AKK:n hallituksen kokous 22.3.2018

26.3.2018

« Takaisin

AKK:n hallitus piti 22.3. kokouksen, joissa käsiteltiin mm. laji- ja työryhmien pöytäkirjoja sekä liiton tilinpäätös ja vuosikatsaus vuodelta 2017.

Lajiryhmien pöytäkirjat

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat pöytäkirjat: Crosskart 2/18, Historic 3/18, Koulutustyöryhmä 1 ja 2/18, Offroad 1/18, Olosuhdetyöryhmä 1/18, Pienoisautoilu 1/18, Rallicross 2/18, Rallisprint 1/18, Rata-ajo 1/18 ja Tekniikka 1/18. 

Pienoisautoilu

Hallitus hyväksyi M8, M8e sekä L-S5 -luokkien SM sarjasäännöt. Säännöt julkaistaan erikseen liiton www-sivuilla.

Rallisprint

Hallitus palautti rallisprintin seurakilpailusäännöt lajiryhmälle edelleen valmisteltaviksi.

Rata-ajo

Hallitus otti uudelleen käsittelyyn Gran Turismo (GT) luokan urheilusäännöt ja päätti palauttaa GT urheilusääntöjen kohdat 2.4.2  ja 2.5. Aikatasoitus lajiryhmän valmisteluun siten, että aikatasoitus tulee toteuttaa varikkopysähdyksen yhteydessä, jotta ensimmäinen maaliintulija on myös kilpailun voittaja. 

Hallitus päätti, että tulevaisuudessa rata-ajoluokalle SM arvon saaminen, kansainvälisiä sarjaluokkia lukuunottamatta, edellyttää ko. luokalta vähintään yhden kauden mittaista kilpailutoimintaa alemmalla (esim. Cup) tasolla. 

Hyväksyttiin lajiryhmän esitys nimittää M. Sinivuori lajiryhmän puheenjohtajaksi toimikauden loppuun. Lajiryhmää ei täydennetä.

Tekniikka

Hallitus hyväksyi lajiryhmän esittämät sääntömuutokset;

Muutos SS sääntöön 4.3. Voimansiirto: 4.3. Voimansiirto: Voimansiirto on vapaa. Vetosuhteen muutosta varten voidaan Korirakennetta voidaan muuttaa kuvan 279-1 mukaisesti.Takaistuimen alla olevan alueen korkeus saa olla kuvasta poiketen enintään 415mm. Vaihdelaatikon asentamiseksi saadaan kardaanitunnelia ja paloseinää muokata vaihdelaatikon vaatiman tilan verran. Luistonestojärjestelmien käyttö ei ole sallittua. - Voimaantulo 1.1.2019. Perusteena alun perin takavetoisen auton rakentamisen mahdollistaminen samoin perustein kuin etuvetoisenkin. 100mm lisäys sallitun muokkausalueen korkeuteen perustuu kokemukseen tarvittavasta tilasta muutoksia varten sekä yhtenäisyydestä rallicrossin Touringcar -säännön suhteen.

Muutetaan käsisammuttimien kansallista lisäystä seuraavasti: Kansallinen lisäys: Kansallisissa nopeus- ja rallikilpailuissa on vähimmäisvaatimuksena 13A 55B (AB II E) -luokkaan kuuluva sammutin, jonka sammutinaineen määrä on vähintään 2kg. 4(5) Kaikkien käsisammuttimien tarkastusväli on 1 vuosi ja tarkastus tulee ilmetä sammuttimen tarkastuslipukkeesta. Sammuttimen valmistuspäivämäärä kelpaa ensimmäiseksi tarkastuspäivämääräksi, joka on voimassa enintään 1 vuoden. Edellisistä poiketen käsisammuttimet, joiden sammutusaine ei ole jauhe, vaan muu Art. 252.7.3.3 mainittu sammutusaine, tarkastusväli on enintään kaksi (2) vuotta.
- Voimaantulo 1.1.2019. Perusteena yhteneväisyys FIA:n kansainväliseen sääntöön. Kansallinen lisäys tarvitaan siksi, koska jauhesammuttimia koskee Tukesin kansalliset määräykset.

Muutetaan V1600 -luokan säännöt seuraavasti: 12.0 Turvakehikko ja turvavarusteet Turvakehikon minimivaatimus: Liite J:n mukainen turvakehikko, jossa on vähintään 2kpl oviputkia auton molemmilla puolilla, kattoristikko (tai V) ja ristikkäiset diagonaalituet (tai V)kaksi diagonaalitukea sääntökirjan kuvan 253-7 mukaisesti. Jos autoon luokitellussa tai sertifioidussa kehikossa ei ole kaikkia tarvittavia lisäputkia, tulee tästä tehdä erillinen maininta auton passiin. Autoissa, joiden ensimmäinen passi on myönnetty 1.1.2016 jälkeen, tulee turvakehikon olla passitushetkellä voimassa olevan Liite J art. 253.8 mukainen. Turvakehikon säännönmukaisuutta tarkastellaan näissä autoissa siten, että auton ensimmäisen passin myöntämishetki luetaan auton luokituspäivämääräksi.
- Voimaantulo 1.1.2019. Perusteena olemassa olevan sääntötekstin selventäminen.

Tilinpäätös ja vuosikatsaus 2017

Hallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan liiton tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen esitettäviksi liittovaltuuston kevätkokoukselle hyväksyttäviksi. 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 20.4.2018. Esitykset hallitukselle tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lajiasiat tulee toimittaa ao. lajiryhmälle.

Läsnä kokouksessa: Juhani Pakari (pj.), Aulis Ahonen, Riku Bitter, Lasse Koski, Esko Mäkinen, Markku Pietilä ja Nina Suvanto. Erikseen kutsuttuna Sakari Klemola.

Läsnä toimistosta: Tatu Lehmuskallio (toimitusjohtaja), Anssi Kannas (pääsihteeri) ja Markus Häkkinen (talous- ja hallintojohtaja). Lajipäälliköt Frank, Ketonen ja Palmi osallistuivat kokoukseen vastuulajiensa esittelijöinä.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy