Tekniikan lajiryhmä tiedottaa 4-2017

19.9.2017

« Takaisin

TEKNIIKKALAJIRYHMÄN KOKOUS 4-2017

 

 

Tekniikkalajiryhmän kokous 4-2017 pidettiin Vantaalla 14.8.2017. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

- Pääkatsastajien raporteista tehtyjä huomioita:

- Rata-ajossa usein kilpailun sihteerit korjaavat ilmoittautumisissa olevat virheet. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan tallennu KiTiin, joten samat virheet toistuvat kilpailusta toiseen. Tekniikan lajiryhmän mielestä kilpailijan tulee olla vastuussa ilmoittautumisensa oikeellisuudesta. Tekniikan lajiryhmä esittää rata-ajon lajiryhmälle, että kilpailijoita tulee informoida puutteellisista ja/tai virheellisistä ilmoittautumisista ja kilpailijoiden tulee korjata viipymättä esiintyneet virheet. Väärä tai puutteellinen ilmoittautuminen tulee sanktioida.

 

- Ralli SM vapaaehtoisessa katsastuksessa on usein paljon ruuhkaa, jonka aiheuttaa pääsääntöisesti sinetöinnit. Lajipäällikkö kertoi rallin sarjatyöryhmä työstävän asiaa. Ajatuksena on rakentaa sähköinen ajanvarausjärjestelmä, mistä kilpailijat voivat itse varata heille sopivimman katsastusajan ja näin aikatauluttaa myös vapaaehtoinen katsastus ruuhkien vähentämiseksi.

 

                Rallisprint kilpailussa ei ollut lauantain kilpailussa vaakoja, koska                      

vaaoille ei saatu sähköä. Tekniikan lajiryhmä muistuttaa katsastuspäälliköitä varmistumaan siitä, että kilpailun järjestäjä huolehtii osaltaan tarvittavista varusteista ja välineistä.

 

- Rallikilpailussa katsastuksen kilpailun aikaista seurantaa ei voitu tehdä, koska kilpailun aikataulu olisi vaatinut lisää katsastusmiehiä. Nyt kaikki katsastajat olivat kiinni turvallisuustarkastuksessa suuresta autojen lukumäärästä johtuen, kun kilpailu oli jo käynnissä. Tekniikan lajiryhmä muistuttaa, että kilpailun järjestäjien tulee huomioida katsastaja- ja muiden toimitsijoiden määrän lisääntynyt tarve tiivistäessään kilpailun aikataulua. Ajallisesti tulee tällöin enemmän päällekkäisiä toimintoja.

 

- Rallikilpailussa ajettiin kokeiluluonteisesti niin kutsuttu Lisä EK. Kun mietitään jotain uutta, tulisi asiat huomioida myös katsastuksen kannalta. Nyt esimerkiksi ei voitu ottaa näitä lisä EK autoja loppukatsastukseen. Mikäli lisä EK halutaan ajaa myös tulevaisuudessa, kilpailun järjestäjän tulee huomioida kyseistä erikoiskoetta suunnitellessaan myös loppukatsastuksen vaikutus erikoiskokeen suorittamiseen.

- Samassa kilpailussa suoritettiin 8 lääkärintarkastusta ulosajojen vuoksi, mutta vain yksi auto tarkastettiin, koska näistä ei saatu katsastukselle tietoa. Tekniikan lajiryhmä haluaa muistuttaa säännön vaativan, että OSR:n puheenjohtajan tulee aina olla yhteydessä katsastuspäällikköön, mikäli kilpailussa suoritetaan onnettomuustutkinta.

 

- Jokamiehenluokan autoissa on yleistynyt tapa litistää turvakehikon putkia päistään voimakkaasti (jopa 20mm) hitsauksen helpottamiseksi. Tekniikan lajiryhmä haluaa muistuttaa, että Liite J art 253.8.3.3 Materiaalit kertoo: ”Vain poikkileikkaukseltaan ympyrämäiset putket ovat sallittuja”. Tämä koskee myös kehikoiden liitoskohtia.

 

Rallicrossissa tavattu auto, jossa lisäpaino oli kiinnitetty tavaratilan lattian alapuolelle.

Liite J art 251.2.5.4 Matkatavaratila kertoo: ”Matkatavaratilalla tarkoitetaan kaikkea sitä tilaa, joka on erillään ohjaamosta ja moottoritilasta ja sijaitsee auton sisäpuolella”

Tämän mukaisesti tavaratilan lattia sijaitsee auton sisäpuolella joten lisäpainoa ei voi kiinnittää auton ulkopuolelle.

 

- Turvakehikoiden osalta ennen kesälomia aloitettiin projekti, jossa pyritään selvittämään osin virheellisesti tehtyjen kehikoiden turvallisuutta. Tähän mennessä kolme erilaista mallinetta laskettu. Työ jatkuu nyt Turun ammattikorkeakoulun avustuksella.

 

R Lite autojen säännöt

- Keskusteltiin muutamista tulleista esityksistä R Lite sääntöjen muuttamiseksi. Tekniikan lajiryhmä toteaa, että olemassa olevilla hallituksen hyväksymillä säännöillä tulee nyt ajaa vuosi 2018. Tämän vuoden aikana säännön toimivuutta tarkkaillaan ja muutetaan, mikäli siihen on perusteltua tarvetta. R-Lite autoilla tulee kilpailla aina oman ryhmäsääntönsä mukaisina kaikissa lajeissa. R Lite auton käyttö ei ole mahdollista SS luokassa, koska SS sääntö ei salli niin mittavia korimuutoksia.

 

- F-ryhmän ikkunat ja vaihteisto

 -Hallitus hyväksyi kokouksessaan F-ryhmässä käytettäväksi polykarbonaatti ikkunat sivu- ja takaikkunoissa, sekä sequentaalivaihteiston käytön

 

Sääntöteksti 2018 ryhmä F 3.4.11:

Sivulasit ja takalasi voidaan korvata polykarbonaatilla (minimi paksuus 3,8mm) edellyttäen, että läpinäkyvyys on vähintään sama kuin alkuperäisellä lasilla. Mikäli ikkunoiden nostomekanismit poistetaan, etusivuikkunat tulee kyetä irrottamaan ilman työkalujen käyttöä, sekä liukuikkunat on asennettava etuovien ikkunoihin. Aukon tulee olla vähintään 130mm x 130mm.”

 

Tekniikan lajiryhmä haluaa muistuttaa auton rakentajia siitä, että tämä irrotettavuus on turvallisuusasia. Jos auto syttyy palamaan, autosta tulee päästä ulos ilman työkaluja. Tätä irrotettavuutta tullaan tarkkailemaan heti vuoden alusta. Suositellaan ikkunoiden nostomekanismin säilyttämistä autoissa.

 

-Sequentaalivaihteisto ryhmä F:

 

Vaihdelaatikko on vapaa seuraavin ehdoin:

• Alkuperäinen paikka on säilytettävä. Vain vaihteiston, kytkinkopan ja käyttövivuston vaatimat välttämättömät korimuutokset

ovat sallittuja)

• Vain mekaaninen vaihteisto, jota kuljettaja ohjaa

mekaanisesti on sallittu.

• Luokitelluissa vaihteistoissa eteenpäin ajo vaihteiden

enimmäismäärä luokiteltu.

• Luokittelemattomissa vaihteistoissa eteenpäin ajo vaihteiden

enimmäismäärä on kuusi.

• Toimiva peruutusvaihde on pakollinen.

 

- Fin R 2WD sääntömuutokset

- FIN R 2WD sääntö sallii ensi vuodesta alkaen moottorin maksimitilavuudeksi 2500cm3. Samalla muutetaan painotaulukoksi ryhmän A painot seuraavasti:

 

FIN R 2WD 2. Painot:

 

Auton minimipaino kilpailukunnossa:

tilavuus enintään    paino

1400 cm³              840 kg

1600 cm³              920 kg

2000 cm³              1000 kg

2500 cm³              1080 kg

 

- FIN R 2WD sääntöihin lisätään seuraava sääntöteksti:

 

3. Sallitut muutokset ja lisäykset

Ryhmässä A sallittujen muutosten ja lisäysten lisäksi ovat voimassa tässä säännöstössä sallitut muutokset.

 

- Tämä antaa mahdollisuuden mm. tiettyihin korimuutoksiin, jotka nyt eivät ole olleet sallittuja.

 

- FIN R 2WD vaihteiston lisävapaudet

- Vaihteiston kuoret ja kiinnikkeet vapautetaan.

 

FIN R 2WD sääntö muuttuu seuraavasti:

 

3.2.3 Vaihdelaatikko kiinnikkeineen ovat vapaat seuraavin rajoituksin:

– Lisäkiinnityksiä saa asentaa ja alkuperäisiä vahvistaa

– Kuorien vahvistaminen ainetta lisäämällä on sallittu

ja niitä saa koneistaa

– Vain mekaaninen vaihteisto, jota kuljettaja ohjaa

mekaanisesti on sallittu.

– Vaihdekaavio on vapaa.

– Vaihteensiirtovivusto ja vaihdekeppi ja niiden sijainti

ovat vapaat.

– Vaihteistossa saa olla enintään 6 vaihdetta eteenpäin.

– Toimiva peruutusvaihde on pakollinen.

– Lisäluokitellut vaihteistot ovat sallittuja, mikäli

vaihteistoa ohjataan kuljettajan toimesta mekaanisesti.

- Vain vaihteiston, kytkinkopan ja käyttövivuston vaatimat välttämättömät korimuutokset ovat sallittuja

 

Turboautojen kuristin rallissa

- Rallin sarjatyöryhmä ehdotti polttoaineesta johtuvien eri kuristinkokojen harmonisoimista. Tekniikan lajiryhmä toteaa, että kuristimen osalta sääntömuutos on iso, sillä se ohjaa myös kilpailijoiden polttoaineen valintaa. TLR esittää, että sääntömuutosesitys käsitellään loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana ja esitellään hallitukselle kesäkuun kokoukseen sääntömuutokseksi vuodelle 2019.

 

Istuimen kiinnitys autoissa, joissa ei ole kardaanitunnelia

- Autoissa, joissa ei ole kardaanitunnelia, on hankalaa toteuttaa sääntöjen mukainen istuimien kiinnitys. Käytännössä ainoa mahdollinen tapa on ollut lattiakiinnitys. 2018 alusta sallitaan myös kiinnitysputken taivutus tai pystytuki auton keskilinjan puolelle ja kiinnitys tältä osin auton lattiaan. Tällöin kiinnitysputkien väliin on asennettava myös pitkittäinen tukiputki. Lajipäällikkö hoitaa asennuksesta rakennekuvan sääntökirjaan.

 

Lattiapolkimet FIN R 4WD

- FIN R 4WD luokkaan on jäänyt vanha sääntöteksti, mikä on velvoittanut säilyttämään poljinasetelman alkuperäisen toimintaperiaatteen. Tämä velvoite poistetaan säännöistä vuodesta 2018 alkaen, joten asetelman voi valita parhaiten sopivasta mallista.

 

Unlimited luokka rallisprintiin

Tekniikan lajiryhmälle esitettiin, että rallisprinttiin otettaisiin mukaan uusi Unlimited luokka. Tässä luokassa mm. drifting -autot voitaisiin hyväksyä muutoksitta rallisprintiin, kuristin olisi vapaa ja  kilpabensa sallittua. Tekniikan lajiryhmä toteaa, että esitys tulee liian myöhään tullakseen voimaan 2018. Tekniikan lajiryhmä pyytää rallisprintin lajiryhmältä lisätietoja uuden tekniikkaluokan tarpeellisuudesta ja suunnitelmaa siihen, millä tasolla ko. luokka tulevaisuudessa ajaisi. Vasta tämän jälkeen on mahdollista laatia sääntöjä kyseiselle uudelle luokalle.

Kilpabensan salliminen on ainoastaan hallituksen luvalla toteutettavissa.

 

Lisäksi muistutetaan rallisprintin lajisäännöt 2.4 Sääntökirjasta poikkeavat luokat kilpailussa:

”Jos kilpailussa halutaan ajaa luokkia, joita ei ole rallisprintin lajisäännöissä, tulee ko luokkien järjestämislupa hakea AKK:lta vähintään kaksi (2) kk ennen kilpailun suunniteltua ajankohtaa”

 

Pop-venttiilien tarkistus

- Rallin lajiryhmän esitti erillistä tarkastuspaikkaa ja -aikaa R5 rtyhmän pop-venttiilien tarkastukselle. Tekniikan lajiryhmän mielestä tämä ei poistaisi ongelmaa, vaan ainoastaan siirtäisi sen paikkaa. TLR uskoo että ongelma ratkeaa, kun katsastus aikataulutetaan ja ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön. 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy