Rallin Lajiryhmän Kokous 5/16 25.11.2016

1.12.2016

« Takaisin

Paikalla olivat Markus Silfvast (pj.), Timo Rintakoski, Hanna Valonen, Merja Rauta, Kimmo Halttunen, Toni Mäkinen ja Henrik Frank (esittelijä). Lisäksi kokouksessa kutsuttuna läsnä Rallin Lajiryhmän 2017-2018 jäsen Martti Liukkonen.

Kokouksessa perjantaina 25.11.2016 käsiteltiin seuraavia asioita:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Hyväksyttiin kauden 2017 lopulliset sääntömuutokset

Lajiryhmän päätös: Esitettiin lopulliset sääntömuutokset AKK:n hallitukselle.

Arctic Lapland Rally – anomus kansainvälisen aikakortin käytöstä

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin anomus aikakortin käytöstä.

Päätös televisioinnin toteuttajasta RSJM- ja F-Rallisarjasta kaudella 2017

Lajiryhmän päätös: Päätettiin tehdä sopimus tarjousten perusteella BV-Team Oy:n kanssa.

Sarjasääntöjen hyväksyminen

- RSJM, Rally Trophy, Nuorten ja Naisten Cup

- F-Rallisarja

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin sarjasäännöt ja esitettiin ne AKK:n hallitukselle.

PALAUTE HALLITUKSELTA JA/TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Palautteena hallitukselta jääviyskysymysten huomiointi kilpailujen päätoimitsijatehtävissä

Todettiin palaute ja jatkossa kirjataan ylös pöytäkirjaan aina, kun lajiryhmän jäsentä koskevia asioita käsitellään lajiryhmässä ja jäsen poistuu käsittelyn aikana kokouksesta.

Lisäksi huomioidaan jääviyskysymykset päätoimitsijoiden nimeämisissä tulevan kauden kilpailuihin.

SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin syyskauden 2016 rallien seurantaraportit ja kilpailuista jatkotoimenpiteitä vaatineet asiat. Lisäksi tehtiin niiden perusteella esitykset AKK:n hallitukselle.

SÄÄNTÖASIAT

Siviilirenkailla ajettava Rallin Cup-sarja

Lajiryhmän päätös: Päätettiin, että kaikissa liiton arvosarjoissa ja niiden osakilpailuissa viralliset sarjaluokat lähtevät ensin sarjasääntöjen mukaisesti. Epäviralliset sarjat ja lisäluokat aina lähtöjärjestyksessä näiden luokkien jälkeen, koskee myös siviili-renkailla ajettavia luokkia. Muissa kilpailuissa nämä luokat voivat olla lähtöjärjestyksessä ensimmäisenä.

Nuorten luokan kilpailijoiden ajaminen seurakilpailuissa muilla, kuin V1600-luokan autoilla

Esitettiin, että nuorten luokan kuljettajat voivat seurakilpailuissa käyttää muutakin kuin V1600-luokan kalustoa.

Lajiryhmän päätös: Päätettiin että Nuorten luokan kuljettaja voi seurakilpailuissa käyttää V1600, R1 ja R2-luokan autoa.

Nuorten luokan nuotitusmahdollisuus

Käsiteltiin AKK Driver Academyn päävalmentaja Tuomo Nikkolan esitys nuorten luokan nuotituksesta.

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin esitys nuorten luokan kuljettajien nuotituksesta seuraavilla ehdoilla:

  • Kuljettajalla oltava vähintään 20 nousupistettä
  • Nuorten luokan kuljettajille rakennetaan oma nuottitutkinto, johon kuuluu teoria ja käytännön osuus
  • Koulutuksesta vastaa AKK Driver Academy
  • Tutkinnossa oltava paikalla huoltaja
  • Nuorten luokan kuljettajan kartturina saa toimia henkilö, jolla on viimeisen viiden vuoden ajalta kokemusta vähintään kymmenen nuottikisaa joko kuljettajana tai kartturina
  • Nuorten luokan kuljettajat nuotittavat kilpailuissa siten, että huoltaja ajaa nuottiautoa, nuorten luokan kuljettaja istuu apukuljettajan paikalla ja kartturi takapenkillä.
  • Toteutetaan kokeilukilpailu kauden 2017 lopulla joko Peurunkarallissa tai Espoo-rallissa, mikäli järjestäjät ovat halukkaita nuottiluokan toteutukseen.

Todettiin myös, että kaudella 2018 alle 18-vuotias voi toimia II-ohjaajana myös nuottikilpailuissa. Tällöin I-ohjaajalla jolla on viimeisen viiden vuoden ajalta kokemusta vähintään kymmenen nuottikisaa joko kuljettajana tai kartturina.

Nuorten luokan kilpailija ei voi toimia etuautotehtävissä.

Alle 18-vuotiaiden osallistuminen Kansallisiin kilpailuihin (mm. Ralli SM) ennen täysi-ikäisyyttä

Keskusteltiin esityksestä, jolla mahdollistettaisiin alle 18-vuotiaan osallistuminen V1600, R1 ja R2-autolla ralleihin (myös nuotitettavat kuljettajat), ennen kuin kuljettaja on täyttänyt 18-vuotta.

Lajiryhmän päätös: Päätettiin että alle 18-vuotiailla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin sen vuoden alusta, jolloin kilpailija täyttää 18-vuotta. Nuotitus hoidetaan edellisessä kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Kilpailijalla oltava vähintään 20 nousupistettä. Astuu voimaan kauden 2018 alussa.

MUUT ASIAT

Esitys 4-vetoisten protoautojen käytöstä kansallisissa ralleissa

Keskusteltiin Pekka Savelan lajiryhmälle tekemästä esityksestä ottaa käyttöön kansallisen säännön mukaiset ”protoautot”.

Lajiryhmän päätös: Päätettiin että kyseisen tyyppisille autoilla ei tulla ajamaan pitkällä tähtäimellä Ralli SM-sarjassa tai muissa arvosarjoissa. Lisäksi todettiin, että kyseisen tyyppisillä autoilla voidaan ajaa kansallisissa kilpailuissa ja kansallisissa luokissa, aikaisintaan vuoden 2018 alusta, edellyttäen että näille autoilla saadaan AKK:n hyväksymät tekniset säännöt.

Lajiryhmän esitys tekniikan lajiryhmälle: Pyydetään tekniikan lajiryhmää aloittamaan sääntökehitys, jolla pystytään luomaan tekniset säännöt kyseisen tyyppisille autoille, huomioiden niin, että autot ovat nimenomaan kansalliseen harrastustoimintaan pitkällä tähtäimellä. Lisäksi sääntökehityksessä tulee huomioida, ettei autot muodostu liian suorituskykyisiksi, eivätkä autojen rakennus ja käyttökustannukset nouse liian korkeiksi. Lisäksi on huomioitava, ettei autojen rakentaminen saa olla sidottu yksittäisiin osatoimittajiin (mm. Korin osalta) tai autojen välittäjiin. Lisäksi autojen tieliikennekelpoisuus pitää varmistaa ennen sääntökehityksen aloittamista.

Lisäksi lajiryhmä haluaa korostaa asioiden käsittelyn osalta seuraavaa: Tämän tyyppisissä, sekä muissa sääntömuutoksia koskevissa asioissa pyydetään lähestymään lajiryhmää aina selkeän esityksen muodossa. Esitys tulee toimittaa aina ao. lajin lajipäällikölle, joka hoitaa jakelun lajiryhmälle. Tekniikkaa koskevissa asioissa esitys tulee toimittaa aina myös tekniikan lajipäällikölle.

2-vetoisten 1,6l Turbo-autojen käyttö kansallisissa ralleissa

Keskusteltiin uusien kansallisten 2-vetoisten autojen tekniikkasääntöjen mahdollisesta luomisesta, jotka perustuisivat 1,6 litraisiin turbomoottoreihin. Tarkoituksena olisi luoda kansallinen vaihtoehto SM4-luokkaan soveltuvaksi autoksi. Suorituskyvyltään auton tulisi olla n. FIN-R 2WD auton tasolla.

Lajiryhmän päätös ja esitys tekniikan lajiryhmälle: Pyydetään tekniikan lajiryhmää aloittamaan sääntökehitys, tavoitteena saada autot käyttöön mahdollisuuksien mukaan vuonna 2018, vähintään kansallisella tasolla.

Syntymäpäivänumeroiden käyttö rallissa

Keskusteltiin mahdollisista ”syntymäpäivänumeroista” rallikilpailuihin.

Lajiryhmän päätös: Syntymäpäivänumeron käyttö ei ole mahdollista, koska se aiheuttaa kohtuuttoman paljon vaivaa kilpailun järjestäjälle. Asia on päätetty jo aikaisemmin.

KOKOUSAIKATAULU 2017

Seuraava kokous perjantaina 3.2.2017 klo 15.00 Heinolassa

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, 040-5349977, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy