Pienoisautoilun harrastajakyselyn yhteenveto

22.5.2024

« Takaisin

Pienoisautoilun lajiryhmä toteutti harrastajille kyselyn keväällä 2024. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lajin nykytilaa sekä harrastajien näkemystä siitä, mihin suuntaan lajia tulisi kehittää.

Toiveena oli luoda työkaluja, jotka mahdollistavat lajin kehittämisen niin, että ne palvelevat harrastajia ja kilpailunjärjestäjiä mahdollisimman hyvin.

Kysely lähetettiin sähköpostilla torstaina 18.4.2024 yli 400 harrastajalle, joilla on kausien 2022-2024 aikana ollut:

  • voimassa oleva AKK:n pienoisautokilpailuihin tarkoitettu kilpailijalisenssi
  • voimassa oleva AKK:n pienoisautoilun toimitsijalisenssi

Lisäksi kysely julkaistiin liiton verkkosivuilla, jolloin myös harrastajat, joilla ei ole mainittuja lisenssejä ja, jotka osallistuvat pääasiassa harjoituskilpailuihin, saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn. 

Vastauksia kyselyyn tuli 83 kpl.


Taustatiedot

Vastaajista 20,4 prosenttia oli iältään 12-35-vuotiaita ja 79,6 prosenttia oli yli 35-vuotiaita, joista yli 45-vuotiaita oli 50,6 prosenttia. 
Yli 10 kilpailuun vuodessa osallistuu vastaajista 22,9 prosenttia ja 3-10 kilpailuun vuodessa puolestaan 65 prosenttia vastaajista. 
68,7 prosenttia vastaajista oli roa-harrastajia ja 31,3 prosenttia ura-autoilun harrastajia.


Ura-autoilu

Ura-autoilun puolella selkeä enemmistö vastaajista oli skaalaluokista. 80,8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sääntöihin pitäisi luoda rajoitukset käytössä oleville säätimille. Lajiryhmä etsii lisää tietoa aiheesta ja seuraa tilannetta KV-tapahtumien osalta, jotta voidaan tehdä päätös, onko rajoituksia tarpeen tehdä ja millaisia rajoituksia. 

Kysyttäessä, tulisiko SM-kilpailujen formaattia muuttaa, vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. 46,2 prosenttia vastaajista kannatti muutosta, kun taas pieni enemmistö, 53,8 prosenttia, oli sitä mieltä, että formaattia ei tarvitse muuttaa. Lajiryhmä aikoo toteuttaa aiheeseen liittyen uuden kyselyn syksyn lajipäivässä.

Vastaajista 69,2 prosenttia piti Eurosarjan kilpailuja toimivina tapahtumina.


ROA-autoilu

Radio-ohjattavien luokkia harrastavien vastaajien keskuudessa oltiin tyytyväisiä ajettavien luokkien formaatteihin, kun peräti 77,2 prosenttia vastaajista ilmaisi olevansa tyytyväisiä.

Ajamansa luokan tekniset säännöt koettiin toimiviksi nykyisellään peräti 86 prosenttia vastaajista.

Nykyiset kilpailujen osallistumismaksut saivat myös selkeää kannatusta kilpailijoiden keskuudessa, sillä 82,5 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä niihin.


Toimitsijalisenssien vaatimukset

Peräti 84,3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että toimitsijalisenssivaatimukset ovat toimivat. Näistä vastaajista 53 prosenttia ilmoitti osallistuvansa toimitsijatehtäviin 1-10 kertaa vuodessa. Lisäksi harrastajilta saatiin vapaamuotoisia ajatuksia siitä, miten toimitsijoiden määrää voisi kasvattaa kilpailujen järjestämisessä. Lajiryhmä pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen järjestämällä jatkossakin erilaisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi keväällä toteutettu tuomariston puheenjohtajien koulutus jatkuu myös tulevaisuudessa. Toimitsijoiden tehtävänkuvauksia selvennetään entisestään sääntöihin. 


Kehitysehdotukset lajiryhmälle

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten AKK:n tulisi tukea pienoisautoilua, ja eniten esiin nousivat vastaukset, jotka painottivat lajin tunnettavuuden, saavutettavuuden ja tiedottamisen lisäämistä. Tulevaisuudessa tähän panostetaan esimerkiksi järjestämällä lajiesittelyjä ja esittelemällä kilpailijoita ja toimitsijoita. Lisäksi pienoisautoiluun liittyviä julkaisuja tuodaan enemmän esiin AKK:n viestintäkanavissa, johon toivomme yhteistyötä seuroilta ja harrastajilta. Juttuvinkkejä voi lähettää suoraan AKK:n viestintäpäällikölle Katja Lindmanille (katja.lindman@autourheilu.fi). 


Lajiryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita harrastajia!
#Yhdessä

Yhteystiedot

Mia Vihavainen

Lajivastaava

050 528 3022

mia.vihavainen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy