Teiden sulkeminen ralli- ja rallisprint-kilpailuihin - lupahakemusten aikataulutus

10.8.2021

« Takaisin

Kuluneen kesän aikana on joidenkin kilpailujärjestäjien osalta törmätty ongelmaan, jossa ennen kaikkea ns. "valtionteiden" sulkemiseen tarvittavien lupien anomuksia ei ole hyväkytty ELY-keskusten toimesta, koska lupa-anomukset ovat toimitettu ELY-keskuksen linjausten mukaan myöhässä.

AKK-Motorsport ry haluaa muistuttaa kaikkia kilpailujärjestäjiä, joiden kilpailureitit vaativat suljettavia teitä eri tienpitäjiltä (yksityiset tiet tai ns. "valtiontiet"), että sulku-anomusten kanssa on syytä olla liikkeellä mahdollismman hyvissä ajoin. Ennen kaikkea kehotamme järjestäjiä olemaan yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen hyvissä ajoin, ja varmistamaan lupa-anomusten käsittelyaikataulu, jotta vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä, joka pahimmillaan voi vaarantaa kilpailun toteutuksen.

Monelle järjestäjälle on saattanut jäädä mieleen teiden sulkemiseen liittyvä vanha aikataulu, joka oli 2,5 kuukautta. Tämä liittyi aikaan, jolloin ”sulkulupa” tuli toimittaa poliisiviranmaiselle. Tämä kuitenkin muuttui samalla, kun koko lupaprosessi muuttui vuonna 2019, eli tuo 2,5 kuukautta ei enää riitä, vaan käsittelyaika on nyisellään vähintään 3 kuukautta, ja mikäli kilpailureitistä yli 100 km on ”valtion tietä”, käsittelyaika on 4 kuukautta. Tämä koskeen ELY-keskuksen myöntämiä lupia, yksityiset tienpitäjät määrittävät oman aikataulunsa, ja tästä tulee olla yhteydessä tienpitäjien kanssa. 

AKK pyytää järjestäjiä olemaan lupa-asioissa aktiivinen ja hyvissä ajoin liikkeellä, jolloin vältytään mahdollisilta yllätyksiltä.

Lisätiedot:

Lajipäällikkö Henrik Frank, 040-5349977, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy