Lisenssit - Toimitsijalisenssit

Tältä sivulta löydät toimitsijalisensseihin liittyviä materiaaleja.


Lisätietoja Tuplaturvasta, vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksesta löydät tästä linkistä.
 

Perustoimitsijalisenssin hakeminen

Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakemuksesta hakijalle, joka on suorittanut ko. lajin perustason toimitsijakoulutuksen. Voimassa oleva kuljettajatutkinto (rallin perustutkinto, JM- tai endurance-tutkinto tai rataleima) luetaan perustoimitsijakoulutukseksi, jolloin on mahdollista hakea ko. lajin perustoimitsijalisenssiä. Autosuunnistuksen, digitaalisen autourheilun, driftingin, offroadin ja pienoisautoilun perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta.
 

Perustoimitsijalisenssin korottaminen päätoimitsijalisenssiksi

Päätoimitsijalisenssiin voidaan korottaa ko. lajin perustoimitsijalisenssin haltijalle, joka on suorittanut kolme (3) ko. lajin perustoimitsijatason tehtävää kolmesta eri tehtävänimikkeestä perustoimitsijalisenssin voimassaoloaikana sekä päätoimitsijakoulutuksen lajeissa, joissa sitä vaaditaan. Mikäli ko. lajin tehtävätaulukkoon ei ole merkitty tehtävälle vaadittavaa toimitsijalisenssitasoa, tulkitaan se perustoimitsijatehtäväksi. Kaikissa lajeissa yhdeksi tehtävänimikkeeksi luetaan myös osallistuminen kilpailuun tai harjoituskilpailuun kilpailijana.
 

Päätoimitsijalisenssin uusiminen

Päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) 1-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana. Toimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista on haettava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä lisenssin voimassaolon päättymisestä. Huomioithan, että toimitsijalisenssi ei ole voimassa 4 kuukauden siirtymäajalla, vaan voimassaolo päättyy lisenssiin merkittynä ajankohtana. Mikäli edellisen päätoimitsijalisenssin voimassaolon umpeutumisesta on enintään kaksi vuotta, voi päätoimitsijalisenssin päivittää voimaan päätoimitsijalisenssinä suorittamalla ko. lajin päätoimitsijakoulutus. Lisenssin myöntäminen tapahtuu käytännön kokemuksen ja hankitun koulutuksen perusteella.
 

Toimitsijalisenssien voimassaolo

Perustason toimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä toistaiseksi, ellei lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyyden voimassaolossa, jolloin perustoimitsijalisenssi lakkaa olemasta voimassa.

Päätoimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämisvuoden loppuun ja viisi (5) seuraavaa kalenterivuotta, jollei AKK katso erityisten syiden vaativan sen peruuttamista. Päätoimitsijalisenssi on voimassa silloin, kun minkä tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyys on voimassa.
 

HUOM! Tarkemmat tiedot voi katsoa sääntökirjasta kansallisista määräyksistä kohdasta 80. Toimitsijoiden luokittelu ja lisenssit.
 

Voimassaolomerkinnän tulkinta päätoimitsijalisenssikorteissa:

 

Yllä olevassa kuvassa esimerkkihenkilöllä on nopeuden päätoimitsijalisenssi, joka on voimassa 31.12.2028 asti ja rallin päätoimitsijalisenssi, joka on voimassa 31.12.2026 asti.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy