F-Rallisarjan keskustelutilaisuus 3.2.2017

9.2.2017

« Takaisin

F-Rallisarjaan ilmoittautui kaudella 2017 101 pisteitä keräävää kilpailijaa. Määrä on 40 kilpailijaa vähemmän kuin edellisellä kaudella, joten tämän perusteella huoli sarjan nykytilasta ja tulevaisuudesta on lajiryhmän osalta perusteltua.

Tämän huolen, sekä ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa käydin vilkkaan keskustelun perusteella, AKK:n Rallin Lairyhmä kutsui F-Rallisarjan aktiivikilpailijoita keskustelutilaisuuteen perjantaina 2.3. Heinolan osakilpailun aattona, keskustelemaan sarjan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Tilaisuudessa keskusteltiin avoimesti asioista hyvässä hengessä. Illan aikana käytiin läpi sarjan pyörittämisen perusraamit, sekä asioita, jotka ovat herättäneet kilpailijoissa niin positiivisia kuin negatiivisia mielipiteitä alkukauden aikana. Lisäksi keskusteltiin sarjan tulevaisuudesta sekä esitettiin ajatuksia mahdollisista muutoksista sarjan sääntöihin sekä F-ryhmän tekniikkasääntöiin tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa oli paikalla Rallin Lajiryhmästä puheenjohtaja Markus Silfvast, Timo Rintakoski, Martti Liukkonen sekä Merja Rauta. F-Rallisarjan kilpailijoita edustivat Joni Hiipakka, Kimmo Rostedt sekä Joni Kohtaniemi.

Kutsuttuna tilaisuuteen olivat myös senioreiden hallitseva mestari Kari Kytölä, yleisessä kilpaileva Ari-Matti Rikkinen sekä B-junioreissa ajava Jarkko Kohtaniemi. Valitettavasti tämä kolmikko ei päässyt paikalle Heinolan kilpailun valmistautumiskiireiden takia.

Tilaisuudessa käytiin läpi mm. Seuraavia asioita:

F-Rallisarjan 2017 tilannekatsaus:

 • Sarjaan ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrä 101
 • Sarjan budjetti kaudessa n. 20000 euroa, jolla katetaan sarjan pyörittäminen kokonaisuudessa. Tulobudjetin muodostaa sarjan osallistumismaksut. Menobudjetti koostuu mm. Seuraavista asioista tekijöistä
  • Sarjan koordinointipalvelut ja viestintä kokonaispakettina
  • Osakilpailujärjestäjille toimitettava materiaali (opastekyltit, julisteet jne.)
  • Sarjan omat näkyvyyselementit (liput, surffiliput ja muut graafiset elementit)
  • Verkkosivut (ylläpito, serverit ja domain)
 • Tämän hetkisen budjetin perusteella sarjassa jaettaviin palkintoihin jäävä osuus budjetista on n. 5000 euroa
 • Sarjan osakilpailuista toteutetaan koostelähetykset, jotka esitetään valtakunnallisesti MTV3 MAX-kanavalla, sekä TV-esityksen jälkeen YouTubessa sekä Moottoriurheilu.tv-portaalissa

Esille tulleet positiiviset asiat:

 • Sarjan ensimmäisen osakilpailun vieminen maantieteellisesti pohjoisemmaksi, osoittautui hyväksi ratkaisuksi ennen kaikkea minimaalisena rengaskulutuksena
 • Sarjasta tuotettavat TV-lähetykset ovat laadukkaita

Esille tulleet negatiiviset asiat:

 • Todettiin, että sarjan ilmapiiri on muuttunut vakavammaksi. Ilmapiirin muutokseen on vaikuttanut myös vanhojen, ”sarjakonkareiden” poistuminen sarjan kilpailijakaartista
 • Sarjaan ilmoittautuminen KITI-järjestelmän kautta on huono asia. Lisenssin ”lunastamispakko” ennen ilmoittautumista, vaikeuttaa asiaa turhaan
 • Ennen kauden alkua sarjan viestintä ja näkyvyys oli täysin olematonta, joka osaltaan vaikutti negatiivisesti asioihin
 • Kilpailujen status ei ole sarjakilpailujen vaatimusten tasolla. Ero kansallisiin kilpailuihin on nykyään käytännössä olematon
 • Todettiin, että sarjan kaupallistaminen ja markkinointi on epäonnistunut AKK:n puolelta, näin ollen esim. sarjan palkintopotti on valitettavan pieni
 • Sarjan pistelaskusta ja ennen kaikkea pisteiden pyöristämisestä saatu negatiivista palautetta, muta sen muuttaminen kesken kauden ei ole mahdollista

Kehitettäviä asioita lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä:

 • Osakilpailujen on nostettava profiiliaan sarjakilpailun vaatimalle tasolle ja tehtävä selkeä ero kansallisiin kilpailuihin
 • Osakilpailujen toivotaan tiedottavan omasta tapahtumastaan hyvissä ajoin, ja käyttävän hyväkseen esim. Facebookia sekä muuta sosiaalista mediaa
 • Osakilpailujärjestäjiltä toivotaan kauden tulevissa kilpailuissa selkeästi vahvempaa panostusta palkintoihin
 • Kauden 2018 rakentaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin, heti kun kauden 2018 osakilpailut on selvillä
 • Kauden 2018 osakilpailujärjestäjiltä tulee vaatia selkeä selvitys kilpailun järjestelyistä, että kilpailutapahtuma on sarjakilpailun vaatimalla tasolla
 • Viitaten sarjan tuotteistamiseen, mikäli kiinnostuneita henkilöitä löytyy, AKK on valmis neuvottelemaan provisio-mallisesta sopimuksesta sarjan mainosmyynnistä kiinnostuneiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus myydä sarjalle erikseen sovittavia mainos-elementtejä (esim. nettisivut, mainokset kisapaikoilla, sarjan näkyvyyselementeissä, tulossivut jne.). Mainoselementit sovitaan erikseen. Asiasta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä lajipäällikkö Henrik Frankiin, henrik.frank@autourheilu.fi, 040-5349977 tai projektipäällikkö Sami Heiskaseen, sami.heiskanen@autourheilu.fi, 040-728 7851
 • Todettiin että sarjan profiilille ja kilpailijoiden yhteishengelle olisi tärkeää järjestää erillinen kauden jälkeinen palkintojenjakotilaisuus. Yhtenä vaihtoehtona nostettiin esille palkintojenjakotilaisuuden järjestämistä loka-marraskuussa 2017 yhdessä Rallisprintin SM-sarjan sekä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan kanssa
 • Tämän lisäksi sarjan menestyjät palkitaan AKK:n Mestareiden Illassa

Kaudelle 2018 esitettyjä asioita:

 • Sarjan kilpailukonseptin muuttaminen niin, että sarjassa ajetaan viisi osakilpailua, 2 talvella ja 3 kesällä
 • Konseptin muuttamisena ennen kaikkea kilpailijoiden kustannusrakenteen keventäminen
 • Kilpailumäärän muutos ei kuitenkaan heikennä sarjaa, vaan päinvastoin antaa mahdollisuuden useammalle kilpailijalle tulla mukaan
 • Yhden talvikilpailun ajattaminen Pohjois-Suomessa, ennen kaikkea huomioiden rengaskustannukset
 • Sarjaan ei rengasrajoitusta, koska se haittaa renkaiden jälkimarkkinointia
 • Keskusteltiin myös nuotitusmahdollisuudesta sarjassa, joka ei saanut kannatusta
 • Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta ”Power Stage” mallista, jossa kilpailijoille voitaisiin jakaa lisäpisteitä yhdeltä erikoiskokeelta/osakilpailu. Asian mahdollisesta toteutuksesta ei kuitenkaan vielä päätetty
 • Todettiin, että sarjan ulkopuoliset kilpailijat kilpailevat samoissa luokissa sarjaan osallistuvien kanssa. Kilpailijoiden kannalta asia on negatiivinen, mutta helpottaa kilpailun järjestäjien tilannetta
 • Lähtöjärjestyksen osalta keskusteltiin mahdollisesta luokkien kierrättämisestä, mutta asia ei saanut kannatusta
 • Keskusteltiin myös sarjamaksusta. Nykyinen sarjamaksu (200 euroa) kattaa käytännössä sarjan käytännön pyörittämisen kulut. Mikäli maksua voitaisiin maltillisesti nostaa, ja selkeästi osoittaa, että osa maksusta menee suoraan palkintopottiin, voidaan sarjamaksun korotusta harkita. Esitettiin mallia, jossa kilpailijakohtaisesti 200 euroa menee sarjan pyörittämiseen ja 150 euroa palkintopottiin, näin sarjamaksu muodostuisi 350 euron suuruiseksi

Näiden asioiden lisäksi keskusteltiin F-Rryhmän mahdollisista teknisistä sääntömuutoksista. Esille nostettiin mm. Sekventaali-vaihdelaatikon käyttö, Polykarbonaatti-ikkunoiden käyttö sekä korin osien korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Rallin Lajiryhmä esittää asiat kevään aikana AKK:n tekniikan lajiryhmälle, jonka vastuulla on tutkia mahdolliset sääntömuutokset ja niiden tarpeellisuus.

Tilaisuus osoitti selkeästi tarpeellisuutensa ja asioista keskusteltiin hyvässä hengessä. Tilaisuuden päätteeksi sovittiin myös jo seuraavan kokoontumisen ajankohta. Seuraava kokous pidetään Toivakan osakilpailua edeltävänä perjantaina 16.6.2017. Tilaisuuteen kutsutaan kilpailijat, jotka olivat paikalla tässä palaverissa, sekä tarpeen mukaan 3-4 muuta F-Rallisarjan aktiivikilpailijaa. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä lajipäällikköön.

Lisätiedot:

Rallin Lajipäällikkö Henrik Frank, henrik.frank@autourheilu.fi, 040-5349977

Rallin Lajiryhmän pj. Markus Silfvast, markus.silfvast@gmail.com, 044-972 3805

Design Mainostoimisto Ajaton Oy