Drifting lajiryhmän kokous 1/19

7.6.2019

« Takaisin

DRIFTING LAJIRYHMÄ 1/2019

Aika:          23.05.2019 klo 15.00

Paikka:       AKK:n toimisto

Paikalla:   

Teppo Laukkanen, puheenjohtaja

Jukka Kilpinen

Janne Veikkanen

Pekka Säynevirta, lajipäälllikkö

Etäyhteys: 

Juha-Pekka Kotala          

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

ESITYSLISTAN TÄYDENTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin, ei täydennyksiä.

Päätoimitsijalisenssivaatimusten muutokset kansallisiin kilpailuihin eli kevennetään kansallisia vaatimuksia niin, että 2 kelpaa kaikkiin päätasoihin ja laajennetaan perustason kelpoisuutta. Esitetään tätä KTR:lle. (Koulutustyöryhmä)

Arvostelutuomarointiin lisättävä KV-tapa eli kirjoitetaan tuomarointisäännöt kokonaan uudelleen, jättäen kuitenkin ns. vanhat kansalliset tavat vaihtoehdoiksi. 

Vastuuhenkilö: Jukka Kilpinen

Teknisiin sääntöihin viittaus oikeaksi 8-3 ->8.3

Laaditaan driftingin turvakaarikokonaisuus konsultoiden tekniikan lajiryhmää. Otetaan referenssiksi Formula D:n minimivaatimukset peruskaaristolle ja lisätään valmis suunnitelmapiirros vaihtoehdoksi kansalliselle minimivaatimukselle.  

Vastuuhenkilö: Jukka Kilpinen       

Tulipellin muokkaamisen ohjeistus kaudella 2020 ja myös muut tekniset säännöt lähemmäksi kansainvälisiä sääntöjä. Nämä kokonaisuudet adoptoidaan KV-linjauksesta.

Driftingtoimitsijalisenssi kokonaisuus

Vastuuhenkilöt:

Laajempi kokonaisuus: Teppo Laukkanen/KTR.

Arvostelutuomarointi: Janne Veikkanen.

Tarkoituksena on luoda lajille täysin oma koulutusmateriaali sekä järjestää varsinkin siirtymävaiheessa mahdollisimman paljon koulutustilaisuuksia. Tämän toivotaan tuottavan autourheilun pariin uusia toimihenkilöitä. Pää- ja perustason kouluttajina toimivat alkuun Drifting lajiryhmän jäsenet sekä tarvittaessa lajipäällikkö. Jatkossakin nopeuden perus- ja päätason lisenssit kelpaavat driftingin toimitsijatehtävissä.

Kuljettajien Grade statukset. Luodaan ”nousupistejärjestelmä”, jossa kuljettajan tulee jatkossa osallistua alemman tason kilpailuihin ja kerätä kokemusta ja saavutuksia. Kuljettajan menestyttyä PRO1 ja PRO2 -tasolla riittävän hyvin, saa hän ”SM PRO”-statuksen. ”SM Pro”- statukselle määritellään myös voimassaoloaika. Poikkeukset käsitellään anomuspohjaisesti, jotka tulee osoittaa lajiryhmälle ja toimittaa lajipäällikölle.

SEURAAVA KOKOUS
AKK:n toimisto 6.8. klo 15 alkaen

Design Mainostoimisto Ajaton Oy