Lajit - Historic

Historic-kilpailemisen pääperiaatteena on vanhojen autojen ja historian vaaliminen, myös lajien kulttuuriperimää vaalien. Historic-autoilla kilpaillaan eri ikäkausissa aina 30-40 luvulta 80-90 luvun taitteeseen asti. Historic-autoilla voidaan harrastaa ja kilpailla monessa eri lajissa, näistä yleisimmät lajit ovat rallisprint, ralli ja rata-ajo. Maailmalla suuressa suosiossa olevat rallin tasanopeuskilpailut ovat voimakkaasti nostamassa suosiotaan myös Suomessa.

Suurin ero Historic-kilpailutoiminnassa verrattuna nykyaikaisella kalustolla tapahtuvaan kilpailuun on se, että tavoitteena ei ole kilpailijan ammattimaisen uran rakentaminen ja nousu autourheilun huipulle, vaan kilpaileminen puhtaasti harrastuspohjalta ja kiinnostuksesta juuri tähän lajiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kilpailujen urheilullinen taso olisi vaatimaton ja menestyminen helppoa. Voitosta ajetaan tosissaan ja kalustoa kehitetään sääntöjen puitteissa koko ajan, aivan kuten missä hyvänsä moottoriurheilulajissa.

Teknisesti historic-autojen rakentaminen ja ylläpito on haastavaa. Säännöt ovat erittäin monisäikeisiä. Lajissa tulee noudattaa pääsääntöisesti kyseisellä ikäkaudella voimassa olleita kuin myös tietyiltä osin nykyisiä FIA Liite K sääntöjä. Turvavarusteiltaan historic-autot ovat lähes vastaavalla tasolla nykyisten ralliautojen kanssa. Autojen sääntöjenmukaisuuden valvontaa helpottamaan on lisäksi luotu autokohtainen FIA Historic Technical Passport, johon kirjataan autossa käytetyt tekniset yksityiskohdat.

Suomessa ajettavissa historic-kilpailuissa kilpaillaan vain FIA historic-sääntöjen mukaisilla ja FIA HTP-passitetuilla autoilla.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy