Autosuunnistuksen lajiryhmän kokous 2-2016

20.1.2016

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUS 2 / 2016

Aika:           20.1.16 klo 11.00

Paikka:        AKK-Motorsport ry, Kellokukantie 7, Vantaa

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

TUOMARISTON PUHEENJOHTAJIEN JA MAASTOVALVOJIEN RAPORTIT

Sovittiin, että lajipäällikkö lähettää raportit jäsenille aina sitä mukaa kun niitä tulee. Käsiteltiin edellisessä kokouksessa olleet raportit.

HAKEMUKSET JA SAAPUNEET KIRJEET

Laihian Urheiluautoilijat järjestää harjoituskilpailun 29.1.2016. Merkitään KiTiin. AL-Kuopio järjestää harjoituskilpailun 2.4.2016. Merkitään KiTiin.

AUTOSUUNNISTUKSEN TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ

Keskusteltiin toimintamalleista. Todettiin että lajin harrastajat tavoitetaan parhaiten Autosuunnistus.net foorumilla. Timo pyytää moderaattoria perustamaan sivuille ”Autosuunnistuksen tulevaisuus” -otsikon, jota hallinnoi lajiryhmän puolesta Timo Leppäkorpi. Timo Leppäkorpi seuraa, kommentoi ja tuo ajatuksia lajiryhmän kokouksiin. Erillisen työryhmän tarpeellisuudesta päätetään myöhemmin.

Vuonna 2013 tehtyä harrastajakyselyä apuna käyttäen laaditaan harjoitusajoihin C- ja E-luokkalaisille harrastajakysely missä keskitytään uusiin ajatuksiin sekä asioihin, millä saataisiin harrastajat tulemaan mukaan myös kansallisiin kilpailuihin.

KITIASIAT

Anssi Kannas oli läsnä kokouksessa. Käytiin läpi käytännön asioita sekä ilmoitusrutiinit harjoituskilpailuiden osalta. Harjoituskilpailut kirjataan Kitiin ja ohjeistetaan järjestäjiä viemään KiTiin myös osallistujat. Tällä varmistetaan, että kaikki kilpailijat ovat varmuudella myös järjestäjän vastuuvakuutuksen piirissä.

KILPAILUKALENTERI JA MAASTOVALVOJAT

Kilpailukalenteri täydentyi Turengin SM kilpailulla SM Kievarin Kierros 21.5.2016. Alavuden UA:n Ritolan Sinne Tänne ajot ei pysty SM kilpailua tälle vuodelle järjestämään. SM kalenteriin jää siis kolme kilpailua ja Cup kalenterissa samoin kolme.

Maastovalvojat päätetään sähköpostitse lajiryhmän jäsenten kesken ennen koulutustilaisuutta.

ARVOKILPAILUJEN NEUVOTTELUPÄIVÄ JA ARVOKILPAILUJÄRJESTÄJIEN MUISTIO

Neuvottelupäivä järjestetään 12.3.Hämeenlinnassa. Lajiryhmä pohtii vielä muutostarpeita muistion sisältöön. Arvokilpailujärjestäjien muistiota käytetään pohjana järjestäjien välillä olevassa neuvottelussa. Kyltitysohje päivitetään ja jaetaan järjestäjille.

KOULUTUKSET

Keskusteltiin toimitsijakoulutuksesta sekä sen kriteeristöstä. Koulutustilaisuuden tulisi kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Koulutuksia pidetty myös 2015, joiden osallistujat vietävä Kitin koulutuskalenteriin. Toimitsijakoulutus tarvitsee kriteeristön, minkä perusteella toimitsijalisenssit voidaan myöntää. Asiasta keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa.

Päätoimitsijakoulutus pidetään arvokilpailujen neuvottelupäivän yhteydessä Hämeenlinnassa 12.3.2016.

Maastovalvojien koulutus pidetään 12.11.2016, paikka avoin. Päätetään toukokuun kokouksessa.

Ratamestarikoulutusta on tarpeen järjestää. Ratamestarikoulutuksessa tulee keskittyä myös aloittelevien luokkien erityisvaatimuksiin. Lajiryhmä avustaa mielellään alueellisissa ratamestarikoulutuksissa tarjoamalla koulutusmateriaalia ja mahdollisesti kouluttajiakin.

Kilpailijakoulutusta järjestetään edelleen harjoituskilpailuiden yhteydessä. Koulutuksen tarpeesta ja sisällöstä tiedustellaan myös nettifoorumilla. Koulutusmateriaalia pyritään lisäämään huomioiden nimenomaan aloittelevat harrastajat.

MUUT ASIAT

Lajipäällikkö antoi selvityksen rekisteröintiuudistuksen vaikutuksista autosuunnistuskilpailuiden katsastuksiin. ”Punakilpisten” autojen osalta toimitaan kuten ennenkin: Kilpa-auton kuntokatsastuslomake on esitettävä katsastuksessa ja se on voimassa vuoden katsastuspäivästä.

Normaaleissa rekisterikilvissä olevat autot katsastetaan normaalisti kerran vuodessa. 2016 automaattisesti saatava rekisteröintitodistuksen tekninen osa on esitettävä kilpailun katsastuksessa. Tästä teknisestä osasta tulee käydä ilmi auton erityisehdot sekä voimassaoleva tieliikennekatsastus. Vuodesta 2017 tätä teknistä osaa ei saa automaattisesti, vaan se on pyydettävä erikseen katsastustoimipaikalta, jolloin sen saa heti mukaan. Teknisen osan voi tilata myös Trafilta sähköisesti, sen toimitusaika tällöin on muutama arkipäivä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että paperinen tekninen osa aiheuttaisi kustannuksia.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 24.5.2016 (valmistava sääntökokous)

Lisätietoja antaa tarvittaessa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy