Erivapaus

Autourheilijat kuuluvat antidopingvalvonnan piiriin ja heidän tulee hakea tarvittaessa erivapautta kielletyn aineen käytöstä. Lajikohtainen tasomäärittely kertoo kenen ja milloin erivapaus tulee hakea.

Erivapaus (= TUE, Therapeutic Use Exemption)

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Erivapaus voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.


KANSAINVÄLISEN TASON KIPAILIJA eli KANSAINVÄLISEN KILPAILULISENSSIN HALTIJAT

Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapaudet iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta kansainvälisen lajiliittonsa (FIA:n) kautta. Erivapaus on haettava AINA ETUKÄTEEN eli viimeistään 30 päivää ennen kauden alkua tai ennen seuraavaa kilpailua. Erivapaus haetaan ITA:n kautta, FIA:n ohjeiden mukaan. Erivapauslomake lähetetään osoitteeseen tue@ita.sport.

FIA:n ohjeet koskien erivapauksia, löytyvät täältä.


KANSALLISEN TASON KILPAILIJA

Kansallisen tason kilpailija, joka ei kuulu SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin eikä urheile kansainvälisellä tasolla, hakee erivapautta takautuvasti (dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kielletyn aineen tai menetelmän käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.


Yleisimmät sairaudet ja niiden annostusrajoitukset

Erivapautta täytyy hakea jos sairastat esimerkiksi näitä yleisimpiä sairauksia, jonka hoitamiseen sinulle on määrätty lääkitys. Lääkityksen määrällä ja koostumuksella on kuitenkin merkitystä onko se kielletty vai ei, esimerkiksi astman hoidossa. Voit tarkastella dopingaineryhmiä, dopingaineita ja lääkkeiden annostusrajoituksia tästä. Äkillinen sairastuminen tai krooninen sairaus voi joskus vaatia kielletyn aineen käyttöä. Silloin tarvitset hakea erivapautta. Lue lisää erivapaudesta urheilijan lääkityksessä.

 • ADHD
  • kielletty aine: metyylifenidaatti ja amfetamiinijohdannaiset
  • Piristeet
    
 • Astma
  • B2-agonistit
    
 • Diabetes
  • Insuliini
    
 • Sydän- ja verenepainatauti
  • Diureetit ja peiteaineet
  • Beetasalpaajat

Mitä lomakkeita tarvitset?

Erivapauslomakkeen lisäksi hakemukseen täytyy liittää asiakirjat, mistä käy ilmi seuraavat asiat;

 • kuinka sairaus/loukkaantuminen on tähän asti hoidettu
 • kielletyn lääkkeen tai menetelmän perusteet käytölle
 • diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset (sairaushistoria, tulokset, kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketietteellisistä tutkimuksista)

Todisteiden tulee olla niin objektiivisia kuin kliinisissä olosuhteissa on mahdollista. Jos todisteita ei ole, hakemukseen on diagnoosin tueksi liitettävä riippumattoman lääkärin lausunto.

Erivapauslomakkeen täyttöohjeet löytyvät suoraan lomakkeesta. Muista säilyttää itselläsi kopio hakemuksesta!


Jos koet epävarmuutta, sinua auttavat SUEK:sta erivapauksista vastaava farmaseutti Anna Simula sekä lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala:


Anna Simula
farmaseutti, erivapaudet
0400 338 510, anna.simula@suek.fi

Pekka Rauhala
lääketieteellinen asiantuntija
0400 801 411, pekka.rauhala@suek.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy