Ympäristö ja olosuhteet

Autourheilulajit osaltaan rasittavat ja kuormittavat ympäristöä. Autourheilutapahtumat keräävät suurta ihmisvirtaa katsojineen, kilpailijoineen ja toimitsijoineen, mikä etenkin vaikuttaa ympäristöön ja sen hyvinvointiin. Kyseessä voi olla kiinteä paikka (moottorirata) tai ns. kertakäyttöinen paikka (rallin erikoiskokeet, sprint-radat, autosuunnistusreitit jne.). Tapahtuman laatu puolestaan voi olla joko kilpailu, harjoitus, testi tai koulutustilaisuus.

Moottoriajoneuvojen käyttö ja moottoriratahankkeet ovat jatkuvan kehityksen ja tarkkailun alla, joten ympäristöasioiden huomioiminen on tärkeää. Ympäristötietoisuuden lisäämistä ja valveutuneisuutta pyritään edistämään ympäristöoppaalla, joka nostaa esille oleellisimpia ympäristöasioita autourheiluun liittyen.

Ympäristötiedon lisäämiseen panostaminen on tärkeä osa yhteiskuntavastuun kantamista. Lisääntyneen ympäristötietoisuuden avulla pyritään edistämään autourheilukulttuurin ekologisuutta ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia, samalla pyrkien vaikuttamaan positiivisesti autourheilun ympäristöimagoon. Ympäristöohjelman avulla myös tapahtumien yleissiisteyttä pyritään parantamaan ja lajien tulevaisuutta sekä toimintaedellytyksiä turvaamaan.

Ympäristöohjelman ytimessä ovat sitoutuminen, ympäristölakien ja -ohjeistuksien noudattaminen ja autourheilusta koituvien ympäristövaikutusten tunnistaminen sekä hallinta.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy