Rallin Lajiryhmän kokous 2/20 13.3.2020 (korjattu 26.3.2020)

18.3.2020

« Takaisin

Korjattu 26.3.2020 klo 11.00

AKK:n Rallin Lajiryhmä piti vuoden toisen kokouksensa poikkeusellisesta koronavirustilanteesta johtuen Teams-etäyhteydellä perjantaina 13.3.2020. Kokouksessa olivat läsnä lajiryhmän jäsenet Timo Rintakoski (toimi kokouksen puheenjohtajana), Toni Mäkinen sekä Toni Gardemeister. Lajiryhmän puheenjohtaja Markus Silfvast sekä jäsen Jani Paasonen olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Lammin UA:n kalenterimuutosesitys – Pyydettiin siirtää kilpailu ajettavaksi 10.10.2020

Rallin lajiryhmä käsitteli Lammin UA:n muutosanomuksen, jossa kilpailulle esitettiin uudeksi ajankohdaksi 10.10.2020. 

Lajiryhmän päätös: Lajiryhmä ei myöntänyt seuralle uutta päivämäärää lokakuulle 2020, perustuen nykyiseen kalenteriin ja niiden kilpailujen tilanteeseen, jotka ovat jo osaltaan rekentaneet omaa kilpailuaan lokakuulle 2020.

Todettiin liäksi Lajiryhmän laatima vastine aiheesta AKK:n hallituksen esittämään vastinepyyntöön. 

ESITYKSET HALLITUKSELTA TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

AKK:n tekniikan lajiryhmän esitys koskien ”Klassic F” luokkien mukaanottoa Historic Rally Trophyn osakilpailuihin 

Käsiteltiin AKK:n tekniikan lajiryhmältä tullut esitys, koskien ”Klassic F”-luokan mukaanottoa Historic Rally Trophyn yhteyteen.

Lajiryhmän päätös ja esitys hallitukselle: Hyväksyttiin esitys ja esitetään sen jatkokäsittelyä AKK:n hallitukselle, niin että asia toteutetaan ”kokeiluluontoisesti” kauden 2020 aikana. Autoissa oltava AKK:n myöntämä katsastuskortti. Turvavarustesäännöt ko. autoissa arvokilpailujen ulkopuolisten kilpailujen mukaisesti. 

Mikäli kokemukset ovat positiivisia, voidaan tämä kokonaisuus ottaa osaksi Historic Rally Trophy-sarjaa kaudelle 2021. Huomioitava myös HRT:n kalenteri ja sen muutokset kaudelle 2020.

Auton turvavarusteet Historic Rally Trophyn osakilpailuissa 2021

Keskusteltiin HRCF:n sekä Historic Lajiryhmän esityksestä, jossa HRT-osakilpailuissa autoja koskevat turvavarustemääräykset (”leimoissa” olevat päivämäärävät eivät ole määrääviä) arvokilpailujen ulkopuolisten kilpailujen sääntöjen mukaisesti. Aikaisemmasta virheellisestä tiedosta poiketen, päätös koskee siis autossa olevia turvavarusteita (penkit ja vyöt), ei kuljettajien henkilökohtaisia varusteita.

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin esitys nimenomaan turvallisuusvarusteiden osalta kaudelle 2021. Kilpailun järjestäjän vaatimukset edelleen arvokilpailun vaatimusten mukaan, huomioiden mahdolliset muutokset vuodelle 2021. Lisäksi keskusteltiin tutustumislisenssin käytöstä, mutta asia päätetään lopullisesti myöhemmin.

AKK:n hallituksen palaute koskien päätöstä hyväksyä NEZ-maiden sääntöjen mukaiset autot kansallisiin kilpailuihin

Käsiteltiin asia lajiryhmän toimesta kokouksessa 1/20. AKK:n hallitus pyysi kokouksen jälkeen tarkennuksen siihen, koskeeko sääntö myös AKK:n lisenssillä kilpailevia.

Lajiryhmän päätös ja esitys AKK:n hallitukselle: Lajiryhmä päättää edelleen, että mikäli jokin kilpailunjärjestäjä ottaa kilpailuunsa kyseisen tyyppisen luokan, on siinä mahdollista kilpailla myös AKK:n lisenssihaltijan. Asiaan pyydetään vielä AKK:n hallituksen lopullinen hyväksyntä. Kyseiset auto ajavat aina omassa luokassaan, eivätkä sekoitu AKK:n sääntöjen mukaisiin autoihin. Lisäksi autossa käytettävät turvavarusteet tulee olla vähintään AKK:n sääntöihin sopivat.

SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin talvikauden 2020 rallien seurantarportit.

RALLIN ARVOSARJAT

Ralli SM 2021

Keskusteltiin Ralli SM-sarjan muutoksista kaudelle 2021. Todettiin, että asiaan paneudutaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa toukokuussa.

Keskusteltiin kuitenkin luokkajaosta, josta todettiin että luokkajako pysyy kaudella 2021 periaattessa samana kuin nyt. Ainoat mahdolliset muutokset koskevat pääosin SM2-luokkaa, johon uusina autoina oltaisiin mahdollisesti ottamassa mukaan N5-autoja ja mahdollisesti R-Lite autot, mikäli autojen suorituskyky (vastoin nykyisiä sääntöjä) muutetaan vastaamaan Tuotantoautojen (N-ryhmä) suorituskykyä (moottori, voimansiirto ja paino). Tällöin auto olisi käytännössä luokituksen mukainen N-ryhmän auto, uudessa korissa. Nykysäännön mukaisen R-Lite auton suorityskyky on FIN-R 4WD-auton tasolla, joka ei sovellu SM2-luokkaan.

Asiasta ollaan toteuttamassa kysely Tekniikan Lajiryhmän toimesta nykyisille SM2-kuljettajille, joiden mielipide huomioidaan lopullisessa päätöksessä. Tässä kohtaa lajiryhmä haluaa todeta, että mikään nykyisin käytössä oleva kilpailukalusto ei saa jäädä SM2-luokassa hyödyttömäksi tai suorituskyvyltään altavastaajaksi.

Muut mahdolliset sääntömuutokset käsitellään myös toukokuun kokouksessa

F-Rally Trophy-luokkien lähtöjärjestys osakilpailuissa

Käsiteltiin F-Rallisarjan sarjakoordinaattori Jorma Mikkolan tekemä esitys, jossa F-Rally Trophyn lähtöjärjestys muutetaan niin, että luokka 11 lähtee aina ennen luokkaa 10. Asiasta tehdään lisämääräys sarjasääntöihin. 

SÄÄNTÖASIAT

R-Lite autojen asema SM-ralleissa

Keskusteltiin esille nostetusta R-Lite-autoilla kilpailevien toiveesta, jossa Ralli SM-osakilpailuissa ko. autoilla ajavat voitaisiin nostaa lähtöjärjestyksessä SM-luokkien sekä sarjasääntöjen luokan 6 kilpailijoiden kanssa samaan asemaan, eli ns. ”nopeusjärjestykseen”.

Lajiryhmä nosti esille vaihtoehdon, että mikäli ko. auto on (AKK:n tekniikkalajiryhmän määrittämien raamien mukaisesti) tuotantoauton tekniikkaan perustuva, se voidaan nostaa lähtöjärjestyksessä SM-luokkien, ja luokan 6 kilpailijoiden kanssa tasavertaiseen asemaan. Tämän ehtona selkeät raamit siitä, miten auton tekniikka tulkitaan perustuvan täysin tuotantoautoon (N-Ryhmän sääntöön), ei nykyiseen FIN-R-sääntöön.

Lajiryhmän päätös: Päätettiin, että näin voidaan toimia, mikäli tekniikan lajiryhmältä saadaan lausunto teknisistä yksityiskohdista. Pyydetään asiaan tekniikan lajiryhmältä lausunto, sekä selkeät määritetyt raamit auton tekniikalle, missä tapauksissa auto katsotaan suorituskyvyltään vastaamaan esim. SM2-luokan autoja. Perusteluna päätökselle ennen kaikkea tiedon saanti autojen nykyisestä suorituskyvystä. Mikäli auto (esim. moottori, voimansiirto) on FIN-R-sääntöihin perustuvien ratkaisuiden mukainen, autojen lähtöpaikka on nykyisen käytännön mukaisesti lisäluokissa.

Kysely SM2-luokan kuljettajille, koskien luokassa tulevaisuudessa käytettevää kilpailukalustoa

Todettiin että tekniikan lajipäällikkö yhdessä rallin lajipäällikön kanssa laatii kyselyn viikon 12 aikana, ja siitä saatua vastausaineistoa käytetään hyväksi kun SM2-luokan ”sisältöä” päätetään kaudelle 2021.

MUUT ASIAT

Raportointi kilpailuista

Keskusteltiin rallikilpailuista toteutettavista raporteista. Mallina käytiin läpi FIA:n raporttilomake, joka toteutetaan kansainvälisistä rallikilpailuista. Nostettiin esille uusi toimintamalli, jossa kilpailusta toteutettaisiin lopulta vain yksi raportti, jonka koostamisesta vastaa tuomariston puheenjohtaja. Raporttiin sisällytettäisiin tietys kohdat/sivut, joiden sisällöstä vastaisi turvatarkkailija, mutta lopullisen raportin kokoaa tuomariston puheenjohtaja.

Lajiryhmän päätös: Valmistellaan muutos, joka esiteltäisiin nimetyille toimitsijoille ennen kesäkautta 2020, mutta muutos otettaisiin käyttöön kauden 2021. Suunnitellaan pidettäväksi etäyhteydellä kokous toimihenkilöille huhti-toukokuun (ns. ”korona-tauon”) aikana.

Rallin materiaalien päivitystarpeet

Todettiin, että tällä hetkellä rallin materiaalipankissa on jonkin verran aineistoa, joka ei ole ajan tasalla. Todettiin, että Rallin osalta painopistettä tullaan siirtämään Wiki:n (wiki.autourheilu.fi), jossa aineisto elää huomattavasti tehokkaammin.

Lajipäällikkö ja lajiryhmän jäsenet käyvät osaltaan läpi materiaalia ja kartoittaa päivitystarpeet. Pyritään toteuttamaan kevään 2020 aikana.

Yhteenveto 28.2. pidetystä AKK:n ja HaMu ry:n yhteispalaverista

Lajipäälikkö esitteli Jyväskylässä 28.2. pidetyn AKK:n ja HaMu ry:n edustajien välisen palaverin sisällön ja käsitellyt asiat. 

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous keskiviikkona 13.5. Kokous pidetään joko Vantaalla AKK:n toimistolla, tai vaihtoehtoisesti Teams-kokouksena, riippuen vallitsevasta terveystilanteesta.

Lisäksi pidetään lajiryhmän työpaja mahdollisesti etäyhteydellä, jossa valmistellaan kauden 2021 sääntömuutokset. Päivämäärä päätetään myöhemmin, kun kaikki lajiryhmän jäsenet saadaan mukaan keskusteluun.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy