harrastamiselle. Lisenssikelpoisuuden todistamiseksi kansallista lisenssiä varten käy myös hoitavan lääkärin vapaamuotoinen hoitopalaute, jossa todetaan ettei autourheilun harrastamiselle ole estettä. 

Lääkärinlausunnon tarpeesta kansallista lisenssiä varten ilmoitetaan lisenssinhakijalle sähköpostitse KITI-järjestelmässä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu KITI:ssä, lisenssinhakijaan ollaan yhteydessä puhelimitse.


LÄÄKÄRINLAUSUNNON TOIMITUS JA SÄILYTYS

Lääkärilausunnon voi toimittaa joko suojattuna viestinä tai postitse. Suojattuna viestinä lähetettynä lääkärinlausunto tulee käsittelyyn nopeammin. Ohjeet suojatun viestin lähetykseen löytyy täältä. Linkki suojatun viestin lähettämiseen löytyy alta:

Lähetä suojattu viesti tästä

Lääkärinlausunto on voimassa 3kk lääkärin allekirjoituksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kilpailijalisenssi on ostettava kolmen kuukauden sisällä lääkärinlausunnon allekirjoituksesta. Kun lausunto on hyväksytty Liitossa, lausunto on voimassa koko kilpailukauden ajan. 

Kilpailijan on säilytettävä kopio lääkärinlausunnosta, sillä lausuntoa säilytetään Liitossa tietoturvasyistä rajatun ajan.

Mikäli haluat toimittaa lääkärinlausunnon postitse, on postitusosoite seuraava:
AKK-Motorsport ry / Lisenssit
PL 19
01301 Vantaa

Design Mainostoimisto Ajaton Oy