Tarkennuksia rallin sääntöihin

15.2.2019

« Takaisin

AKK-Motorsport ry:n rallin lajiryhmä teki AKK:n hallitukselle tarkennuksia säännöistä, jotka olivat ristiriitaisia ja/tai kaipasivat alkukauden kokemusten perusteella tarkennusta. AKK:n hallitus käsitteli ja hyväksyi esitykset kokouksessaan maanantaina 11.2.

Sääntötarkennukset/muutokset:

Autokilpailujen Kansalliset Määräykset Suomessa:

Art. 52 (s. 9): Tutustumislisenssillä voi osallistua arvosarjojen ulkopuolisiin ralleihin, niin että tällöin toisella miehistön jäsenellä on oltava voimassaoleva rallin junioritutkinto ja vähintään kansallinen kilpailijalisenssi.

Rallin Säännöt:

Art. 1.1.2 ja 1.1.3. (s. 50): NEAFP-arvo voidaan myöntää myös kohdan 1.1.3. mukaisille rallikilpailuille. Asia pitää aina erikseen anoa AKK:n rallin lajiryhmältä kilpailukohtaisesti.

Art. 23.8. (s. 79): Muutetaan artiklan sääntöteksti seuraavasti:

23.8. Onnettomuustapaukset 

Mikäli onnettomuustapauksissa tarvitaan onnettomuuspaikalle lääkinnällistä tai sammutuksellista apua, näytetään SOS-merkkiä ja/tai mikäli käytössä on seurantajärjestelmä ja SOS-painike, painetaan SOS-painiketta. Muutoin SOS-merkin näyttäminen ja/tai SOS-painikkeen painaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen. 

SOS-kylttiä tulee selkeästi osoittaa onnettomuuspaikalle tuleville kilpailijoille, eikä kylttiä voi jättää vartioimatta. Mikäli kilpailija painaa SOS-painiketta lääkinnällisen/sammutuksellisen avun tarpeessa, tulee  kilpailijan näyttää SOS-kylttiä edellä mainitulla tavalla.

Jokaisen kilpailijaparin, jolle on näytetty SOS-merkkiä, on pysähdyttävä antamaan apua loukkaantuneille tai palavalle autolle sekä tarpeen vaatiessa hälyttämään lisäapua tiekirjassa mainitusta erikoiskokeen turvanumerosta. Avunannon ja/tai ilmoituksen laiminlyönti johtaa kilpailusta sulkemiseen ja mahdolliseen AKK:n määräämään rangaistukseen. 

Väliturvapisteellä voidaan erikoiskokeen suorittaminen keskeyttää punaisella lipulla tai punaisella valolla. Tällöin kilpailijaparin tulee ehdottomasti pysäyttää kilpa-auto pisteen kohdalle ja odottaa väliturvapisteen toimitsijan antamia ohjeita kilpailun jatkamiseksi. 

Kilpailunjohtaja päättää avunannosta oikeutetun aikahyvityksen. Mikäli SOS-kyltin näyttämiseen/SOS-painikkeen painamiseen johtavaan tilanteeseen liittyy tiesulku, ovat kaikki pysähtyneet kilpailijat oikeutettuja kilpailunjohtajan päättämään aikahyvitykseen. Tässä tapauksessa asia on pystyttävä todentamaan seurantajärjestelmästä (myös SOS-painikkeen painaminen), sekä kilpailijan on tarvittaessa esitettävä videotodisteet.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy