Tekniikan lajiryhmän kokous 4-2020 kokousmuistio

18.11.2020

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmä piti kokouksen 9.10.2020 Teams -kokouksena. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

TEKNIIKAN LAJIRYHMÄ 4/2020                                       
KOKOUSMUISTIO

 

- Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi saapuneet pääkatsastajaraportit 11 kilpailusta.

- valmisteltiin kaudelle 2022 seuraavia asioita:

                 - Endurancen säännöt. Esitetään yhteispalaveria rata-ajon lajiryhmän kanssa.

                 - Kansallisen luokituksen ja luokitusvaatimusten keventäminen

                 - Ryhmä F teknisen säännöstön kokonaisuudistus                

- Käsiteltiin sääntöuudistuksia 2021 kaudelle. Näitä käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

- Käsiteltiin rata-ajon Turbo 1600 säännöstöä. Mikäli jollain olisi kyseinen auto, sillä voi osallistua Gran Turismo -luokassa. Esitettiin hallitukselle kyseisen säännön poistamista säännöistä.             

- Keskusteltiin ASN kehikkoluokituksista autoissa, joiden katsastuskortti on myönnetty 2019 tai sen jälkeen. Lähinnä ulkomailta tuoduissa autoissa saattaa olla kehikoita, jotka eivät täytä kansallista lisäystä kehikon osalta, kun siihen hankitaan suomalainen uusi katsastuskortti. TLR päätti, että mikäli luokiteltu kehikko ei täytä katsastuskortin myöntämispäivämäärän vaatimuksia, tekniikan lajiryhmä voi anomuksesta myöntää perustellusti kehikolle erivapauden.

- Keskusteltiin saapuneista kirjeistä koskien V1600 luokan ongelmia rallissa. Todettiin, että autojen minimipainojen valvontaa on jo tehostettu useammissa kilpailuissa. Teknisen valvonnan tarkentamiseen tarvittaisiin uuden mallinen passi arvosarjoissa ajaville autoille. Keskustellaan asiasta yhdessä rallin lajiryhmän kanssa.

- Käsiteltiin saapuneet nastarenkaiden luokituspyynnöt. Merkittiin tiedoksi ja julkaistaan uusi lista AKK:n sivuilla.

- Käsiteltiin rallin lajiryhmän esitys HRT -sarjan turvavarusteiden vaatimusten keventämisestä. TLR ei puoltanut esitystä. Myöhemmin hallitus on käsitellyt asiaa ja päätynyt rallin lajiryhmän esityksen kannalle.

Keskusteltiin onnettomuuksien selvittelyryhmien toiminnasta. Keskustelussa todettiin, ettei OSR ja sen tiedotus usein toimi riittävän hyvin tekniikan kannalta. Auton tutkiminen on tärkeää, jotta onnettomuuksista voitaisin oppia. TLR esitti hallitukselle, että onnettomuuksien selvittelyryhmään kuuluisi vakiojäseninä puheenjohtajan ja turvallisuuspäällikön lisäksi myös pääkatsastaja (katsastuspäällikkö), lääkäri, tiedottaja ja ralleissa myös turvatarkkailija. Ryhmän toimintakyvyn varmistamiseksi ryhmän tulisi pitää kokous esim. ensimmäisen tuomariston kokouksen jälkeen, missä käytäisiin AKK:n määrittämän esityslistan mukaiset asiat.

- Keskusteltiin loppuvuoden tekniikan koulutuksista. Koronatilanteen vuoksi tekniikan lajipäivää eikä kuntokatsastajien koulutuksia voi pitää fyysisinä koulutustilaisuuksina. Koulutuksen luonteen vuoksi kuitenkin lajiryhmä pitää fyysistä koulutusmuotoa tärkeänä. Esitettiin hallitukselle ja hallitus hyväksyi, että kuntokatsastajien oikeuksia jatketaan vuodella.

Mikäli tekniikan päätoimitsijalisenssin haltijalla lisenssi vanhenee vuodenvaihteessa ja tämän vuoden lajipäivää tarvittaisiin lisenssiluokan säilyttämiseksi, hakijaa pyydetään olemaan yhteydessä lajipäällikköön.

 

Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy