Autosuunnistuksen lajiryhmän kokous 21.5.

1.6.2015

« Takaisin

Autosuunnistuksen lajiryhmän kokous 21.5.

Paikalla olivat Pasi Winberg (pj.), Marko Hakola, Hannu Koivusaari, Jari Kulmala, Vihtori Syynimaa ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa käsiteltiin:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Todettiin sähköpostilla käsitellyt asiat:
NEZ-kilpailujen päätoimihenkilöiden nimeäminen:
Lajiryhmän päätös: Nimettiin seuraavat henkilöt:
Tanskan kilpailuiden tuomari: Rolf Felin
Suomi, Kemin NEZ-osakilpailun maastovalvoja: Jyri Kaisla

LAJIRYHMÄN TILANNEKATSAUS

Todettiin lajiryhmän jäsenmäärän kasvaneen yhdellä jäsenellä. Puheenjohtajan aloitteesta esitettiin AKK:n hallitukselle jäsenmäärän lisäämistä yhdellä henkilöllä, jonka hallitus hyväksyi.

Tämän tiimoilta käytiin keskustelu, miksi asiat "hiersivät" lajiryhmätyöskentelyn alkua ja toiminta ei lähtenyt toimivasti käytiin. Keskustelun aikana jokainen jäsen sai sanoa näkemyksensä / perusteet tilanteeseen ja nyt tilanne näyttäisi huomattavasti valoisammalta. Keskustelussa todettiin, että lajiryhmän suurimpia haasteita ovat uusien järjestäjien ja kilpailijoiden saaminen mukaan toimintaan sekä huolehtia arvosarjojen tilanteesta.

Lajiryhmän vastuualueet
- Koulutus Marko Hakola
- Säännöt Jari Kulmala
- Arvokilpailut Hannu Koivusaari
- E-luokka ja lajin tulevaisuus Pasi Winberg, Vihtori Syynimaa

SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin talven kilpailujen seurantaraportit.

KILPAILUKALENTERI

Kilpailukalenteri 2016
Todettiin huhtikuun loppuun mennessä anotut kalenterikilpailut (5 kpl).
Hyväksyttiin kaikki toistaiseksi hakeneet kalenterihakemukset. Lajipäällikkö toteuttaa tiedotteen, jossa pyydetään seuroja aktivoitumaan autosuunnistuksen kalenterihakemuksien kanssa, jotta kauden 2016 kalenteri saadaan kasaan mahdollisimman pian.

Arvokilpailut 2016
Myönnettiin arvokilpailut seuraavasti niitä määräajassa anoneille seuroilla:
13.2. Armonlaakson Ajo, Naantalin Seudun UA
3.9. Aprilli-ST, Valkeakosken-Toijalan Seudun UA

Tämän lisäksi etsitään kolme arvokilpailujärjestäjää (1 x talvi/2 x kesä).

Cup-kilpailujen (3 kpl) osalta tilanne katsotaan hakemusten perusteella, eli saadaanko tarpeeksi hakemuksia. Jos hakemuksia saadaan tarpeeksi, voidaan Cup-kilpailut ajaa erillisinä kilpailuissa, mutta jos hakemusmäärä jää pieneksi, voidaan Cup-kilpailut ajaa SM-osakilpailujen yhteydessä.

SÄÄNTÖASIAT

Todettiin että harrastajienmahdolliset esitykset sääntömuutoksista toivotaan lajiryhmän jäsen Kulmalalle kesäkuun loppuun mennessä. Käsitellään sääntömuutokset heinäkuun puoliväliin mennessä sähköpostikokouksella ja esitetään hallitukselle elokuun kokouksessa.

Katsastus AS-kilpailuissa
Keskusteltiin katsastuksen tarpeellisuudesta AS-kilpailuissa. Todettiin, että katsastus nykymuodossaan voidaan mahdollisesti poistaa, ja siirtyä käytäntöön, jossa kilpailija allekirjoituksella sitoutuu siihen, että käytettävä kilpa-auto on rekisterissä, tieliikennekelpoinen, vakuutettu sekä sääntöjen mukainen.

Kilpailuissa (järjestäjän näin halutessa) voidaan autojen valvonta toteuttaa myös katsastuksilla kesken kilpailun ja todeta em. sääntöjen vaatimat asiat.

MUUT ASIAT

Koulutusten julkaisu ja tiedottaminen
Todettiin että toistaiseksi on toimittu niin, että ilmoittautumiset jne. menee järjestävälle seuralle, joka on hoitanut myös tilavuokrat yms.

Päätoimitsijakouluttajia ovat ainakin seuraavat:
Jari Kulmala
Erkki Laakso
Marko Hakola
Esa Similä
Ari Uotila
Seppo Vainikainen

Harjoituskilpailut
Keskusteltiin Harjoituskilpailuissa kylttien sijoittelusta E- ja C luokan osalta:
Lajiryhmän päätös: Päätettiin, että harjoituskilpailussa, joissa on E-luokkalaisia pitää kylttien olla selkeästi näkyvissä ajettavalla reitillä ja näin "kannustaa" heitä lajissa eteenpäin, "löytäen" harjoituskilpailuissa kyltit.

Lisäksi suositellaan, että harjoituskilpailuissa käytetään mahdollisuuksien mukaan "valvojaa"/"kouluttajaa", joka valvoo ratamestarin työtä.

Lisätietoja ja palaute: lajipäällikkö Henrik Frank, 040 534 9977, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy