Lisenssit - Lisenssityypit

Kilpailijalisenssit ja tutkintojen kelpoisuus eri lajeissa

 

Kansainvälinen lisenssi / International licence

Vaaditaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kil­pailujen kansainvälisissä luokissa (EM- ja MM-sarjat). Lisenssi on lisäksi voi­massa muiden maiden kansallisissa kilpailuissa, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Lisenssissä voi olla lajirajoituksia (restriction), jolloin li­senssi on voimassa vain rajoituslajissa.

Jokaisen, joka hankkii kansainvälisen lisenssin, on käytävä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa.Lue lisää lääkärinlausunnosta täältä.

Lisenssinhaltijan on huolehdittava siitä, että KITI:n on päivitetty selkeä, tunnistettavissa oleva kasvokuva (ei kypärä päässä), mieluiten vaaleaa taustaa vasten.  

Kansainvälisiä moottoriratakilpailuja koskevat lisens­sin myöntämismääräykset käsitellään FIA:n sääntöjen mukaan. Alimman tason (grade C) KV-lisenssin myöntämiseen liittyy vähimmäisikäraja sekä KV-säännöillä määritelty vähimmäiskokemus. Tämä kokemus on osoitettava kil­pailujen virallisten tulosten kopioina edellisen kahden vuoden ajalta. Kartingin KV grade E -lisenssi korvaa tämän nk. isoilla autoilla hankitun kilpailukokemuksen. Hakijan tulee huomioida myös lajikohtaiset tutkinto­vaatimukset. Ikäraja tämän KV grade C-tason lisenssille on 17 vuotta. Hakijan tulee täyttää ko. vähimmäisikä lisenssin voimassaolovuotena.Vain FIA voi päättää poikkeuksista tähän KV-sään­töön ikärajan osalta yksilöllisten hakemusten perusteel­la. Poikkeuslupahakemukset tulee varmentaa AKK-Mo­torsport ry:n toimesta tulosten ja kokemusten osalta.

Rata-ajossa on käytössä myös erityiset FIA:n määräämillä edellytyksillä myönnettävät Grade B, Grade A ja Grade A Super -lisenssit ja kartingissa CIK-FIA:n määräämillä edellytyksillä myönnettävät Grade E, Grade F ja Grade G -lisenssit.


Kansallinen lisenssi

Lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suoritetut tutkin­not huomioiden osallistua kansallisiin kilpailuihin rallis­sa, rata-ajossa, jäärata-ajossa, rallisprintissä, jokamies­luokassa, rallicrossissa, endurancessa ja drag racessa. Mikäli lisenssissä on lajirajoitus, lisenssi oikeuttaa kil­pailemiseen vain ko. lajin kilpailuissa. Kansallisen lisenssin voimassaolo on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä.

 

Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti

Kansallisen lisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Ulkomailla tarvitaan National-lisäkortti. National-lisäkortin voi tilata KITI-järjestelmästä valitsemalla lisenssinostovaiheessa lisenssityypin Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti.  

 

Peruslisenssi

Lisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailuihin

  • autoslalomissa
  • autosuunnistuksessa
  • crosskartin juniori-luokissa
  • off roadissa
  • pienoisautoilussa
  • taloudellisuus- ja tasanopeusajossa
  • driftingissä
  • kartingissa

Karting-rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin. 
Karting-lisenssivaatimukset on tarkemmin esitetty karting-sääntöjen yhteydessä.

Pienoisautoilurajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin pienoisautoilukilpailuihin. AS-T rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin autosuunnistus-, taloudellisuus-, pienoisautoilu- ja tasanopeuskilpailuihin. Peruslisenssin voimassaolo on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä

AS-T rajoitteisen peruslisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Tällöin kilpailijan tulee tilata erillinen National-lisäkortti liiton toimistosta. Tilaukset osoitteeseen lisenssit@autourheilu.fi. Mainitsethan tilauksen yhteydessä laji(t), joihin kortti tehdään. 

 

Digitaalinen autourheilulisenssi

Digitaalinen autourheilulisenssi tarvitaan AKK:n alaisiin SM-sarjoihin ja siihen liittyviin karsintakilpailuihin. Lisenssin voimassaolo on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä.
SM-sarjaan ja siihen liittyviin karsintakilpailuihin voi myös osallistua kaikilla AKK:n alaisilla kilpailijalisensseillä, jolloin digitaalista autourheilulisenssiä ei erikseen tarvita. Digitaalisen autourheilulisenssin voimassaolo on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä.

 

Huoltaja-mekaanikko -lisenssit

Kaikissa lajeissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huol­taja/ mekaanikkolisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös muu AKK:n lisenssi (toimitsijalisenssi eikä yhteisölle tarkoitettu ilmoittajalisenssi eivät kuitenkaan kelpaa). Katso myös ko. lajisäännöt huoltajalisenssin tarpeelli­suudesta. Huoltaja vastaa täysimääräisesti huollettavan menettelystä tai laiminlyönnistä AKK:lle, kilpailun järjes­täjälle tai muulle osapuolelle aiheutetusta vahingosta, huoltajan tuottamuksesta riippumatta. Huoltaja-mekaanikkolisenssin voimassaolo on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä. 


 

Ilmoittajalisenssi / Competitor’s Licence

Ilmoittajalisenssejä myönnetään sekä juridisille- (yrityk­set yms.) että yksityisille henkilöille, jotka ovat valmiita kantamaan ilmoittajan vastuun autourheilukilpailuissa. Mikäli AKK:lle ilmoitettu juridinen henkilö ei ole olemas­sa, kantaa vastuun AKK:lle ilmoitettu vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Yhteisölle myönnetty ilmoittajalisenssi ei sisällä vakuutusta. Katso myös ko. lajisäännöt ilmoittajalisenssin tarpeellisuudesta. 

 

Tutustumislisenssi

Lisenssi on käytettävissä seurojen jäsentenvälisissä kilpailuissa ja harjoitustapahtumissa autosuunnistuksessa, autoslalomissa, tasanopeusajossa, taloudellisuusajossa, digitaalisessa autourheilussa, pienoisautoilussa, off roadissa, jokamiehenluokassa, kartingissa, driftingissä, rallisprintissä sekä rallissa. Rallissa ja rallisprintissä tutustumislisenssin käytön ehdot määritellään lajisäännöissä. Tutustumislisenssi on voimassa myös kansallisissa autosuunnistuskilpailuissa B- ja C-luokissa, driftingin pro2-luokassa ja alemmissa tulokasluokissa sekä nopeuslajeissa endurancessa ja rata-ajossa V1600-luokassa (ei arvokilpailut). Muissa kilpailuissa kaikissa lajeissa kilpailijoilla on oltava tarkoituksenmukainen vuosilisenssi mahdollisine lajikohtaisine tutkintoineen.

Tutustumislisenssimaksun suorittajan nimi ja henkilötunnus merkitään kilpailutoimistossa AKK:n kilpailujen järjestäjille lähettämään lomakkeeseen, jonka maksun suorittaja nimikirjoituksellaan kuittaa. Lomakkeet ja tilitys maksun suorittamisesta on tuomariston puheenjohtajan vahvistamana lähetettävä AKK:lle viikon kuluessa kilpailupäivästä. Tyhjäkin lomake on palautettava AKK:lle siinä olevien ohjeiden ja sitoumuksien mukaisesti.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy