OTKES julkaisi tutkintaraporttinsa Seinäjoen 15.6. ja Porin 22.6.2018 onnettomuuksista

31.1.2019

« Takaisin

Onnettomustutkintakeskus (OTKES) on saanut tutkintansa kesäkuun 2018 autourheiluonnettomuuksista valmiiksi. Tutkintaraportissaan OTKES antaa viisi suositusta turvallisuuden parantamiseksi, joista neljä on osoitettu autourheilun kansalliselle lajiliitolle AKK-Motorsport ry:lle. 

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa tapahtumien viranomaisvaatimusten yksinkertaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi TUKESia laatimaan ehdotuksen tarpeista sekä tapahtumatietokannasta, joka sujuvoittaisi tapahtumien järjestämistä ja kiinnittäisi huomiota tehokkaammin turvallisuuteen.

OTKES suosittaa toiseksi, että autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry päivittää eri autourheilulajien säännöt ja mallipohjat sellaisiksi, että autourheilutapahtumat suunnitellaan juuri kyseisen tapahtuman riskit tunnistavalla ja vähentävällä tavalla sekä siten, että suunnittelu ja dokumentit täyttävät asiaan liittyvien säädösten vaatimukset.

Kolmanneksi OTKES suosittaa, että AKK-Motorsport ry ohjeistaa rallikilpailujen järjestäjät siten, että katsojat ohjataan merkityille katselualueille ja että tällaisia katselualueita on riittävästi ja katsojia kiinnostavissa paikoissa.

OTKES suosittaa myös, että AKK-Motorsport ry laatii jokamiehenluokan sääntöihin kuvauksen siitä, millainen on turvallinen ratavalvontapiste, miten se sijoitetaan ja tarkastetaan sekä vaatimukset toimitsijoiden pätevyydelle, perehdytykselle, varustukselle ja vähimmäisiälle.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry laatii toimintamallin onnettomuustietojen ja -määrien keräämiseksi ja julkaisemiseksi sekä määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet onnettomuuksien vähentämiseksi.

Onnettomuustutkintakeskuksen tiedote ja tutkintaraportti on julkaistu kokonaisuudessaan Onnettomuustutkintakeskuksen www-sivuilla.

AKK tutustuu huolellisesti raportissa annettuihin toimenpide-esityksiin ja jatkaa jo aloitettua hyvää yhteistyötä viranomaisten ja kilpailunjärjestäjien kanssa parhaiden toimintamallien löytämiseksi turvallisten kilpailutapahtumien totetuttamiseksi.

AKK-Motorsport ry

Design Mainostoimisto Ajaton Oy