Rallin alustavat sääntömuutokset kaudelle 2019

9.8.2018

« Takaisin

Korjattu 9.8.2018 klo 15:30

AKK:n Rallin Lajiryhmä lähti kevään 2018 aikana työstämään rallin sääntöjen muutostarpeita kaudelle 2019, joista alustavat suunnitelmat esiteltiin AKK:n hallitukselle kesäkuun kokouksessa. Lopulliset säännöt valmistellaan syyskuussa, ja esitetään hallituksen hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen. Tässä kohtaa pyydetään huomioimaan, että jäljempänä esitettävät muutokset ovat vasta alustavia, ja lopulliset säännöt esitellään lokakuun lopussa, hallituksen lopullisen hyväksynnän jälkeen.

Lajiryhmä on seurannut tarkasti rallin kansallisen kilpailutoiminnan kehitystä viimeisten vuosien aikana, jonka selkeänä havaintona on ollut niin kilpailumäärien, kuin sitä kautta kilpailijoiden kokonaismäärien pieneneminen. Kauden 2018 rallin kansalliseen kilpailukalenteriin on merkitty yhteensä 32 rallia, joka osoittaa selkeää pudotusta viime vuosien n. 40 rallin kilpailukalentereista.

Rallin kalenteri koostuu neljästä arvosarjasta, ja niiden osakilpailuista sekä eri tyyppisistä kansallisen tason kilpailutapahtumista. Arvosarjojen osakilpailut (Ralli SM, Rallin Suomen Juniorimestaruus, F-Rallisarja sekä Historic Rally Trophy) ovat säilyttäneet asemansa vakaina kilpailijamäärissä mitattuna, mutta suurin pudotus on tapahtunut kansallisen tason kilpailutoiminnassa, jossa kilpailijoiden vähyys on aikaansaanut myös kilpailutarjonnan vähenemisen. 

Järjestäjien kasvaneet kulut aikaansaavat sen, että pienillä automäärillä kilpailujen järjestäminen ei ole taloudellisesti mahdollista, ilman että myös kilpailijoiden kulut kasvavat totutusta kohtuuttoman suuriksi.

Nämä seikat huomioiden Rallin Lajiryhmä lähti työstämään uusittua rallin sääntökokonaisuutta kaudelle 2019 ja siitä eteenpäin. Tavoitteena on pitää nykyinen sarjatason kilpailutoiminta käytännössä nykyisellä tasolla, mutta ennen kaikkea helpottaa kilpailujen toteutusta sekä kilpailemista kansallisella ”perustasolla”.

Nykyinen lähtötilanne

Suomessa rallin säännöt nojaavat vahvasti kansainvälisen autoliiton FIA:n sääntöihin, toki tietyt kansalliset poikkeavuudet huomioiden. Säännöt ovat osoittautuneet varsin toimiviksi, ja selkeä rinnastettavuus kansainvälisiin sääntöihin myös yksi lajimme ehdottomia vahvuuksista. Tämä ei kuitenkaan ole täysin tukenut nykyiset vaatimukset (niin yhteiskunnan asettamat vaatimukset, kuin itse autourheilu-yhteisön laatimat säännöt) huomioiden kilpailujen toteutusta sarjatasojen ulkopuolella, joka kuitenkin on profiloitunut tarpeiltaan selkeästi matalamman kynnyksen perustason harrastustoiminnaksi.

Lähtökohtana muutostarpeelle ja sääntökehitykselle lajiryhmä nosti esille seuraavat seikat:

 • Käytännössä nykyisen pienoisrallin kilpailutekniset vaatimukset vastaavat SM-tason kilpailutapahtuman toteutusta
 • Järjestäjien kiinteät kustannukset ovat nousseet osittain sääntöteknisistä syistä, osittain lajin ulkopuolisten vaatimusten takia
 • Kilpailutapahtuman toteutus koetaan yleisesti esim. henkilöresurssien suhteen raskaaksi
 • Kansallisen kilpailun toteutuksen taloudellinen kannattavuus ei ole koettu mielekkääksi
 • Kilpailijoiden kiinnostus nykymuotoiseen kilpailutoimintaan on hiipunut

Rallin kilpailutasot kaudesta 2019 eteenpäin

Edellisessä kappaleessa mainitut seikat huomioiden, lajiryhmä lähti kehittämään tulevaa sääntökokonaisuutta jakamalla rallin selkeästi neljään eri kategoriaan. Näin ollen tulevaisuudessa seurat ja harrastajat pääsevät selkeämmin valitsemaan sen tason, missä omien resurssiensa mukaan on mielekkäintä lajia harrastaa.

Lähtökohtaisesti rallit tullaan jakamaan jatkossa sisältöjensä mukaan seuraavasti:

Kategoria 1:   Kansallinen huipputaso

 • Ralli SM-osakilpailut
 • Kansainväliset kilpailut

Kategoria 2:   Kansallinen kilpailutaso

 • Rallin Suomen Juniorimestaruus-osakilpailut
 • F-Rallisarjan osakilpailut
 • Historic Rally Trophy-osakilpailut
 • NEAFP-kilpailut (mikäli toteutetaan erillisinä edellä mainituista sarjakilpailuista)

Kategoria 3:   Harrastetaso

 • Rallikilpailut 

Kategoria 4:   Harjoitustaso 

 • Harjoituskilpailut (vrt. Nykyinen rallin seurakilpailu)
 • Harjoitustapahtumat

Lähtökohtaisesti Kategoriat 1 ja 2 noudattavat hyvin pitkälti nykyisiä sääntölinjauksia koskien tapahtumien kilpailuteknistä toteutusta. Suurimmat muutokset tulevat koskemaan Kategoriaa 3 sekä 4.

Eri tasojen alustava suunniteltu sisältö ja alustavat sääntömuutokset

Edellä mainitut neljä kategoriaa tulevat poikkeamaan selkeästi toisistaan, kuitenkin huomioiden että kahden ensimmäisen tason kilpailut seuraavat melko tarkasti nykyistä sääntökokonaisuutta, tietyillä tarkennuksilla. 

Tässä tarkemmin esiteltynä alustava suunnitelma siitä, miten eri tason rallit rakentuvat tulevaisuudessa, ja miten niiden säännöt tulevat kehittymään nykyisestä:

Kategoria 1:   Kansallinen huipputaso

 • Pohjana kauden 2018 rallin säännöt
 • Toimitsijoiden lisenssivaatimukset nykyisen arvokilpailun vaatimusten mukaisesti (AKM Art. 79)
 • Erikoiskokeiden minimikilometrit 95 km
 • Erikoiskokeiden minimimäärä 5 kpl
 • AKK nimeää kilpailuihin Turvatarkkailijan, tuomariston puheenjohtajan, tuomarin sekä pääkatsastajan (+ avustaja)

Kategoria 2:   Kansallinen kilpailutaso

 • Pohjana kauden 2018 rallin säännöt
 • Toimitsijoiden lisenssivaatimukset nykyisen kansallisen kilpailun vaatimusten mukaisesti (AKM Art. 79)
 • Erikoiskokeiden minimikilometrit 70 km
 • AKK nimeää kilpailuun turvatarkkailijan, tuomariston puheenjohtajan sekä sarjakilpailuihin pääkatsastajan
 • Mikäli kilpailun reitti sallii, ja yhteistyössä turvatarkkailijan kanssa sovitaan, voidaan kilpailun turvallisuuspalvelut toteuttaa käyttämällä vain satelliitti EVA-yksiköitä

Kategoria 3:   Harrastetaso

 • Ei erottelua kansallisiin ralleihin, pienoisralleihin tai rallispecial-kilpailuihin
 • Kaikki kilpailutapahtumat toteutetaan nimikkeellä ”ralli”
 • Reitin kokonaispituus vapaa
 • Erikoiskokeiden määrä vapaa
 • Erikoiskokeiden kilometrimäärä vapaa
 • Ei tuomaristoa
 • Ei turvatarkkailijaa
 • AKK nimeää kilpailuun kilpailukonsultin 
 • Toimitsijoiden lisenssivaatimukset:
 • Kilpailunjohtaja 1-taso
 • Turvajohtaja 1-taso
 • Reittijohtaja 2-taso
 • Turvapäällikkö 2-taso
 • Kaikki muut toimitsijat 3-taso tai kilpailijalisenssi
 • Järjestäjän määrittämät etuautot, kuitenkin vähintään 2 etuautoa (turvapäällikkö, reittijohtaja, toisen kyydissä AKK:n kilpailukonsultti)
 • Mikäli kilpailun reitti sallii, ja yhteistyössä kilpailukonsultin kanssa sovitaan, voidaan kilpailun turvallisuuspalvelut toteuttaa käyttämällä vain satelliitti EVA-yksiköitä
 • Kilpailun viestijärjestelmä järjestäjän näin halutessa vain mobiili(data)verkkoa hyödyntäen
 • Tiekirja ei pakollinen, vain erikoiskokeiden osalta laadittava tiekirjakuvaus
 • Suunnistus kilpailussa voidaan toteuttaa tiekirjalla, kartalla, sähköisellä navigoinnilla, maasto-opasteilla tai näiden yhdistelmillä
 • Autoille turvallisuustarkastus ennen kilpailun lähtöä, jossa todetaan myös autojen tieliikennekelpoisuus 
 • Kilpailulukat järjestäjän määrittämällä tavalla
 • Erikoiskokeille saavuttaessa ei erillistä AT-asemaa, miehitys vain EK:n lähdössä ja maalissa
 • Siirtymille annetaan vain maksimi ajo-ajat
 • Lähdössä odotus-alue, josta kilpailijat siirtyvät vuorotellen kilpailun lähtöön
 • Siirtymällä mahdollisesti myöhästyminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, mutta tästä huolimatta kilpailija voi suorittaa kilpailun loppuun
 • Kilpailussa ei tarvise käyttää nykyisten sääntöjen mukaista aikakorttia, mutta sen käyttöä suositellaan
 • Kilpailuun osallistuvalla autokunnalla toisella on oltava vähintään kansallinen kilpailijalisenssi ja rallin junioritutkinto suoritettuna, toinen ohjaajista voi osallistua tutustumislisenssillä
 • Mikäli ennakkotutustuttava kilpailu/luokka, kilpailijoiden lisenssi- ja tutkintovaatimukset kauden 2018 sääntöjen mukaisesti
 • Autojen ja kuljettajien turvallisuusvarustesäännöt kauden 2018 mukaisesti

Kategoria 4:   Harjoitustaso 

 • Rallin harjoituskilpailu tarkoittaa käytännössä nykymuotoista rallin seurakilpailua
 • Käytössä yksi erikoiskoe, jota voidaan ajaa molempiin suuntiin
 • Harjoituskilpailussa ei vaadita paikalla olevaan ensivasteyksikköä, mikäli järjestäjä pystyy takaamaan riittävät turvallisuuspalvelut toteutettavaksi esim. paikallisen pelastuslaitoksen kanssa

Neljännen tason alla voidaan toteuttaa myös rallin luonteisia harjoitustapahtumia seuraavin määrityksin:

 • Järjestettävä kiinteissä rataolosuhteissa (+ muut vastaavat sijainnit), tai esim. lammen ja järven jäällä, radan nopeuksiin kiinnitettävä huomiota (huomioiden käytettävät autot)
 • Osallistutaan autokunnittain
 • Mukaan sallitaan siviiliautot ja mopoautot
 • Kuljettajilla oltava kypärät sekä ajokortti
 • Tapahtumassa oltava:
  • Ilmoittautuminen, henkilöllisyyksien tarkistus
  • Ohjaajakokous
  • Tapahtuman lähtö
  • Siirtymä-osuudet (nopeusrajoitusten mukaisesti, rikkeet johtavat tapahtumasta sulkemiseen)
  • erikoiskokeet (voidaan ottaa aikaa ja julkaista ajat)
  • Tapahtuman maali

Lajiryhmä korostaa, että tässä esitetyt mahdolliset sääntömuutokset ovat alustavia, ja saattavat vielä muuttua ennen lopullista julkaisua. Lajiryhmä käsittelee säännöt 14.9.2018 pidettävän kokouksen yhteydessä, jonka jälkeen laaditaan lopullinen esitys kauden 2019 rallin säännöistä. AKK:n hallitus käsittelee lopullisen esityksen lokakuun kokouksessaan.

Lisätiedot:

Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy