Tekniikan lajiryhmän kokoustiedote 1-2021

8.1.2021

« Takaisin

Uusi tekniikan lajiryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 4.1.2021. Käsitellyistä asioista voidaan nostaa esiin erityisesti rallin arvokilpailuissa käytettävien 14” ja pienempien renkaiden sääntömuutos sekä FIA 8856-2000 standardin ajovarusteiden sääntöön tehty kansallinen lisäys.

TEKNIIKAN LAJIRYHMÄN KOKOUS 1/2021

KOKOUSMUISTIO                                       

 

Tekniikan lajiryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 4.1.2021 ja esillä oli seuraavat asiat:

- Keskusteltiin Endurance -työryhmän tekemistä sääntömuutosesityksistä. Todettiin, että 8.1. pidetään aloituspalaveri asiasta yhteistyössä rata-ja tekniikan lajiryhmien puheenjohtajien ja lajipäälliköiden kanssa.  

- Jatkettiin keskustelua kansallisesta luokituksesta. Todettiin, että on tarve keventää kansallisen luokituksen prosessia. 1.2.2021 pidetään asian tiimoilta aloituskokous, missä laaditaan aikataulu miten asiassa edetään.

- Keskusteltiin F-ryhmän sääntöuudistuksen etenemisestä. Suurena ongelmana nähtiin se, ettei useista pyynnöistä huolimatta harrastajilta juuri ole saatu mielipiteitä F-ryhmän kehityksen suunnasta. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen mennessä lajiryhmän jäsenet ottavat yhteyttä tuntemiinsa harrastajiin, jotka harrastavat eri tasoilla. Heiltä tiedustellaan mielipiteitä ja ajatuksia, miten edetä. Lisäksi laaditaan vielä yksinkertaistettu artikkeli AKK:n nettisivuille, missä pyydetään ottamaan yhteyttä lajiryhmän jäseniin F-ryhmän suuntaa koskevassa kysymyksessä. Jatkotoimenpiteet ja aikataulutus sääntöuudistukselle tehdään tämän jälkeen.

- Keskusteltiin 14” nastarenkaista rallin arvokilpailuissa. Todettiin, että yleisintä 14” käytössä ollutta nastaarengasta ei enää ole saatavana markkinoilla. Tämä saattaa tuoda ongelmia talvikauden osalta, sillä kaikkiin autoihin ei uuden säännön 15” rengas mahdu. Markkinoilla olevat pinnoitetut renkaat eivät mahdu säännön vaatimaan 600mm korkeusvaatimukseen. Tästä syystä tekniikan lajiryhmä esitti hallitukselle, että 14” tai pienemmän renkaan säännön vaatima maksimikorkeus muutetaan 625 millimetriin, jolla mahdollistetaan pinnattujen renkaiden käyttäminen. Hallitus hyväksyi sääntömuutosesityksen ja muutos astuu voimaan heti.

- FIA:n turvallisuusosasto on ilmoittanut, että vanhojen hologrammittomien 8856-2000 standardin ajopukujen käyttöikää rajoitetaan siten, että kansainvälisissä kilpailuissa hologrammitonta ajopukua saa käyttää enintään 31.12.2022 saakka. Nämä puvut on valmistettu 2013 tai sitä ennen. Alusasujen ja muiden hologrammittomien varusteiden kansainvälinen voimassaolo päättyy 31.12.2023. Kaikkien standardin 8856-2000 ajovarusteiden kansainvälinen voimassaolo  päättyy kansainvälisesti 31.12.2029.

Tekniikan lajiryhmä keskusteli tästä kansainvälisestä muutoksesta. Todettiin, että hologrammi on tehty väärennösten vaikeuttamiseksi, muuten ehjä ajoasu ei poikkea uudemmista saman standardin varusteista. Lajiryhmä ei ole halukas pakottamaan harrastajia hankkimaan uutta ajopukua vain siksi, että se voi olla väärennös. Lajiryhmä päätti kouluttaa katsastajia tuntemaan väärennökset paremmin ja esitti hallitukselle, että kaikkien standardin 8856-2000  mukaisten ajovarusteiden (ajopuku, alusasu, hansikkaat, kengät, kypärähuppu, sukat) kansallinen voimassaolo jatkuu ainakin 31.12.2029 saakka. Tämä koskee siis myös hologrammittomia standardin 8856-2000 ehjiä, kunnossa olevia ajovarusteita. Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Harrastajia muistutetaan, että tämä on kansallinen lisäys ja koskee vain kansallisia kilpailuita. 

- Keskusteltiin harrastajan esityksestä muuttaa V1600 luokan auton painon mittaustapaa siten, että paino mitattaisiin sekä ilman kuljettajia että kuljettajien kanssa kv-ryhmien tapaa. TLR:n mielestä tulee säilyttää nykyinen mittaustapa, sillä sen muuttaminen muuttaisi koko V1600 luokan painonmääritystapaa ja sitä kautta moottoritehoerojen tasoittamista minimipainoja säätämällä.

- Keskusteltiin ehdotuksesta täyttää F-ryhmän auton ovi palosuojatulla uretaanilla. Todettiin, ettei sääntö tällä hetkellä mahdollista uretaanin käyttöä. Lajiryhmä ei näe tarvetta sääntömuutokselle ilman kyseisen aineen osoitettua tehoa sivutörmäyksissä. Lajiryhmä huomauttaa, että palosuojattu uretaani ja oikea sivutörmäysvaahto eivät ole samaa ainetta.

- Keskusteltiin lasikuidun käyttämisestä F-ryhmän oviverhoilumateriaalina. F-ryhmän sääntö 3.4.2 kertoo, että oviverhoilu voidaan korvata vähintään 1mm paksulla alumiinilla, hiilikuidulla tai muulla palamattomalla materiaalilla. Koska sääntö tulkitsee hiilikuidun palamattomaksi materiaaliksi, voidaan myös lasikuitua käyttää, sillä lasikuidun paloherkkyys ei merkittävästi eroa hiilikuidusta. Lajiryhmä suosittelee käyttämään riittävän montaa kerrosta lasikuitua riittävän lujuuden saavuttamiseksi ja repeämien välttämiseksi sivutörmäystilanteissa.

- Keskusteltiin eri lajien arvokilpailuiden loppukatsastusaiheista. Päätettiin jatkaa hyväksi havaittua tapaa auttaa pääkatsastajia laatimalla koko vuoden loppukatsastusaiheet yhdellä kertaa ja antamalla pääkatsastajan sitten valita, mitä aiheita käytetään missäkin kilpailussa. Pääkatsastajalle jätettiin luonnollisesti myös mahdollisuus valita aiheita listan ulkopuoleltakin, mikäli siihen nähdään aihetta.

Kullekin lajiryhmän jäsenelle määritettiin ne lajit, joille hän toimii tekniikan yhdyshenkilönä. Kukin jäsen käy läpi omien lajiensa mahdolliset loppukatsastusaiheet ja listaa ne. Nämä listat käydään läpi seuraavassa kokouksessa ja päätetään aiheet, joista neuvotellaan pääkatsastajan kanssa.

 

Lisätietoja antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

 

terveisin Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy