Autosuunnistuksen lajiryhmän kokoukset 3 ja 4 / 2020

18.12.2020

« Takaisin

Autosuunnistuksen lajiryhmä piti kokouksiaan lokakuussa ja joulukuussa. Ohessa tiivistelmä kokouksien sisällöstä

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUKSET 3 JA 4 / 2020

Autosuunnistuksen lajiryhmä piti kokouksensa 3 ja 4 lokakuussa ja joulukuussa 2020. Kokouksissa käsiteltiin seuraavia asioita:

 

- AS lajiryhmä oli esittänyt koulutustyöryhmälle toimitsijalisenssien uusinnan määräajan jatkamisesta 6kk:een. Koulutustyöryhmä käsitteli asian, mutta ei puoltanut esitystä. Päätason toimitsijalisenssin voimassaolo päättyy aina 31.12., eli se ei ole voimassa sen neljän kuukauden aikana, jolloin lisenssinsä voi uusia. Koulutustyöryhmä ei näe tarvetta pidentää neljän kuukauden hakuaikaa, vaan katsoo tämän ajan olevan riittävä uusimiseen. Toimitsijalisenssin voi myös uusia ennen sen vanhentumista. AS – lajiryhmä merkitsi asian tiedoksi.

- Esitettiin hallitukselle toimitsijalisenssitaulukon virheen korjaamista kansallisten kilpailuiden osalta sääntökirjaan. Poistetaan kansallisten kilpailuiden osalta tehtävistä tuomariston puheenjohtaja ja maastovalvoja, koska sääntöjen mukaan työn hoitaa kilpailukonsultti. Alennetaan kilpailunjohtajan lisenssivaatimus peruslisenssiin, ratamestari säilyy 1-tason lisenssinä. Hallitus hyväksyi esitetyn muutoksen.

- Lajiryhmä käsitteli Rauno Vuorisen anomuksen siirtymisestä luokkaan C. Lajiryhmä myönsi pudotuksen perusteena pitkä kilpailemattomuus. Lisäksi merkittiin tiedoksi Hannu Halmeen ilmoitus siirtymisestä luokkaan B.

- Käytiin läpi kilpailuiden seurantaraportit neljän kilpailun osalta. Ei esityksiä AKK:lle, merkittiin tiedoksi.

- Keskusteltiin EMIT -korttien ja -järjestelmän tilanteesta. Etelä-Suomessa käytössä olevat kortit ovat Lounais-Hämeen rastin omaisuutta ja niiden patterointi alkaa olla huonossa kunnossa. Omistaja ei patteroi kortteja enää, sillä patteroitujen korttien käyttö ei ole sallittua suunnistuskilpailuissa.

Pohditaan sääntömuutosta vuodelle 2022, mikä velvoittaa harrastajat oman EMIT -kortin hankintaan. Tämä jättää silti ongelman esimerkiksi NEZ kilpailuissa ulkomaisten kilpailijoiden osalta. Lisäksi C-luokkalaisten aloituskynnystä ei tulisi nostaa.

Sääntömuutosta ei voi tehdä vuodelle 2021, koska säännöt on jo julkaistu. Pohjanmaan autourheiluseuroilla on olemassa omat kortit ja kapulat, jotka ovat vuokrattavissa, mikäli Forssalaiset kortit eivät ole saatavilla tai niitä ei ole tarpeeksi. Marko Hakola selvittää vuokrahinnat.

- Korjattiin sääntökirjaan jäänyt virhe ja lisättiin säännöistä puuttumaan jäänyt kohta. Lisäksi muutettiin Cup -sarjan osallistumisoikeutta rajoittanut kohta seuraavasti:

Osanotto-oikeus Cup-sarjaan on kaikilla niillä kilpailijapareilla, joiden kartanlukijoiden luokitus ensimmäisen parin ajaman osakilpailun ilmoittautumisajan päättyessä on B tai C. Kuitenkaan pari, jonka kartanlukija on ollut luokiteltuna M-luokkalaiseksi viimeisen 10 kalenterivuoden aikana, ei ole Cup-sarjapistekelpoinen.

Perusteena oli, että tehdään M-luokkalaisen aikamääreestä liukuva, niin sääntö säilyy samana. Cup-voittaja yleensä siirtyy A-luokkaan, joten paluu Cup-kilpailuihin ei tapahtune lyhyellä aikavälillä. Mikäli kartanlukija ei ole saanut kahteen vuoteen nousupisteitä, hän voi palata sääntöjen mukaan luokkaan B vain ilmoittamalla siitä. Miksei voisi silloin myös osallistua B-luokalle tarkoitettuun arvokilpailusarjaan.

- Esitettiin hallitukselle hyväksyttäväksi autosuunnistuksen SM ja Cup sarjojen lopulliset tulokset. Hallitus hyväksyi tulokset osaltaan.

- Päätettiin siirtää autosuunnistuksen lajipäivä vuoden 2021 alkupuolelelle uuden lajiryhmän työstettäväksi. Koulutusmateriaali on nyt päivitetty puheenjohtajan toimesta. tehdään siihen sovitut muutokset ja lisäykset ja toimitetaan uudelle lajiryhmälle. Arvokilpailuiden maastovalvojien nimeäminen tulee tehdä ennen lajipäivää ja järjestää lajipäivän yhteydessä arvokilpailuiden toimitsijoiden tapaaminen.

- Päätettiin, että lajipäällikkö lähettää tiedustelun nykyisille maastovalvojille heidän halukkuudestaan olla edelleen käytettävissä autosuunnistuskilpailuiden maastovalvojina. Nykyisistä vain yksi ilmoitti, ettei enää ole käytettävissä. Lajiryhmä hyväksyi nämä jäsenet Maastovalvojalistalle 2021-2023.

Lisäksi avataan haku uusille halukkaille maastovalvojille. Maastovalvojalla tulee olla autosuunnistuksen päätoimitsijalisenssi sekä hänen tulee omata hyvät käytännön tiedot autosuunnistuksesta ja kilpailun reitin teosta. Mikäli toimiminen maastovalvojana kiinnostaa, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemuksesi lajipäällikölle iiro.palmi@autourheilu.fi 8.1.2021 mennessä.

- Päätettiin ottaa käyttöön kansallisissa kilpailuissa yksinkertaistettu raportointityökalu kilpailukonsultin käyttöön. Uusittu raportointilomake sisältää vain oleellisen palautteen kilpailun järjestäjälle. Kilpailukonsultin raportointilomake löytyy AKK:n sivuilta autosuunnistuksen materiaaleista.

- Päätettiin esittää arvokilpailukalenteri vuodelle 2021 hallituksen hyväksyttäväksi. Talvikilpailu jouduttiin perumaan valitettavan tapahtuman vuoksi, mutta tilalle saatiin LapUA:n kilpailu syksylle:

Autosuunnistuksen arvokilpailut 2021:

22.5. AAU SM/Cup

18.9  Lapuan UA SM/Cup

15.10. Lopen UA NEZ/Cup

16.10. UFAK (Lohja) NEZ/SM

30.10. NaSU SM/Cup

 

- NEZ -toimikunnalta on saatu tieto 2021 NEZ kilpailuista. Päätettiin esittää hallitukselle Suomen osakilpailut seuraavasti:

NEZ kilpailukalenteri vuodelle 2021:

7.-8.5. NEZ Tanska

24.-25.9. NEZ Ruotsi

15.10. Lopen UA NEZ/Cup

16.10. UFAK NEZ/SM

Hallitus hyväksyi kalenterin esityksen mukaisena.

- Keskusteltiin harjoitusajoihin vuodelle 2021 tulevasta 25€ kilpailulupamaksusta. Kyseinen maksu tulee kaikkien lajien harjoituskilpailuihin kattamaan toimistokuluja ja KiTi-järjestelmän käyttöä. Lajiryhmä hyväksyy maksun, mutta edellyttää, että muita lisävaatimuksia harjoituskilpailuiden järjestäjille ei aseteta. Lisäksi pyydetään lisäämään AKK:n maksuihin AS/T -lisenssin hinta.

- Koska kyseessä olivat viimeiset tämän lajiryhmän kokoukset, puheenjohtaja kiitti lajiryhmää autourheilun eteen tehdystä työstä ja toivotti seuraavalle lajiryhmälle menestystä tuleville vuosille.

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi, 050-347 5177.

Autosuunnistuksen lajiryhmä

psta Iiro Palmi, Lajipäällikkö

Design Mainostoimisto Ajaton Oy