Seuratoiminnan kehittämistuen haku on auki!

19.11.2015

« Takaisin

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 14 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.


Seuratuen hakeminen

Seuratukea haetaan sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avataan 19.11.2015.

Seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksensa Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi. Toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen pdf-tiedostona, tulostaa hakemuksen, allekirjoittaa sen ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.


Haku on auki 18.12.2015 saakka.


Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet: Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut 


AKK:n yhteyshenkilö seuratukeen liittyvissä kysymyksissä: Anssi Kannas, pääsihteeri, 0207 b219 425, anssi.kannas (ät) autourheilu.fi


AKK-Motorsport ry

Design Mainostoimisto Ajaton Oy