AKK:n hallituksen kokous 13.-14.6.2018

19.6.2018

« Takaisin

AKK:n hallitus piti 13.-14.6. kokouksen, joissa käsiteltiin mm. laji- ja työryhmien alustavia sääntömuutosesityksiä kaudelle 2019.

Lajiryhmien pöytäkirjat

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat pöytäkirjat: Autosunnistus 1/18, Crosskart 3/18, Historic 4/18, Jokamiesluokka 3/18, Karting 3/18, Koulutustyöryhmä 3/18 ja 4/18, Olosuhdetyöryhmä 2/18, Pienoisautoilu 2/18, Ralli 2/18, Rallicross 4/18, Rallin sarjatyöryhmä 2/18, Rallisprint 2/18, Rata 2/18 ja Tekniikka 3/18.

Alustavat sääntömuutosesitykset

Hallitus käsitteli kokouksessaan laji- ja työryhmien alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019;

Autosuunnistus - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019. 

Crosskart - lajin säännöt seuraavat NEZ (North European Zone) sääntöjä, joiden valmisteluaikataulu poikkeaa kansallisesta sääntövalmistelusta. Lajin sääntömuutokset vahvistetaan syksyllä 2018.

Drifting - Driftingissä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä sääntömuutoksia kaudelle 2019. Asiaa tarkastellaan vielä uudelleen hallituksen syyskuun kokouksessa, mikäli muutostarpeita ilmenee.

Historic - ei sääntömuutosesityksiä. 

Jokamiesluokka - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019.

Karting - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019.

Koulutustyöryhmä - Autosuunnistuksen lajiryhmä oli esittänyt koulutustyöryhmälle muutoksia autosuunnistuksen toimitsijalisenssivaatimuksia koskeviin sääntöihin. Koulutustyöryhmä esitti hallitukselle ao. lajiryhmän alkuperäisestä esityksestä joiltakin osilta poikkeavan oman esityksensä. Hallitus hyväksyi sääntömuutoksen autosuunnistuksen lajiryhmän alkuperäisen esityksen mukaisena. 

Koulutustyöryhmä esitti OSR puheenjohtajan tehtävän lisäämistä sääntöihin nopeuden toimitsijatehtävälistaan. Hallitus ei hyväksynyt esitystä. Perusteluinaan hallitus katsoo, että OSR:n puheenjohtajana tulee voida toimia esimerkiksi pelastusalan ammattilainen, jolla on riittävä osaaminen aiheeseen. 

Olosuhdetyöryhmä - Hallitus hyväksyi olosuhdetyöryhmän esityksen seuraamusasteikon kohdan 202 täydentämisestä lisäyksellä  ”toistuva ympäristömääräysten noudattamatta jättäminen” ja tarkennetaan sakkoon ”min. 200€”. 

Hallitus palautti lähtömeluarvojen alentamista koskevan esityksen työryhmälle muutoksen vaikutusten lisäselvitystä varten. 

Off Road - lajiryhmän kokous pidetään viikolla 25. Hallitus käsittelee mahdolliset säntömuutosesitykset syyskun kokouksessaan.

Pienoisautoilu - lajin säännöt seuraavat kansainvälistä sääntökehitystä, joiden valmisteluaikataulu poikkeaa kansallisesta valmistelusta. Mahdolliset sääntömuutosesitykset käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa.

Ralli - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019.

Rallicross - ei sääntömuutosesityksiä lajisääntöjen osalta.

Rallisprint - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019.

Rata - Hallitus palautti endurancea koskevat sääntömuutosesitykset lajiryhmälle valmisteluun. Muutosten ja uuden enduranceluokan vaikutukset rata-ajon strategiakokonaisuuteen selvitettävä. Rata-ajossa ei tässä kohtaa muita esityksiä sääntömuutosten osalta.

Tekniikka - hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019. R-lite luokan korirakennemuutosta koskeva sääntömuutos astuu voimaan heti.

Kansalliset määräykset - hallitus palautti kuluttajaturvallisuuslain myötä tarpeellisten sääntömuutosten ja korjausten osalta asian valmisteluun ja lajiryhmien kommenteille. Asiaa käsitellään uudelleen hallituksen syyskuun kokouksessa. 

Laji- ja työryhmät tiedottavat kauden 2019 alustavista sääntömuutoksista lajikohtaisesti tarkemmin liiton www-sivuilla.

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmä esitti ryhmän täydentämistä nuorisojäsenellä nykyisen toimikauden päättymiseen asti (2018). Hallitus pitää ajatusta positiivisena, mutta päätti ottaa nuorisojäsenen valinnan osaksi laji- ja työryhmien hakua toimikaudelle 2019-2020, joka avataan syksyllä 2018. 

Hallitus vahvisti työryhmän esityksestä toimitsijakouluttajat ja tutkintokouluttajat. Lisäksi hallitus linjasi, että tarvittaessa myös 1-tason päätoimitsijalisenssin haltija voi toimia perustoimitsijakoulutuksen kouluttajana.

Rallin sarjatyöryhmä

Hallitus käsitteli kokouksessaan sarjatyöryhmän esityksen SM sarjan luokkajaon muutoksesta F-ryhmän osalta. Rallin lajiryhmä ei puoltanut esitystä. Hallitus ei hyväksynyt sarjatyöryhmän muutosesitystä. Luokkajaon valmistelu annettiin rallin lajiryhmän valmisteltavaksi tähtäimenä kausi 2020. 

Valmennustoiminta

Liiton valmennuspäällikkö Tuomo Nikkola esitteli hallitukselle valmennustoiminnan kehityssuunnitelman ja tavoitteet lähivuosille. Valmennustoiminnan resurssien lisääminen ja valmennusjärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen sekä urheilijapolkujen selkeyttäminen urheilijoiden urakehityksen tukemiseksi ovat keskeisimät kehityssuunnitelman painopisteet. 

Muut asiat

Hallitus päätti toteuttaa liiton lajihallinnon auditoinnin. Auditoinnin tulokset on määrä esitellä liittovaltuuston syyskokoukselle.

Hallitus päätti liittovaltuuston puheenjohtajan kutsumiskäytännöstä hallituksen kokouksiin. Päätettiin jatkaa käytäntöä, jossa liittovaltuuston puheenjohtaja kutsutaan hallituksen kokouksiin. Valtuuston puheenjohtajalla ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa. Uuden liittovaltuuston toimikauden alussa, ennen valtuuston järjestäytymistä ja uuden puheenjohtajan valintaa, voi hallitus kutsua valtuuston edellisen toimikauden puheenjohtajan kokouksiinsa kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

Hallituksen seuraava kokous pidetään 5.9.2018. Esitykset hallitukselle tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lajiasiat tulee toimittaa ao. lajiryhmälle.

Läsnä kokouksessa: Juhani Pakari (pj.), Aulis Ahonen, Riku Bitter, Lasse Koski, Esko Mäkinen, Markku Pietilä ja Nina Suvanto. Erikseen kutsuttuna Sakari Klemola.

Läsnä toimistosta: Tatu Lehmuskallio (toimitusjohtaja), Anssi Kannas (pääsihteeri). Lajipäälliköt osallistuivat kokoukseen vastuulajiensa esittelijöinä. Lajiryhmien puheenjohtajista kokoukseen osallistuivat Anssi Karppinen (autosuunnistus), Ari Saxberg (tekniikka), Markus Silfvast (ralli) ja Mikko Marjosalmi (karting) lajiryhmiensä sääntömuutosasioiden esittelijöinä.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy