ELY-Keskuksen julkaisemat ohjeet teiden tilapäisestä sulkemisesta maanteiden osalta

2.6.2020

« Takaisin

Korjattu 2.6.2020 klo 12.15

1.6.2020 astui voimaan uusittu laki, joka muutti toimivaltaa teiden tilapäisen sulkemisen osalta mm. autokilpailuihin. Tästä eteenpäin luvan tien käytöstä myöntää aina tienpitäjä, ja maanteiden osalta luvan myöntäjänä toimii ELY-Keskus. Yksityisteiden osalta tienpitäjiä voivat olla mm. kaupunki, kunta, maanomistaja, yksityishenkilö, tienhoitokunta, kaupallinen yritys jne.

ELY-Keskus on on julkaissut aiheeseen liittyvän ohjeistuksen, johon pääset tutustumaan tästä linkistä.

Luvat haetaan aina alueelliselta ELY-keskukselta. ELY-keskusten toimialueet ovat seuraavat:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusEtelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat 
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat 
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta 
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta 
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta 
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat 
 • Pohjois-Savon ELY-keskusPohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat 
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat

ELY-keskusten tarkat yhteystiedot löytyvät ohjeistuksesta, johon linkki ylempänä. Lupa-anomuksia varten tullaan julkaisemaan ELY-keskuksen toimesta oma lomakkeensa lähitulevaisuudessa.

Hakemuksissa tulee ilmetä aina vähintään seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi, ajankohta ja paikkakunta 
 • kaikki tiet (maantiet, kadut ja yksityistiet), joita sulkeminen koskee 
 • suljettavien maantieosuuksien pituus ja tiekohtaiset sulkuajat 
 • kartta, jossa näkyy suljettavat tieosuudet 
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot 
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus 
 • liikenteenohjauksen yleissuunnitelma sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot.Liikennejärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään Tieturva 2-koulutusta.

Lisätiedot:

Lisätietoa antavat alueelliset ELY-keskukset sekä AKK-Motorsport ry.

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy