Tekniikan lajiryhmän kokoustiedote 1-2020

20.1.2020

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmän kokous 1/2020                     

 

Tekniikan lajiryhmä piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 11.1.2020 Lahdessa. Esillä oli mm. seuraavat asiat:

- Hallitus on nimennyt lajiryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Janne Leväsen edellisen puheenjohtajan Ari Saxbergin erottua omasta pyynnöstään.

- Tekniikan lajiryhmää oli lähestytty kahden harrastajan toimesta liittyen eri kansallisten nelivetoryhmien yhdistämistä rallin SM2 luokkaan. Lajiryhmä keskusteli ryhmien yhdistämisestä tekniseltä kannalta. Lajiryhmän mielestä mahdollisen yhdistelmäryhmän tulisi suorituskyvyltään ja kustannusrakenteeltaan olla mahdollisimman lähellä nykyistä SM2 luokan tasoa. Tänä vuonna jo espanjalaiset N5 ryhmän autot sallitaan ajamaan SM-kilpailuissa SM-luokkien ulkopuolella, jotta saadaan kokemuksia näiden autojen suoritustasosta. Tämä ryhmä on yksi lisäys, joka on ehdolla SM2 luokkaan.

 Teoriassa on mahdollista säätää eri viritysasteen autot samalle tasolle, mutta käytännössä se saattaa olla vaikeaa tehdä luotettavasti ja tasapuolisesti. Autoissa on eroja moottorin lisäksi myös esimerkiksi alustarakenteissa, voimansiirroissa ja painoissa. Näiden yhdistelmien säätäminen samaan tasoon on erittäin haastavaa. Hyvää tässä olisi se, että se mahdollisesti toisi talleista mukaan vanhoja autoja, mutta mikäli säännössä epäonnistutaan, se saattaa poistaa loputkin autot luokasta. Jos rallin lajiryhmä katsoo tarpeelliseksi muuttaa SM2 ryhmän rakennetta, TLR ehdottaa kilpailijakyselyn järjestämistä tahoille, jotka ovat kiinnostuneita SM 2 sarjan ajamisesta.

- Lajiryhmälle oli esitetty R-Lite ryhmän alkuperäisten tukivarsien ja apurunkojen korvaamista putkirakenteisilla rakenteilla. Tekniikan lajiryhmä ei vastusta tätä edellytyksellä, että mitat ja jousitusgeometria säilyy ennallaan ja että ryhmä ajaa omassa luokassaan. Mikäli ryhmä joskus ajaa arvokilpailuluokissa, asia on haastavampaa, mikäli autojen suorituskykyeroja tulisi luokassa tasata. Lajiryhmä hankkii asiasta lisätietoja ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

- Kaudella 2019 käytiin julkisuudessa paljonkin keskusteluita F-ryhmän sääntöjen muokkaamisesta vapaampaan suuntaan. Tekniikan lajiryhmä ei kajoaisi voimakkaasti nykyisiin F-ryhmän sääntöihin, mutta sallisi nykyisen F-ryhmän säännön alle mukaan myös nykyiset FIN R 2WD autot. Tämän F-ryhmän rinnalle TLR muodostaisi oman vapaamman ryhmän.

Tekniikan lajiryhmä julkaisi marraskuun puolivälissä luonnoksen siitä, miltä säännöt keskustelua herättäneessä ”vapaammassa F-ryhmässä” voisivat näyttää. Samassa yhteydessä pyydettiin kyseisestä ryhmästä kiinnostuneilta harrastajilta kommentteja. Palautteita tuli reilun kuukauden aikana ainoastaan 21, jotka tulivat 17 eri harrastajalta. Lajiryhmä pitää tätä määrää yllättävän pienenä asiasta käydyn ennakkokeskustelun määrään verrattuna. Tällä hetkellä on muodostunut kuva, ettei tämä ryhmä kiinnostaisi uusia harrastajia vaan lähinnä nykyisiä kilpailijoita. Tekniikan lajiryhmä kaipaa lisää palautetta ja päätti jatkaa vastausaikaa sunnuntaihin, helmikuun 9. päivään saakka (sähköpostiin iiro.palmi@autourheilu.fi.) TLR toivoo palautetta siitä, mitä harrastajat haluaisivat tähän uuteen ryhmään. Toisaaltaan haluttaisi palautetta myös siitä, olisiko tarvetta kustannuksiltaan ja suorituskyvyltään rajoitutemmalle ryhmälle, joka sijoittuisi V1600 ryhmän ja F-ryhmän väliin. Kaikki toistaiseksi tulleet kommentit julkaistaa erillisellä tiedotteella AKK:n sivuilla.

- Tekniikan lajiryhmää on lähestytty ehdotuksella, että sivutörmäyssuojat saisi poistaa R-Lite autoissa ja korvata se turvavaahdolla. Lajiryhmä näkee, että sivutörmäyssuojaputkista on ollut hyötyä onnettomuustapauksissa. Kyseisen osan rooli myös siviiliautojen törmäystesteissä on merkittävä. Tämä putki ei myöskään estä turvavaahdon käyttöä lisänä, vaan sitä myös suositellaan. Lajipäällikkö selvittää FIA:sta syytä siihen, miksi joissain ryhmissä sivutörmäyssuojaputket saa korvata turvavaahdolla. Lajiryhmä palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.

- V1600 säännöt kertoo, että mikäli V1600 sääntö ei asiasta erikseen mainitse, niin artiklat 251-253 ovat voimassa. Tämä on aiheuttanut epäselvyyksiä tietyissä kohdissa, joiden tulee säilyä alkuperäisinä, mutta joiden kohdalla on ristiriitaa V1600 säännön ja art 251-253 välillä.

Lajipäällikkö käy artiklat 251-253 läpi ajatuksella, että V1600 sääntöön korjataan epäselvät kohdat uudestaan. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

- Etanolimuutossarjoja myyvä taho on ollut yhteydessä AKK:hon ajatuksena etanolipolttoaineen käytön lisääminen kansallisessa autourheilussa. Erityisesti on mainittu V1600 ryhmä. Tekniikan lajiryhmä suhtautuu kriittisesti V1600 ryhmän polttoaineen vaihtamiseen. Tähän on perusteena autojen vaatimat tekniset muutokset. V1600 ryhmässä kaikki alkuperäisestä poikkeavat tekniset muutokset sotivat luokan periaatetta ja strategiaa vastaan. Lisäksi vanhan autokaluston soveltuvuus etanolikäyttöön ei ole varmaa.

- R5 autoissa käyetty popoff venttiili nro FIA-R5-PopOff-005 venttiilin kansainvälinen voimassaolo päättyi 31.12.2019. Tekniikan lajiryhmä päätti myöntää kansallisen erivapauden käyttää tätä FIA teknisen listan nro 43 mukaista venttiiliä kansallisesti 31.12.2020 saakka.

- TLR valitsi lajiryhmän yhdyshenkilöt eri arvosarjoihin lajeittain:

Ralli SM, Ralli RSJM, drifting: Kari Erola

Historic Rally Trophy, Ralli F-sarja: Janne Levänen

Rata SM, Jäärata SM, Endurance: Markku Suvanto

JM, Rallisprint SM, Japan Motors Cup: Timo Brilli (rallisprintin osalta konsultoiden muuta lajiryhmää)

Rallicross, Crosskart: Iiro Palmi

Yhdyshenkilö on yhteydessä lajinsa pääkatsastajaan ja sopii ensi tilassa tapaamisen, missä käsitellään kyseisen sarjan katsastustoiminnot. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi tehdyt päätökset lajeittain.

- R1, R2 ja R3 ryhmän autoissa uuden standardin 8865-2015 mukaiset sammutusjärjestelmät tulivat kansainvälisesti pakollisiksi 2020 vuoden alusta.

Tekniikan lajiryhmä päätti myöntää vanhan standardin (1999) mukaiselle sammutusjärjestelmälle kansallisen jatkoajan 2020 vuoden loppuun.

Tekniikan lajiryhmän seuraavat kokoukset pidetään 6.3, 8.-9.5, 21.-22.8, ja 20.11.2020. Esitykset tekniikan lajiryhmälle tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta osoitteella iiro.palmi@autourheilu.fi

Lisätietoja antaa Tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy