AS lajiryhmän kokous 3-2016

25.5.2016

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUS  3 / 2016 24.5.2016

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 

HAKEMUKSET JA SAAPUNEET KIRJEET

Kaksi kirjettä saapunut koskien lajin sisääntulon helpottamista ja arvokilpailun ajankohtaa. Lajiryhmä käsitteli kirjeet. Aloittaminen on tällä hetkellä helpointa harjoitusajojen kautta ja tätä lajiryhmä suosittelee. Harjoitusajoissa lajin testaaminen on helppoa matalalla kynnyksellä ilman hankalaksi koettavaa byrokratiaa. Tulevana kesänä kokeillaan myös harjoitusajon järjestämistä kansallisen kilpailun yhteydessä.

Arvokilpailuiden ajankohdasta on neuvoteltu kilpailun järjestäjän kanssa. Esitettyä päivämäärää ei ole mahdollista enää muuttaa. Suomen autourheilussa on niin paljon kilpailuita vuodessa, ettei päällekkäisyyksiä valitettavasti ole mahdollista kokonaan välttää.

 

AUTOSUUNNISTUKSEN TULEVAISUUS

Timo Leppäkorpi on avannut keskustelupalstan autosuunnistus.net sivustolle. Keskustelua on käyty avoimessa hengessä. Varsinaista suurta muutostarvetta lajin perusluonteelle ei ole nähty tarvetta sivustolla eikä myöskään kilpailuja tekevän harrastajakunnan mielestä. Harjoituskilpailuissa kokeillaan tänä kesänä GPS:n ja muiden elektronisten apuvälineiden ( lähinnä karttaohjelmien ja compun) sallimista alemmissa luokissa. Kokemusta kerätään ja asiasta järjestetään myöhemmin myös kysely. Lajiryhmä harkitsee GPS laitteiden sallimista jo vuodelle 2017, mikäli tälle nähdään tarvetta.

 

KITIASIAT

Keskusteltiin KiTin käytöstä. Lajipäällikkö selvittää ja laatii selkeämmän KiTi ohjeen kilpailun järjestäjien käyttöön seuraavaan kokoukseen mennessä. Ohjeessa eritellään kilpailun järjestäjän ja toimiston tehtävät.

 

ARVOKILPAILUT 2016, MUUTOKSET

13.2 SM Armonlaakson Ajo peruttu sääolosuhteiden vuoksi.

20.2. Cup Ilvesajo peruttu sääolosuhteiden vuoksi.

Peruttujen kilpailuiden tilalle on lisätty SM Armonlaakson ajo 8.10.2016 järjestäjänä NASU ja Cup kilpailuna 26.8.2016 NEZ Tammelan Autohuolto-AS järjestäjänä FoSUA.

Lajiryhmä on hyväksynyt kyseiset päivämäärät sähköpostikokouksessaan 7.4.2016.

 

 

ARVOKILPAILUJEN NEUVOTTELUPÄIVÄ JA ARVOKILPAILUJÄRJESTÄJIEN MUISTIO

Neuvottelupäivä pidettiin 14.4.2016 Hämeenlinnassa. Lajiryhmä oli paikalla kokonaisuudessaan. Kutsuttuna tilaisuuteen oli kaikista arvokilpailuita 2016 järjestävistä seuroista päätoimitsijat, sekä maastovalvojat ja tuomariston puheenjohtajat. Kokonaismäärä 29 henkilöä.

Samana iltana järjestettiin osallistujille päätoimitsijakoulutus.

Ahveniston AU tarjosi tilat ja kahvit. Tilaisuudessa käytiin läpi arvokilpailujärjestäjien muistio 2016 ja sovittiin järjestäjien kanssa arvokilpailuihin liittyvistä käytännön asioista. Tilaisuudessa keskusteltiin myös lajin tulevaisuudesta rakentavassa hengessä. Kuultiin kilpailuiden tekijöiden ja erityisesti ratamestareiden mielipiteitä muutostarpeista ja tulevaisuuden toiveista. Yleinen mielipide ei kaivannut suuria muutoksia nykysääntöihin GPS -tekniikan mukaan ottamista lukuun ottamatta.

 

KOULUTUKSET

Maastovalvojien koulutus pidetään 12.11.2016 hotelli Waltikka Valkeakoski. Samassa tilaisuudessa pyritään järjestämään myös arvokilpailujen neuvottelupäivä 2017. Päätoimitsijakoulutus pidetty huhtikuussa. Lisää koulutuksia järjestetään alueellisesti tarpeen vaatiessa.

 

TIEDOTTAMINEN

Keskusteltiin moottoriurheilu.tv porttaalin paremmasta hyödyntämisestä. Lajiryhmä ja kilpailun järjestäjät kaipaavat parempaa ohjeistamista porttaalin käytöstä. Porttaalia pidetään hyvänä asiana, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt vajavaiseksi puutteellisen ohjeistuksen vuoksi. Epäselväksi on jäänyt, mitkä tulokset menee porttaaliin suoraan KiTistä ja mitkä vaativat erillisiä toimenpiteitä. Lajipäällikkö selvittää asiaa pääsihteerin kanssa ja laatii tarkemman ohjeistuksen järjestäjien ja kilpailijoiden käyttöön. Puheenjohtaja selvittää SM pistetaulukon siirtymistä moottoriurheilu.tv porttaaliin sekä tulosnäkymää, joka päivittyy, mutta ei ole tällä hetkellä lajin mukainen.

 

SÄÄNTÖASIAT VUOSI 2017

AKM 52§, Sääntömuutosesitys: Palataan takaisin 2015 sääntöön autosuunnistuksen NEZ –kilpailujen lisenssivaatimuksessa, missä AS-T rajoitteinen peruslisenssi riittää kilpailemiseen myös NEZ kilpailuissa ulkomailla. Perustelu: kansallinen lisenssi on tarkoitettu lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Autosuunnistuksessa tätä ei vaadita, vaan peruslisenssi riittää. Ei ole järkevää, että muutaman NEZ kilpailun ajaminen vaatii lisenssiluokan vaihdon. Tämä koskee kaikkia ”ei-FIA” –lajeja, joissa peruslisenssi on riittänyt.

 

AUTOSUUNNISTUKSEN SÄÄNNÖT 2017

Käytiin keskustelu esitetyistä sääntömuutoksista. Tehtiin alustava käsittely säännöille. Sinänsä suuria muutostarpeita ei ole ja osa korjaustarpeista on kieliopillisia korjauksia. Lajiryhmä tekee täsmälliset sääntömuutosesitykset elokuun kokoukseen, minkä jälkeen ne annetaan hallitukselle hyväksyttäviksi.

 

MUUT ASIAT

Esitetään hallitukselle, että mikäli talvikilpailu joudutaan perumaan sääolosuhteiden vuoksi ja järjestäjä tekee uuden kilpailun samalle vuodelle, uudesta kilpailusta ei peritä kilpailulupamaksua. Tähän liittyen lajiryhmä esittää myös että AAU:lta ei peritä kilpailulupamaksua 27.8.2016 järjestettävästä NEZ -kilpailusta.

 

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 10.8.2016 klo 10 Kellokukantie 7, Vantaa (sääntökokous)

 

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi, 050-347 5177

Design Mainostoimisto Ajaton Oy