Lisenssit - Erilaiset lisenssityypit

Periaatteena on, että korkeammalla lisenssitasolla voi harrastaa alempien lisenssitasojen lajeja, ottaen huomioon eri lajien tutkintovaatimukset ja kuljettajan lisenssiluokituksen. Tässä osiossa on esitelty erilaiset lisenssityypit korkeimmasta lisenssitasosta alkaen.

 

KANSAINVÄLINEN LISENSSI / INTERNATIONAL LICENCE

Kansainvälinen lisenssi vaaditaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä luokissa. Lisenssi on lisäksi voimassa muiden maiden kansallisissa kilpailuissa, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii.

Kansainvälinen lisenssikortti sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Lisenssinumero (motorsport-ID)
 • Seura
 • Lajirajoitukset eli restrictions
 • Lisenssiluokat eli gradet
 • Tiedot lääkärinlausunnosta (tieto silmälasien käytöstä, pysyvistä lääkityksistä sekä lääkärinlausunnon hyväksymispäivämäärä)
 • Lupa tietojen luovuttamisesta WADB:lle eli FIA:n ylläpitämään World Accidet Database -tietokantaan. Lisätiedot täältä.
 • Starttilupa
 • Vakuutustiedot
 • Kilpailijan allekirjoitus

Kansainväliset lisenssiluokat (grade), niiden myöntämisperusteet ja vaadittavat lisenssiluokkatasot määritellään FIA:n Sporting Code Appendix L -säännössä. FIA Sporting Code liitteineen on luettavissa täällä.

Jokaisen, joka hankkii kansainvälisen lisenssin, on käytävä vuosittain lääkärintarkastuksessa. Lisätiedot tarvittavasta lääkärinlausunnosta löytyy täältä.

Lisenssinhaltijan on huolehdittava siitä, että KITI-järjestelmän omiin tietoihin on päivitetty selkeä ja tunnistettava kasvokuva. Suosituksena on käyttää vaaleaa taustaa vasten otettua kasvokuvaa, esimerkiksi passikuva.

Ensimmäistä KV-lisenssiä hakevien tulee suorittaa soveltuva FIA:n Driver Safety Training eLearning -koulutus. Lisätiedot ja linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä. Koulutusalustalle pääsyn jälkeen valitaan koulutus Driver Safety Training: First Time International Licence eLearning Modules -valikon alta oman lajin (circuit, junior, roads) perusteella. Rekisteröitymiseen tarvittava branch code on DRIVER-SRG.

Lisenssikortti toimitetaan lisenssinhaltijalle postitse KITI-järjestelmässä ilmoitettuun osoitteeseen.
 


KANSALLINEN LISENSSI

Kansallinen lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suoritetut tutkinnot huomioiden osallistua kaikkiin kansallisiin kilpailuihin.

Kansallinen lisenssiluokka määräytyy lajikohtaisten nousupistesääntöjen mukaan.

Kansallista lisenssiä varten tulee oston yhtyedessä täydentää KITI-järjestelmässä terveysselvityskysely, lisätiedot täältä.

Kansallisesta lisenssistä ei tule erikseen muovista lisenssikorttia, voimassaolo on tarkastettavissa KITI-järjestelmästä.
 


KANSALLINEN LISENSSI + NATIONAL-LISÄKORTTI

Kansallisen lisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii.

Ulkomailla kansallisen lisenssin voimassa olosta tarvitaan todistukseksi muovinen National-lisäkortti, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Lisenssinumero
 • Seura
 • Lajirajoitukset eli restrictions
 • Starttilupa
 • Vakuutustiedot
 • Allekirjoitus

Mikäli kansallinen lisenssi on jo ostettu kyseiselle lisenssikaudelle, voi National-lisäkortin ostaa jälkikäteen KITI-järjestelmästä lisenssikorotuksena.

Kansallista lisenssiä + National lisäkorttia varten tulee oston yhtyedessä täydentää KITI-järjestelmässä terveysselvityskysely, lisätiedot täältä.

Lisenssikortti toimitetaan lisenssinhaltijalle postitse KITI-järjestelmässä ilmoitettuun osoitteeseen.
 


PERUSLISENSSI

Peruslisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailuihin seuraavissa lajeissa:

 • Autoslalom
 • Autosuunnistus
 • Crosskartin junioriluokat
 • Offroad
 • Pienoisautoilu
 • Tasanopeusajo
 • Taloudellisuusajo
 • Drifting
 • Karting

Peruslisenssiä (poislukien pienoisautoilu- ja AS-T -rajoitteinen peruslisenssi) varten tulee oston yhtyedessä täydentää KITI-järjestelmässä terveysselvityskysely, lisätiedot täältä.

Peruslisenssissä voi olla myös lajirajoitus:

 • Karting-rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin
 • Pienoisautoilu-rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin pienoisautoilu-kilpailuihin
 • AS-T -rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin autosuunnistus-, taloudellisuusajo- ja tasanopeuskilpailuihin sekä pienoisautoilu-kilpailuihin. 
 • AS-T -rajoitteisen peruslisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Tällöin lisenssin voimassa olosta tarvitaan todistukseksi muovinen National-lisäkortti, jonka voi ostaa KITI-järjestelmästä lisenssikorotuksena.

Peruslisenssistä ei tule erikseen muovista lisenssikorttia, voimassaolo on tarkastettavissa KITI-järjestelmästä.
 


DIGITAALINEN AUTOURHEILULISENSSI

Digitaalinen autourheilulisenssi tarvitaan AKK:n alaisiin digitaalisen autourheilun SM-sarjoihin ja siihen liittyviin karsintakilpailuihin. Em. kilpailuihin voi osallistua myös kaikilla AKK:n alaisilla kilpailijalisensseillä, jolloin digitaalisen autourheilun lisenssiä ei erikseen tarvita.

Digitaalista autourheilulisessiä varten ei tarvitse täydentää terveysselvityskyselyä lisenssioston yhtyedessä. 

Digitaalisesta autourheilulisenssistä ei tule erikseen muovista lisenssikorttia, voimassaolo on tarkastettavissa KITI-järjestelmästä.
 


HUOLTAJA-MEKAANIKKOLISENSSI

Kaikissa lajeissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huoltaja-mekaanikkolisenssi. Huoltaja-mekaanikkolisenssinä käy myös muu AKK:n alainen lisenssi, pois lukien toimitsijalisenssit sekä yhteisölle tarkoitettu juridinen ilmoittajalisenssi.

Huoltaja vastaa täysimääräisesti huollettavan menettelystä tai laiminlyönnistä AKK:lle, kilpailun järjestäjälle tai muulle osapuolelle aiheutetusta vahingosta, huoltajan tuottamuksesta riippumatta.

Tarkista myös ko. lajisäännöt huoltajalisenssin tarpeellisuudesta.

Huoltaja-mekaanikkolisenssistä ei tule erikseen muovista lisenssikorttia, voimassaolo on tarkastettavissa KITI-järjestelmästä. Huoltaja-mekaanikkolisenssi ei ole käytössä ulkomailla, ostathan sitä varten erikseen ilmoittajalisenssin.
 


ILMOITTAJALISENSSI / COMPETITOR’S LICENCE

Ilmoittajalisenssejä myönnetään juridisille (yritykset yms.) sekä yksityisille henkilöille, jotka ovat valmiita kantamaan ilmoittajan vastuun autourheilukilpailuissa. Mikäli AKK:lle ilmoitettu juridinen henkilö ei ole olemassa, kantaa vastuun AKK:lle ilmoitettu vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Yhteisölle myönnetty ilmoittajalisenssi ei sisällä lisenssivakuutusta.

Tarkista myös ko. lajisäännöt ilmoittajalisenssin tarpeellisuudesta.

Lisenssikortti toimitetaan lisenssinhaltijalle postitse KITI-järjestelmässä ilmoitettuun osoitteeseen.
 


TUTUSTUMISLISENSSI

Tutustumislisenssi on tapahtumapaikalta lunastettava kertalisenssi, joka sisältää vakuutuksen tapahtuman ajaksi. Tutustumislisenssin lajikohatiset käytön ehdon määritellään kunkin lajin lajisäännöissä.

Tutustumislisenssi lunastetaan kilpailunjärjestäjältä kilpailupaikalla. Ohjeet kilpailuilmoittautumiseen tutustumislisenssillä löytyvät kilpailun säännöistä. Tutustumislisenssi-ilmoittautumista ei tehdä KITI-järjestelmässä vaan ilmoittautuminen tehdään suoraan kilpailunjärjestäjälle järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Tutustumislisenssimaksun suorittajan nimi ja henkilötunnus merkitään kilpailutoimistossa AKK:n kilpailun järjestäjälle lähettämään lomakkeeseen, jonka lisenssimaksun suorittaja nimikirjoituksellaan kuittaa. Kilpailunjärjestäjä palauttaa tutustumislisenssilomakkeen ja suorittaa tilityksen tutustumislisenssimaksuista viikon kuluessa kilpailupäivästä. Tyhjäkin lomake on palautettava AKK:lle siinä olevien ohjeiden ja sitoumuksien mukaisesti. Tutustumislisenssilomake palautetaan tietoturvasyistä Liittoon suojattua sähköpostilähetystä käyttämällä. Linkki suojatun viestin lähetykseen löytyy alta.

Lähetä suojattu viesti tästä

 


KANSALLINEN LISENSSI (YLI 70 VUOTTA, JM-OSTOTARJOUS, EI KILPAILUOIKEUTTA)

Kansallinen lisenssi (yli 70 vuotta, JM-ostotarjous, ei kilpailuoikeutta) on yli 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu lisenssityyppi, joka sisältää ainoastaan jokamiehenluokan ostotarjousoikeuden. Lisenssi ei oikeuta kilpailemiseen. Tätä lisenssityyppiä varten ei tarvitse täydentää terveysselvityskyselyä lisenssioston yhtyedessä. 

 


 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy