Liikennevakuutuslaki uudistumassa - kuljettajapaikkasuoja poistumassa

25.3.2024

« Takaisin

Moottoriurheilua paljon puhuttanut liikennevakuutuslain uudistus on astumassa voimaan 1.5.2024. Muutoksen myötä kilpailijan henkilövahinkojen hoitokulut korvataan AKK:n alaisissa kilpailuissa AKK:n kilpailulisenssiin kuuluvan tapaturmavakuutuksen eli Sporttiturvan perusteella.


Moottoriurheilua paljon puhuttanut liikennevakuutuslain uudistus on astumassa voimaan 1.5.2024. AKK on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja ollut mukana lakia valmistelevilla lausuntokierroksilla, jotta lainsäädännössä vältettäisiin harrastajan näkökulmasta vakuuttamiseen liittyvät päällekkäisyydet ja epäselvyydet. EU:n uudistetun liikennevakuutusdirektiivin myötä kansallisen lainsäädännön uudistaminen tuli ajankohtaiseksi.

Liikennevakuutuslain uudistuksessa selkeytetään vakuutuksen voimassaoloa autourheilussa poistamalla laissa aikaisemmin ollut eristetyn alueen määritelmä, joka aiheutti tulkintaepäselvyyksiä liikennevakuutuksen voimassaolosta autourheilutoiminnassa eri tilanteissa. Jatkossa liikennevakuutus on voimassa autourheilussa ilman epäselvyyksiä. Myös autourheilulle tärkeänä pidetyn kolmansille osapuolille tapahtuvia vahinkoja korvaavan nk. vastuuosan säilyttäminen osana liikennevakuutuksen antamaa turvaa saatiin säilytettyä kansallisesti myös uudessa laissa.

 

Muutos kuljettajapaikkasuojaan

Liikennevakuutuksen erityispiirteenä moottoriurheilua koskien on ollut, että siitä korvataan ajoneuvon käytöstä muille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen lisäksi myös vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajan henkilövahinkoja. Tätä kutsutaan kuljettajanpaikkasuojaksi. Tältä osin Suomen liikennevakuutuslaki on ollut EU-direktiivin vaatimuksia huomattavasti laajempi ja poikkeaa useimpien muiden Euroopan maiden vastaavasta lainsäädännöstä.

Uuteen liikennevakuutuslakiin, jonka piiriin myös moottoriurheilu jatkossakin kuuluu, esitetään nyt tehtäväksi moottoriurheilun osalta kohdennettuja muutoksia koskien kuljettajanpaikkasuojaa. 

Autourheilutapahtumiin osallistuvien kilpailijoiden vakuutusturvaa on ehdotettu rajattavaksi, kun kyse on ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneista vahingoista eli kuljettajapaikkasuojasta. Näin ollen ajoneuvokilpailuissa aiemmin liikennevakuutuksesta korvatut henkilövahingot jäisivät jatkossa liikennevakuutuksen ulkopuolelle.

Muutoksen myötä kilpailijalle itselleen tapahtuvat henkilövahinkojen hoitokulut tulevat jatkossa korvattaviksi kilpailulisenssiin kuuluvan tapaturmavakuutuksen, Sporttiturvan, perusteella. AKK:n kilpailijalisenssit sisältävät aina Sporttiturva -tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa AKK:n alaisissa kilpailuissa. Sporttiturvavakuutus toimii jatkossa ensisijaisena vakuutustuotteena kilpailijan henkilövahinkojen hoitokulujen korvauksissa. Sporttiturvavakuutuksesta voit lukea lisää täältä.


Lakiesitys etenee kohti eduskunnan käsittelyä

Liikennevakuutuslain uudistus (HE 10/2024) on parhaillaan asiantuntijakuulemisvaiheessa. AKK-Motorsport ry:n pääsihteeri Anssi Kannas osallistui 20.3.2024 pidettyyn eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemiseen ja AKK jätti lisäksi kirjallisen lausuntonsa valiokunnalle asiaa koskien. AKK on jatkossakin mukana valvomassa kilpailijoiden ja järjestäjien etuja pitämällä huolta siitä, että lain tulkinta ja soveltaminen autourheilussa olisi selkeää ja ennustettavaa. Uuden tulossa olevan liikennevakuutuslain tulkintaan liittyvää keskustelua käydään jatkossakin muun muassa ministeriön edustajien kanssa.

Yhteystiedot

Anssi Kannas

Pääsihteeri

050 300 1244

anssi.kannas@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy