AKK - Media

Mediakorttihaku vuodelle 2019 on käynnissä

AKK-Motorsport ry:n mediakortti eli kausiakkreditointi on tarkoitettu viestinnän ammattilaisille, jotka työskentelevät kauden aikana vähintään yhdessä AKK-Motorsportin luvalla järjestettävässä arvosarjassa. AKK myöntää hakuehdot täyttäville toimijoille mediakortin, jonka tarkoituksena on tunnistaa toimija ja taata hänelle pääsy AKK:n alaisiin kansallisiin tapahtumiin sekä tarjota mahdollisimman turvalliset työskentelyolosuhteet.

Tarvittaessa AKK ja/tai kilpailunjärjestäjä voi myöntää myös tehtäväkohtaisesti medialiivin (still- ja liikkuvan kuvan kuvaajat). Medialiivien haku tapahtuu pääsääntöisesti suoraan kilpailukohtaisilta järjestäjiltä, jotka antavat lisätietoja medialiivien hakuun liittyen.

Hakemuksen tekee toimeksiantava media tai itseään edustava toimija. Yhdellä hakemuksella on mahdollista hakea korttia max. viidelle (5) samassa mediavälineessä työskentelevälle toimijalle. Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä. Hyväksytystä hakemuksesta saat erillisen vahvistuksen sähköpostiisi. Mediakorttien postitus tapahtuu noin viikon kuluessa hyväksytystä hakemuksesta.

HUOM. hyväksytyn hakemuksen jälkeen tieto mediakortin haltijasta siirtyy kisajärjestäjien käyttöön mediakorttilistalla, jota AKK ylläpitää. Mikäli fyysinen kortti puuttuu sisäänkäynnin yhteydessä, kisajärjestäjällä on mahdollisuus päästää kortinhaltija listan perusteella tapahtumaan.

AKK:n mediakorttien hakuaika päättyy 30.4.2019. Tutustuthan huolellisesti mediakortin ehtoihin (ks. ao.) ennen hakemuksen jättämistä. Hakulomakkeeseen pääset sivun alalaidasta.

AKK:n mediakortti 2019 - yleiset ehdot

AKK-Motorsport ry:n tarkoituksena on levittää autourheilu-uutisointia ja -sisältöä mahdollisimman laajasti. AKK omistaa kaikki sen alaisten kansallisten tapahtumien mediaoikeudet, joita se voi luovuttaa esimerkiksi kilpailun järjestäjälle, kilpailijoille, median edustajille, kuvatoimistoille tai videopalveluiden tarjoajille.

1. AKK myöntää valitsemilleen viestinnän ammattilaisille vuosittaisen mediakortin ja tarvittaessa AKK ja/tai kilpailunjärjestäjä myöntää tehtäväkohtaisen medialiivin (still- ja liikkuvan kuvan kuvaajat), joiden tarkoituksena on tunnistaa toimija ja taata hänelle pääsy AKK:n alaisiin kansallisiin tapahtumiin sekä tarjota mahdollisimman turvalliset työskentelyolosuhteet.

2. Mediakortti ei oikeuta haltijaa toimimaan AKK:n hallitsemissa kansainvälisissä tapahtumissa, joihin on akkreditoiduttava aina erikseen. Kortin myöntäminen ei velvoita AKK:ta tai muuta tahoa myöntämään haltijalle akkreditointia kansainvälisiin tapahtumiiin.

3. Vastaanottamalla mediakortin toimija sitoutuu noudattamaan tässä määritettyjä ja kilpailunjärjestäjän asettamia ehtoja sekä FIA:n ja AKK:n sääntöjä.

4. Kortinhaltijalla on oltava kortti ja tarvittaessa hänelle myönnetty liivi mukanaan kilpailuissa ja hänen on ilmoitettava etukäteen kilpailun mediahenkilölle saapumisestaan. Jos hänellä ei ole korttia tai henkilökohtaista liiviä mukanaan, kilpailunjärjestäjällä ja AKK:lla on oikeus evätä tai rajoittaa hänen akkreditointinsa kilpailuun.

5. Kortinhaltija ymmärtää, että autourheilussa on riskitekijöitä ja siksi hänen on toimittava aina kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen ja AKK:n sääntöjen mukaisesti. Kilpailunjärjestäjällä tai AKK:lla on oikeus evätä haltijan akkreditointi mikäli haltija ei toimi ohjeistuksen ja sääntöjen mukaisesti.  Haltija hyväksyy, ettei kilpailunjärjestäjällä ja AKK:lla ole kilpailussa haltijalle tai hänen omaisuudelleen tapahtuneissa, tai haltijan kolmansille osapuolille aiheuttamissa vahingoissa mitään korvausvelvollisuutta sääntömääräisten vakuutusten lisäksi, joiden mahdollisista korvauksista päättää vakuutusyhtiö.

6. Kortinhaltijalla ei ole tuottamaansa kuvaan yksinoikeutta, vaan AKK:lla on oikeus saada kortinhaltijan tuottamaa kuvamateriaalia, videomateriaalia tai valmiita tuotantoja veloituksetta markkinointikäyttöön tai uutislevitykseen. AKK voi edellyttää kortinhaltijaa luovuttamaan tuottamaansa kuvaa tai liikkuvaa kuvaa veloituksetta AKK:n osoittamalle taholle, joka vastaa luovutuksen järjestelyistä.

7. Kortinhaltija ei voi luovuttaa liikkuvaa kuvaa televisio- tai verkko-ohjelmiin tai verkkopalveluihin poislukien uutislähetykset ilman AKK:n kirjallista lupaa.

8. Kaupallisen levitysoikeuden haltijan on pyydettäessä toimitettava AKK:n arvosarjoista (kuten SM, Cup, Trophy tai vastaavat) tallentamastaan videomateriaalista veloituksetta kolmen minuutin kooste AKK:n osoittamalle yhteyshenkilölle, joka toimittaa materiaalin kolmannelle osapuolelle esimerkiksi ohjelmatuotantoa varten. AKK pyrkii mahdollisuuksien mukaan liittämään materiaalin käytön yhteyteen haltijan/yrityksen nimen.

9. Korttihaun yhteyshenkilö AKK:ssa on Rita Pasanen, 044 5459919, rita.pasanen@autourheilu.fi. Kauden aikana mediakortteihin/medialiiveihin liittyvissä käytännön kysymyksissä sinua auttaa AKK:n arvosarjojen urheiluviestinnästä vastaava Suvi Nisula, suvi.nisula@autourheilu.fi, 040 842 6155 (Comgarden). Liikkuvan kuvan AKK-yhteyshenkilö on: Jyrki Kari, 040 5476377, jyrki.kari@autourheilu.fi. Mediakorttien toimitusta hallinnoi AKK:n toimisto.

Hae AKK:n 2019 mediakorttia

Hakulomakkeeseen tästä.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy