Mahdolliset muutokset F-Ryhmän tekniikkasääntöihin vaikuttavat myös luokkajakoon

10.5.2021

« Takaisin

AKK-Motorsport ry:n rallin lajiryhmä teki ensimmäisen kerran esityksen tekniikan lajiryhmälle vuonna 2019, jossa pyydettiin selvittämään mahdollista sääntömuutosta, jolla mahdollistettaisiin ns. ”vierasmoottorin” käyttö luokan kilpa-autoissa. Asian työstäminen keskeytyi, koska kaudelle 2021 ei tehty merkittäviä sääntömuutoksia, ja näin ollen asian valmistelu siirtyi kauden 2022 sääntöihin.

Tekniikan lajiryhmä on tehnyt asian kanssa paljon töitä, ja valmistellut sääntökokonaisuutta, jossa mahdollistettaisiin hieman vapaampi autojen rakentelu, sisältäen myös vierasmoottoreiden käytön, mutta samalla sääntökehityksessä on pyritty ehdottomasti pitämään huoli siitä, että nykyinen kilpailukalusto pysyy käytössä ja kilpailukykyisenä.

Asian ratkaisemiseksi tekniikan lajiryhmä on työstänyt talven ja kevään 2021 aikana sääntökokonaisuutta, jossa F-Ryhmän säännöt jaettaisiin nykymallista poiketen kahteen eri ryhmään, joiden työniminä on toistaiseksi käytetty ”F-Original” ja ”F-Pro” (ryhmien nimeämiset saattavat vielä muuttua, mikäli ne otetaan käyttöön). 

Näistä ensin mainittu on hyvin lähellä nykyistä F-ryhmän sääntöä, tietyillä muutoksilla ja rajoituksilla, mutta jälkimmäisenä mainittu ryhmä puolestaan vapauttaa sääntöjä niin, että autojen suorituskykyä pystytään kasvattamaan vapaammilla muutoksilla huomattavasti helpommin. 

Toki, samalla muutos tarkoittaisi sitä, että osa korkeamman suorituskyvyn nyky-autoista siirtyisi suoraan Pro-luokan puolelle.

Kahden eri tekniikkasäännöstön osalta on hyvä nostaa esille muutama tarkentava pointti:

 • Nykyinen FIN-R 2WD sääntö poistuu kokonaan, ja kyseiset auto siirtyvät sellaisenaan F-Original/F-Pro säännöstön alle, autosta riippuen
 • Autot, joiden kuutiotilavuus on yli 2550 cc siirtyvät automaattisesti F-Pro ryhmään
 • Samoin nykyiset F-ryhmän autot, joissa on esim. Seqventaalivaihteisto, siirtyvät F-Pro ryhmään
 • Luokituksiltaan vanhentuneet FIA R2-autot, jotka sisältyvät nykyiseen FIN-R 2WD ryhmään sisältyvät jatkossa Original F-ryhmään, mikäli autot ovat alkuperäisen tai kansallisen luokituksensa mukaisina

Tekniikan lajiryhmän aiheesta julkaisema viimeisin tiedot sääntöluonnoksineen löytyy täältä (linkki AKK:n sivuille)

Koska muutos kahteen eri ryhmäkokonaisuuteen eroaa nykykäytännöstä, jossa käytössä on vain yksi F-Ryhmän sääntökokonaisuus, on se asettanut haasteen Rallin Lajiryhmälle laatia kyseisten autojen luokkajakoa uusiksi. Luokkajaon työstämisessä tietyn ”selkärangan” muodostaa toki arvosarja F-Cup, joka rakentuu F-Ryhmän autojen ympärille, ja myös tässä tapauksessa tuota sarjaa on käytetty pohjana, kun luokkajakoa on työstetty.

Mikäli kaudesta 2022 eteenpäin päädytään käyttämään kahta erillistä F-Ryhmän sääntökokonaisuutta, on Rallin Lajiryhmä työstänyt esitystä luokkajaosta, joka voisi F-Cupissa olla seuraava:

ESITYS:

F-Cup Nuotti (ennakkotutustuminen sallittu)

 • 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2550 (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, enintään 1850 (F-Pro)
 • 2-vetoiset, yli 1850 (F-Pro)

F-Cup Yleinen

 • 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2550 (F-Original, A tai N)

F-Cup Pro (yleinen ja juniorit)

 • 2-vetoiset, enintään 1850 (F-Pro)
 • 2-vetoiset, yli 1850 (F-Pro)

F-Cup Seniorit

 • 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, yli 1850 cc (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, enintään 3050 (F-Pro)

F-Cup Juniorit

 • 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F-Original, A tai N)
 • 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2550 (F-Original, A tai N)

F-Rally Trophy

 • 2-vetoiset, enintään 1600 cc (V1600)
 • 2-vetoiset, enintään 1400 cc (F-Original, A tai N)

Sarjassa siis jaettaisiin edelleen vastaavat mestaruudet kuin aikaisemmin, lisättynä F-Cup Pro-mestaruudella, jossa Yleisen- ja Juniorilisenssiluokan kuljettajat ajavat mestaruudesta yhdessä.

Yksi merkittävä muutos nykyiseen on myös kuutiotilavuusrajan muuttuminen 1850 cc:een.

Korostettakoon vielä, että kyseessä on vasta esitys niin tekniikkasääntöjen kuin luokkajaon osalta, esitykseen voi siis vielä antaa palautetta varsinaisen päätöksenteon tueksi. Palautteen voi osoittaa rallin- tai tekniikan lajipäällikölle.

Lisätiedot:

Rallin Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Tekniikan Lajipäällikkö Iiro Palmi, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 050-3475177

Design Mainostoimisto Ajaton Oy