Tekniikan lajiryhmän kokous 6-2020

18.12.2020

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmä piti kokouksensa 6-2020. Kokouksessa käsitellyt asiat ohessa tiivistettynä

TEKNIIKAN LAJIRYHMÄN KOKOUS 6/2020                                 

Tekniikan lajiryhmä piti vuoden viimeisen kokouksen 12.12.2020. Mukaan oli kutsuttu myös uuden lajiryhmän jäsenet. Esillä oli seuraavat asiat:

 

- Keskusteltiin Endurancen sääntömuutosesituksistä. Lajipäällikkö kertoi yhteydenotoista ja käydyistä keskusteluista. Kerrattiin sääntömuutosesitykset, jotak tulivat valitettavasti myöhässä. Todettiin, että keskusteluyhteys on ihan hyvä ja asian käsittelyä on hyvä jatkaa uuden lajiryhmän kanssa. Kutsutaan palaveri koolle ensi vuoden alussa, mihin kutsutaan rata- ja tekniikan lajiryhmien edustajat sekä Endurance työryhmän jäsenet.

- Tuotiin uudelle lajiryhmälle tiedoksi jo aloitetut toimenpiteet ja ajatukset kansallisen luokituksen keventämiseksi. Autonvalmistajat eivät enää juurikaan autoja luokittele kansainvälisesti, joten kansallinen luokitus tulee muuttaa helpommin tehtäväksi.

- Keskusteltiin F-ryhmän teknisen säännöstön kokonaisuudistuksesta. Tämä muutos piti tulla voimaan jo 2021, mutta korona tilanne esti aikeet. Tuotiin uudelle lajiryhmälle tietoon ne toimenpiteet ja valmistelut, jotka on jo tehty sekä ajatuksia siitä, mihin suuntaan ja miten F-ryhmän uudistusta olisi hyvä viedä. Todettiin, että uusi luotettava kenttätutkimus on syytä tehdä, mutta että sen aikaansaaminen on erittäin haastavaa. Valitettavasti kenttä on ollut hyvin passiivinen ottamaan kantaa säännön uudistamiseen, mutta yhteinen toivomus oli, että tähän saataisiin aikaan muutos.

- Keskusteltiin Rata SM kilpailussa olleesta vastalausekäsittelystä. Lajiryhmä toteaa, että mikäli autoon on syntynyt todistetusti vaurioita kilpailutapahtumien vuoksi, niin katsastuspäällikön ratkaisu poistattaa vaarallinen irtonainen osa, mutta sallia muuten puutteellisella autolla ajaminen on normaalin käytännön mukainen. Auton tulee aina olla luokituksensa mukainen lähtöviivalla, mutta kilpailutapahtumien johdosta syntyvät vauriot ovat osa kilpailua eivätkä saisi sinällään johtaa hylkäämiseen. Auton välitön liputus ratavarikolle on ollut oikea päätös, sillä puolittain irti oleva puskuri on ollut turvallisuusriski. On kuitenkin huomioitava, että tällaiset osien puuttumiset ovat aina kilpailijan vastuulla, eivätkä ne ole hyväksyyttäviä syitä muille sääntörikkeille. Esimerkiksi auton minimipaino ei saa tämän johdosta alittua ja se voidaan tarkistaa erän jälkeen. Yleisenä huomiona todettiin, että ratavarikolla olevalla henkilöllä sekä kilpailun liputuksista päättävällä henkilöllä tulisi aina olla radioyhteys, jotta musta-oranssi lipun syy olisi välittömästi henkilöstöllä selvillä. TLR ei esitä asiassa toimenpiteitä.

- Keskusteltiin harrastajan tekemästä sääntömuutosesityksestä, että sääntökirjan kuvien 253-7 ja 253-30 mukaisten kehikon putkien yhdistämisen helpottamiseksi kuvan 253-7 diagonaalitukien alakiinnityskohdan enimmäismittaa 100mm ei tarvitsisi noudattaa. Lajiryhmä ei puoltanut muutosta, sillä rakenne heikentää diagonaalituentaa. Säännönmukainen rakenne on helppo valmistaa, kun katkaistaan poikittaisputki diagonaalin kohdilta ja hitsataan siihen.

- Keskusteltiin F-ryhmän sääntöjen vaatimista turvakehikon lisäkiinnityksistä. Luokiteltuun kehikkoon ei saa tehdä muutoksia, joten säännön vaatima kehikon hitsaaminen koriin on kielletty. Näin ollen luokitellun kehikon lisäkiinnitykset on tehtävä pantakiinnityksenä ja vähintään 8mm pultein kiinnitettynä. F-ryhmän sääntöjen mukaan lisäkiinnitykset ovat pakollisia, eikä lajiryhmä näe tähän asiaan muutostarvetta.

- Keskusteltiin Ratalajiryhmän kautta tulleista sääntömuutoksista Formula Open -rataluokalle. Todettiin, että sääntömuutosesitys on tullut liian myöhään tullakseen voimaan vuonna 2021. Lajiryhmä ehdotti hallitukselle, että esitys tuodaan rata- ja tekniikan lajiryhmille heti alkuvuodesta, jotta asian osalta voidaan aloittaa keskustelu tarpeellisuudesta ja yksityiskohdista lajiryhmien ohjesäännön mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen.

- Traficom on siivonnut mm. katsastustoimipaikkojen käyttämää vakuutustietotiedostoaan. Tähän ns VaTi -tiedostoon kertyy käyttämättömiä vakuutuksia ja siksi ne aika ajoin tyhjennetään pois järjestelmästä. Tässä yhteydessä saattaa hävitä myös käyttämättömiä kilpa-autojen vakuutustietoja, joita tarvitaan, jotta autolle voi saada siirtokilvet. Lajipäällikkö laittaa tiedotteen AKK:n Ajankohtaista -palstalle, missä tiedotetaan kilpailijoita asiasta ja kehotetaan selvittämään asia omasta vakuutusyhtiöstään ennen kuin tarvitaan taas uudestaan siirtokilpiä.

- Alastaron Rata SM teknisessä tarkastuksessa on ollut epäselvyyksiä tarkastuksen aikana. Asia on tuotu lajiryhmälle nimimerkin suojaamana. Tämä tapa ei yleisellä tasolla ole suotavaa eikä yleensä aiheuta lajiryhmän toimenpiteitä. Mielenkiinnon vuoksi asiaa on kuitenkin selvitetty. Pääkatsastajan lausunnon mukaan kilpailun ja luokan tulokset ovat olleet hyväksytty ja park ferme avattu ennen kuin tarkastuksessa havaittu asia on tullut pääkatsastajan tietoon. Näin ollen asiaa ei ole voitu sääntöjen mukaisesti enää tarkemmin tutkia.

Lajiryhmä kehottaa parantamaan tiedonkulkua kilpailun johdon, katsastuspäällikön, luokkakatsastajien ja pääkatsastajan välillä. Tuloksia ei saa hyväksyä ennen kuin pääkatsastajalta tulee tieto, että tekninen tarkastus on ohi ja autot sääntöjen mukaisia.

- Valittiin AKK:n Pääkatsastajat esityksen mukaisesti. Pääsääntöisesti vanhat pääkatsastajat jatkavat tehtäväänsä.

- Keskusteltiin vuoden 2020 lopussa vanhenevien päätoimitsijalisenssien jatkamisesta. Lajipäiviä ei kyetty pitämään koronapandemian vuoksi, joten mahdollisesti tarvittava koulutus lisenssin ylläpitämiseksi jää näin puuttumaan. Hallitus on hyväksynyt vuoden jatkoajan lisenssin voimassaoloon, mikäli lisenssin jatko on lajipäivästä kiinni. Jatkoaika on haettava huhtikuun loppuun mennessä tekniikan lajipäälliköltä.

- Tekniikan lajipäälliköltä on tiedusteltu Latviasta V1600 luokan voimassaolevia sääntöjä, jotka Baltian maat ottaisivat käyttöön samanlaisina. Lajipäällikkö on lähettänyt heille ajantasalla olevan käännöksen. Merkittiin tiedoksi

- FIA on ilmoittanut uusista rajoituksista ajopukujen voimassaoloon. Ilman hologrammia olevien 8856-2000 standardin ajopukujen kansainvälinen voimassa olo lakkaa 31.12.2022 ja saman standardin hologrammittomien alusasujen, hansikkaiden, kypärähuppujen ja kenkien kansainvälinen voimassaolo lakkaa 31.12.2023. Tiedotetaan harrastajia muuttuvista kansainvälisistä säännöistä. Suositellaan harrastajille 8856-2018 standardin pukuja. Mahdolliset kansalliset jatkoajat voimassaoloihin päätetään mahdollisimman pian.

-  Käytiin keskustelua vanhan ja tulevan lajiryhmän välillä autourheilun tilasta tekniikan osalta, sekä lajiryhmien ohjesäännön mukaisesta tavasta käsitellä sääntömuutosesityksiä. Esitettiin nykyinen tapa jakaa lajiryhmän jäsenet eri lajien yhdyshenkilöiksi. Jääviyssyistä lajien yhdyshenkilöt eroavat vällillä arvosarjojen pääkatsastajien yhdyshenkilöistä.

- Tämä oli viimeinen nykyisen lajiryhmän kokous. Puheenjohtaja kiitti lajiryhmän jäseniä autourheilun eteen tehdystä työstä ja toivotti menestystä uudelle lajiryhmälle. Tuleva lajiryhmä päättää itse sen ensimmäisestä kokouksesta.

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi,  050-347 5177

Tekniikan lajiryhmä

psta Iiro Palmi, lajipäällikkö

Design Mainostoimisto Ajaton Oy