Tekniikkalajiryhmän kokous 26.5.

1.6.2015

« Takaisin

Tekniikkalajiryhmän kokous 26.5.

Paikalla: Olli Toivonen (pj.), Ari Saxberg, Kari Erola, Timo Brilli ja Janne Levänen (sihteeri). Markku Suvanto osallistui puhelimitse osaan kokouksesta.

Kokouksessa käsiteltiin mm.

Pääkatsastajien raportit

- Alkuvuoden raportit

Pääkatsastajien esitykset AKK:lle/lajiryhmälle:
- Kiti-tiedot/listat ilmoittautumisista helpommin katsastuspäälliköiden saataville
- Ilmoittautumisten oikeellisuus auton tietojen osalta heikolla tasolla, olisiko tarpeen tiukentaa säännöillä tai sanktioilla

Sääntöasiat ja sääntömuutokset 2016

Käytiin läpi esillä olleet sääntömuutokset kaudelle 2016 (katso muutokset tästä liitteestä).

Esitys hallitukselle:
Esitetään liitteessä olevat sääntömuutokset kaudelle 2016 hyväksyttäväksi.

Rallisprint

Tekniikka-lajiryhmän ja rallisprint-lajiryhmän yhteisessä kokouksessa 26.5.2015 käsiteltiin rallisprintin tekniikkasääntöjen nykytilaa ja mahdollisia tulevaisuuden tekniikkasääntöjen muutoksia.

Kokouksessa mietittiin keinoja kaluston uudistamiseksi ja mietittiin mm. painotaulukoiden ja muiden kuin SS-ryhmän autojen mukaantulon vaikutuksista kalustoon ja lajin kehitykseen.

Kokouksessa ei tehty minkäänlaisia päätöksiä asioiden osalta, tilannetta seurataan ja tämän kevään aikana tehtyjen punnituksien tuloksia analysoidaan tarkasti tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tekniikkalajiryhmän toimintaedellytykset

AKK:n hallituksen viimeaikaiset päätökset mm. rallicross-autojen polttoaineesta sotivat AKK:n toimintakäytäntöjä ja strategiaa vastaan.

Tammikuussa 2015 AKK:n hallitus on nimenomaan painottanut päätöksien tekoprosessia, jossa harrastajien toivomat sääntömuutokset käsitellään ja valmistellaan ensin lajiryhmissä, jonka jälkeen ne hyväksytetään hallituksessa.

Jatkossa hallituksen tulee perustaa päätöksensä lajiryhmien pöytäkirjoihin ja lausuntoihin sekä luottaa lajiryhmien asiantuntemukseen.

Nykyisellä toimintakulttuurilla tekniikkalajiryhmä ei näe työllänsä menestymisen mahdollisuuksia.

Esitys hallitukselle:
Em. syistä tekniikkalajiryhmän jäsenet pyytävät yksimielisesti hallitukselta vapautusta tehtävästään.

Muut asiat

Rata-ajon lajiryhmän esitykset tekniikkalajiryhmälle:

-V1600-luokkaan alaluokkana enint. 1200cc ahdetut autot

Lajiryhmän kanta:
Tekniikkalajiryhmä on tietoinen ongelmasta, joka on lähivuosina nousemassa uudemman kaluston osalta (uusia vap. hengittäviä alle 1600cc autoja ei ole saatavilla).

Mahdollisesti mukaan otettavat autot on kartoitettava huolellisesti ja mietittävä tarkkaan ettei hyvässä nosteessa olevaa luokkaa tuhota. Kartoitetaan olemassa olevia automalleja, joita voisi tulevaisuudessa ajatella V1600-luokan korvaajiksi, lajiryhmä ei näe mahdollisena sekoittaa sinänsä toimivaa V1600-säännöstöä uuteen luokkaan. Asia ei ole kuitenkaan ajankohtainen tulevalle kaudelle.

-T1600-luokka, Fiat Grande Punto

Lajiryhmän kanta:
Ko. luokassa autojen tulee olla Euroopassa olemassa olevissa merkkiluokissa käytettäviä autoja. Fiat Grande Punto ei ole näinollen kelvollinen T1600-luokkaan.

-T1600- ja Formula-luokkien pääkatsastajat

Lajiryhmän kanta:
T1600-luokalle on tarpeen hakea pääkatsastajaa siinä vaiheessa kun luokan autojen tekniset säännöt ovat valmiina ja käännettynä Suomen kielelle, vasta tämän jälkeen autoja on mahdollista tarkastaa ja valvoa.

Formula-luokkien pääkatsastajaa on jo kartoitettu, mutta olisi tarpeen avata haku julkisesti. Kartoitetaan mahdolliset halukkaat nykyisistä rata-ajon katsastajista, katsastuspäälliköistä ja pääkatsastajista.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy