Rallin Lajiryhmän kokous 3/20 20.5.2020 (päivitetty 10.6.2020)

2.6.2020

« Takaisin

Päivitetty 10.6.2020

AKK:n Rallin Lajiryhmän kokous piti kauden kolmannen kokouksensa keskiviikkona 20.5.2020. Kokous pidettiin etäyhteydellä Teams-kokouksena.

Kokouksessa olivat läsnä puheenjohtaja Markus Silfvast, jäsenet Toni Gardemeister, Toni Mäkinen, Jani Paasonen, Timo Rintakoski sekä lajipäällikkö Henrik Frank.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

Yhteenveto Rallin ja Tekniikan lajiryhmien puheenjohtajien/lajipäälliköiden yhteispalaverista (2.5.2020)

Käytiin yhdessä läpi 2.5.2020 pidetyn tekniikan ja rallin yhteispalaverin sisältö ja laadittu muistio. Todettiin, että molemmilla lajiryhmillä on asioissa yhteinen tahtotila ja päämäärä, mutta osittain asioiden edistyminen on hidastunut huonon kommunikoinnin ja tiedonkulun takia.

Pyritään järjestämään lajiryhmien (ralli ja tekniikka) yhteispalaveri kesäkuulle 2020, jossa käydään läpi selkeästi tulevaisuuden suuntaviivat.

Kilpailukalenteri 2021

Käsiteltiin alustavasti eri arvosarjojen kilpailukalenterit ja kalenterihakemukset. Lopulliset kalenteria koskevat päätökset tehdään vasta 30.6.2020 jälkeen, johon uusi kilpailujen hakuaikataulu ulottuu.

Sääntömuutokset kaudelle 2021

Käytiin läpi lajiryhmän työpajassa toteuttamat alustavat sääntömuutosesitykset. 

Lajiryhmän esitys hallitukselle: Lajiryhmän tahtotila on, että säännöt saataisiin käyttöön jo vuoden 2021 alusta, mutta mikäli vallitsevan poikkeustilan takia sääntömuutoksia ei voida toteuttaa tulevalle vuodelle, siirretään muutokset kaudelle 2022. Ensisijaisesti toive on, että muutokset huomioidaan jo ensi vuodelle. 

Lisämääräys Historic Rally Trophy 2020 sarjasääntöihin 

Käsiteltiin Historic Rally Club Finlandin esitys Historic Rally Trophyn sarjasääntöjen lisämääräykseksi. Asia on käsitelty myös jo Historic Lajiryhmän toimesta. 

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin esitys niin, että vanhentuneella HTP-passilla kilpailevat autot voivat osallistua kilpailuun, mutta eivät vaikuta tuloksissa HRT-sarjan sarjapisteisiin.

Ralli SM-sarjan lisämääräys No. 3 

Keskusteltiin Ralli SM-sarjan pistelaskusta, joka vaatii muutoksen yhden osakilpailun peruuntumisen vuoksi. Käytiin läpi eri vaihtoehdot pistelaskun toteutuksesta sarjassa, josta putosi yksi osakilpailu pois johtuen vallitsevasta poikkeustilasta.

Lajiryhmän päätös ja esitys AKK:n hallitukselle: Päätettiin, että Ralli SM-sarjasääntöjen pistelasku muutetaan seuraavasti:

Sarjan loppupisteisiin lasketaan kaikki osakilpailut, ja viimeisestä osakilpailusta ei jaeta korotettuja pisteitä. Päästäkseen lopullisiin sarjapisteisiin, kilpailijan on osallistuttava sarjan viimeiseen osakilpailuun.

Myös Rallin Suomen Juniorimestaruussarjassa ja Suomi Cupissa lasketaan pisteet kaikista ajettavista osakilpailuista.

Lisämääräys julkaistaan heti, kun sillä on mahdollinen AKK:n hallituksen hyväksyntä.

Kyseinen Ralli SM-sarjan lisämääräys on vielä uudelleenkäsiteltävänä Rallin Lajiryhmän toimesta, eli lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Lajiryhmä työstää asiaa, ja valmistelee asiasta uuden esityksen AKK:n hallitukselle. (10.6.2020)

F-Rallisarjan lisämääräys No. 1

Keskusteltiin F-Rallisarjan pistelaskusta, yhden osakilpailun peruuntumisen takia.

Lajiryhmän päätös ja esitys AKK:n hallitukselle: Päätettiin, että F-Rallisarjan loppupisteisiin lasketaan kaikkien ajettavien osakilpailujen pisteet (tämän hetken tiedon mukaan neljä osakilpailua).

Lisämääräys julkaistaan heti, kun sillä on mahdollinen AKK:n hallituksen hyväksyntä.

Seuraava Rallin Lajiryhmän kokous kalenterin osalta heinäkuun alussa. Seuraava normaali kokous syyskuussa 2020, päivämäärä päätetään myöhemmin.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5379977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy