Hallitus

Hallitus

Hallitukseen kuuluu sääntömääräisessä liittokokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja kuusi (6) muuta liittovaltuuston syyskokouksessa valittua varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten kaksi vuotta. Vuosittain on puolet varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuorossa, ensimmäisen kerran erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita kuhunkin tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenen toimikausien tultua täyteen ei hän voi seuraavan täyden toimikauden aikana asettua ehdolle hallituksen jäsenen eikä varajäsenen tehtävään.

Hallitus valitsee keskuudestaan liiton ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenenä ei voi olla liiton päätoiminen työntekijä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä liiton varsinaisen jäsenen jäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy