Autosuunnistuksen lajiryhmän kokous 7.1.

15.1.2015

« Takaisin

Paikalla olivat Pasi Winberg (pj.), Marko Hakola, Hannu Koivusaari, Jari Kulmala ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa käsiteltiin:

LAJIRYHMÄN ESITTELY

Jokainen lajiryhmän jäsen esitteli itsensä ja oman harrastajataustansa:

Esiteltiin lajiryhmä ja käytiin läpi asioita, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka lajiryhmäläiset kokevat mielekkääksi lajin harrastamisessa:
- Kilpailujen tekeminen kiinnostaa enemmän, kilpaileminen vie tässä kohtaa liikaa aikaa
- Haastavuus ja lajin vaikeus, eli lajia ei voi koskaan oppia tarpeeksi hyvin
- Laji on kustannustehokas, eli sopii vielä "normaalin palkansaajan lompakolle"
- Pitkäaikainen harrastus, jonka viehätys on siinä että pääsee "henkisesti nollaamaan", koska laji vaatii niin paljon keskittymistä
- Lajin harrastaminen on hauskaa!

Keskusteltiin lajin tulevaisuudesta vuodelle "2020":
- Todettiin että lajin tilanne on heikko, ja ennen kaikkea kaivataan enemmän kilpailuja ja kilpailijoita
- Kynnys kilpailujen tekemiseen on liian korkea, koska pelätään liikaa arvostelua lajin sisältä

Miten lajia voidaan kehittää:
- Lajin tiedottaminen on tällä hetkellä todella huonoa, eli tiedottamista ja esilläoloa pitää parantaa!
- Ongelmana on se, että edes kisojen perusasiat eivät ole tiedossa kilpailijoille -> Kisoihin valmistautuminen mahdotonta
- Kilpailujen järjestämisessä perusasiat hakusessa, eli ei tiedetä koska ajetaan, miten ajetaan ja milloin kisa alkaa jne.
- Kilpailujen hakeminen, ym. aikataulutus selkeästi sääntöihin, jotta kilpailut tiedetään hyvissä ajoin

LAJIRYHMÄN TOIMINTATAVAT

Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Keskusteltiin viestintään liittyvistä asioista, ja todettiin että lajiryhmän jäsenet eivät keskustele tai arvostele esim. kilpailuista, kilpailijoista tms. julkisilla foorumeilla. Lisäksi todettiin että keskeneräisistä asioista ei puhuta julkisesti.
Päätöksenteko
Lajiryhmän päätös: Pyritään siihen, että lajiryhmä tekee päätökset ryhmänä, jotka julkaistaan liiton ohjeistuksen ja käytäntöjen mukaisesti. Mahdollisissa erimielisyystilanteissa asia kirjataan aina myös pöytäkirjaan.

Tehtäväjako ja vastuualueet
Keskusteltiin vastuualueista lajiryhmän sisällä:
Yleisesti todettiin että kaikkiin lajiryhmäläisiin ja lajipäällikköön voi ja pitää ottaa yhteyttä kaikissa lajia koskevissa asioissa. Lajiryhmä välittää tiedon keskenään niin, että tieto kulkee ryhmän sisällä mahdollisimman tehokkaasti.

AUTOSUUNNISTUKSEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS

Todettiin että tutustumislisenssin hinta on noussut 25 euroon. Hintaa pidettiin korkana, ja samassa yhteydessä keskusteltiin mahdollisesta Autosuunnistuksen omasta lajikohtaisesti räätälöidystä kausilisenssistä (vrt. Pienoisautoilu).
Keskusteltiin myös lajikohtaisista toimitsijakoulutuksista, ja keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä koulutuksiin myös osia, jossa esitellään lajia. Ensisijaisesti toki laji-esittelyä kaivattaisiin kilpailijoille.

Keskusteltiin myös siitä, että ratamestarien koulutus on tässä kohtaa tärkein yksittäinen kohderyhmä. Tässä kohtaa on tiedossa talvi/kevätkaudelle kaksi päätoimitsijakoulutusta, yksi Pohjanmaalla ja toinen Oulu/Kemi-seudulla, keskittyen myös NEZ-kilpailun asioihin.

Keskusteltiin myös nousupisteistä. Todettiin että nousupistesääntö tarkennettiin vuosi sitten harrastajakyselyn perusteella, eikä välttämättä tässä kohtaa vaadi tarkennusta. Korkeintaan nousupisterajoja voidaan tarkentaa. Asiaan palataan kevään aikana.

Harjoituskilpailujen osalta keskusteltiin siitä, miten tapahtumiin osallistuvat kilpailijat saataisiin "järjestelmän piiriin", eli tiedettäisiin lajista kiinnostuneiden määrää selville tehokkaammin. Lisäksi keskusteltiin että kansallisten (ja arvokilpailujen) yhteydessä ajettaisiin myös harjoituskilpailu.

Keskusteltiin katsastuksen tarpeesta AS-kilpailuista. Todettiin että pidetään toistaiseksi kilpailuissa mukana katsastus. Asiaa mietitään tulevaisuudessa lisää, perustuen katsastuksen oikeaan tarpeellisuuteen autosuunnistuksessa.

Lisäksi todettiin, että kaudella 2016 Cup-kilpailut ajettaisiin omina kilpailuinaan, ei SM-osakilpailujen yhteydessä.

MUUT ASIAT

Kilpailukutsu
Mietittiin että kilpailukutsulle rakennetaan uusiksi pohja, joka toimisi myös osittain "kilpailun sääntönä". Näin ollen kutsussa olisi esim. alkamisajat yms.

Lajipäällikkö rakentaa pohjan kutsulle, jonka lajiryhmä katsoo läpi ja kommentoi.

Raportointi kilpailuista
Lajipäällikkö toimittaa kilpailujen raportit aina välittömästi lajiryhmälle raportit saatuaan

Lajiesittelyvideo
Lajipäällikkö kysyy AKK Sports Oy:n TV-tuotannolta mahdollisuutta esittelyvideon tekemiselle. Selvitetään myös toteutukselle "käsikirjoitus", jotta video olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen

Maastovalvojalista
Lajiryhmän päätös: Todettiin että listaa tullaan supistamaan. Nykyisellä listalla oleville toteutetaan kysely, jossa kysytään henkilön kiinnostus tehtävään ja sen myötä valitaan maastovalvojat kahdeksi tulevaksi kaudeksi (2016-2017).

NEZ-yhdyshenkilö(t)
Lajiryhmän päätös: Nimetään yhteyshenkilöiksi Juha Heikkilä ja Rolf Felin.

KAUDEN 2015 KOKOUSAIKATAULU

21.5. Tampereella
syyskuu (päivämäärä ilm. myöhemmin)
marraskuu (päivämäärä ilm. myöhemmin)

Lisätietoja ja palaute: lajipäällikkö Henrik Frank, 040 534 9977, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy