AKK:n hallituksen kokous 2/14

14.2.2014

« Takaisin

AKK:n hallituksen kokous 2/14

AKK:n hallitus käsitteli kokouksessaan 12.2. mm. lajiryhmäasiat ja esitykset, naistyöryhmän jäsenten nimittämisen sekä alustavan tuloksen vuodelle 2013.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat laji- ja työryhmien pöytäkirjat: Jokamiehenluokka 1/14, Rata-ajo 7/13 ja 0/14, Tekniikka 7/13, Historic 1/14, Drifting 1/14, Koulutustyöryhmä 1/14, Karting 1/14, Rallicross sarjatyöryhmä 1/14 ja Ralli 7/13.

LAJI- JA SÄÄNTÖASIAT

Naistyöryhmän nimeäminen

Naistyöryhmään oli saapunut hakemuksia määräaikaan mennessä 11 kappaletta. Työryhmään nimettiin kaudelle 2014 seuraavat henkilöt: 

Ahlqvist Taina, Ahola Minna, Saarinen Noora ja Suvanto Laura. Ryhmän puheenjohtajana toimii Tiina Lehmonen.

Jokamiehenluokka

Lajiryhmä esitti hallitukselle SM kilpailujen siirtoon liittyvien käytäntöjen tarkentamista sääntöihin. Vuoden 2015 sääntökirja tullaan tarkentamaan näiden käytäntöjen osalta kaikkia lajeja ja arvokilpailuja koskien. 

Todettiin Tapio Tuomisen eroilmoitus lajiryhmästä. Lajiryhmän esityksestä ryhmää ei täydennetä kuluvalle vuodelle. 

Lajiryhmä esitti hallitukselle sääntömuutosta koskien Billetkansien käyttöä JM luokassa. Esityksen mukaan "JM-luokassa sallitaan vain autotehtaiden sarjavalmisteisten moottorien kannet, muuten kansi on vapaa. VW ilmajäähdytteisten tuotantomoottorien kannet ovat vapaat". Hallitus hyväksyi esityksen ylivuotisena, eli sääntömuutos tulee voimaan 2015. Lajiryhmä valmistelee tarkemman sääntötekstin normaalin sääntömuutosaikataulun mukaisesti.

Rata-ajo

Lajiryhmä esitti, että Porsche juniori CUP-luokaan voi osallistua sinä vuonna kun kilpailija täyttää 17v. ja yläikäraja olisi 26v. kansainvälisten sääntöjen mukaan. Hallitus hyväksyi lajiryhmän esityksen.

Lisäksi hyväksyttiin FINRace 2014 sarjasäännöt sekä kansallisen rata-ajosarjan sarjasäännöt vuodelle 2014. Sarjasäännöt julkaistaan erikseen rata-ajon lajisivuilla.

Historic

Hyväksyttiin lajiryhmän esitys koskien FIA-passien uusimisen hinnan alennusta niin, että kokonaishinnaksi uusittavalle passille tulee FIA-maksu + AKK:n käsittelymaksu 40e/passi.

Karting

Hyväksyttiin tarkennuksin laji- ja sarjatyöryhmän esittämät Raket SJM 2014 ja Karting SM 2014 sarjojen sarjasäännöt. Sarjasäännöt julkaistaan erikseen kartingin lajisivuilla.

Ralli

Hyväksyttiin lajiryhmän esitys maakaasulla toimivan auton käytöstä Rallin SM-osakilpailuissa, sekä muissa kansallisissa ralleissa. 

Lajiryhmä esitti muutosta päätoimitsijalisenssien voimassaoloon niin, että kaikkien lajien päätoimitsijalisenssit ovat voimassa aina viisi vuotta koulutuspäivästä, jolloin lisenssit päättyvät tasaisesti ympäri vuoden, eikä aina vuodenvaihteessa. Hallitus ei hyväksynyt esitystä, vaan päätti pitäytyä nykyisessä voimassaolokäytännössä, jonka osalta ei olla havaittu selkeitä puutteita tai muita merkittäviä perusteita sen muuttamiseksi. 

Lisäksi todettiin, että rallin lajiryhmän esittämä käytäntö, että ko. lajin lajipäällikkö esittelee aina lajinsa lajiryhmien pöytäkirjan ja esitettävät asiat hallitukselle, on otettu käyttöön ja toteutettiin ensimmäistä kertaa tässä kokouksessa. Käytäntö koettiin toimivana ja sitä tullaan jatkamaan.

MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan katsaus

Liiton toimitusjohtaja Jani Backman esitteli hallitukselle liiton edunvalvonnan ajankohtaisia uutisia; OKM valtionavustus AKK:lle pysyy aikaisempien vuosien tasolla, uudet kriteerit on otettu käyttöön vuodelle 2014. Rataprojektien luokitusprosessi alkamassa Kymi Ring ja Vantaan Vauhtikeskuksen osalta. Lajiliittoyhteistyötä Ruotsin ja Viron liittojen kanssa mm. sarjojen osalta on tunnusteltu ja keskustelut ovat käynnissä. Suunnitteilla FIA:n lajiliittokehitysfoorumi NEZ kevätkokouksen yhteydessä laajemmalla kokoonpanolla eri maiden edustajien kanssa. Turvassa Tiellä -hankkeen tiimoilta on tulossa 8 kouluttajakoulutusta syksyllä 2014 - yhteistyössä Lions Club ja Liikenneturva. Pääpromootiotapahtuma Porissa 6.-7.6. 

Lisätietoja esitellyistä asioista saa Jani Backmanilta, 0207 219 441, jani.backman@autourheilu.fi

Alustava tulos 2013

Hallitus käsitteli alustavaa tulosta vuodelle 2013. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa ja tilintarkastuksen valmistuttua tulos tullaan esittämään liittovaltuuston kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

Raul Falin muistorahasto

Raul Falin muistorahastosta jaettava tuki vuodelle 2014 on 6900 euroa. Avustukset kuluvalle vuodelle avataan haettaviksi 28.2. mennessä. Hakuohjeet ja käytännöt julkaistaan erikseen AKK:n www-sivuilla. 

Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.3.2014. Esitykset hallitukselle tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lajiasiat tulee toimittaa ao. lajiryhmälle. 

Läsnä kokouksessa: Juhani Pakari (pj.), Tapani Eronen, Lasse Koski, Markku Pietilä, Nina Suvanto, Aulis Ahonen ja Heikki Poranen (varajäsen). 
Läsnä toimistosta: Jani Backman (toimitusjohtaja) ja Anssi Kannas (pääsihteeri). Lajiasioiden esittelijöinä toimivat vastuulajiensa osalta lajipäälliköt Mika Heinonen, Henrik Frank, Timo Lampinen ja Janne Levänen. 

Lisäksi kutsuttuna Markku Muilu (liittovaltuuston pj.).

Design Mainostoimisto Ajaton Oy